Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 16.06.2018 r. (sobota) na szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Miejsce zajęć

ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn   Zobacz mapę

Kategorie

kursy doskonalące

Termin: 16.06. 2018 r. (sobota)   09:00-17:00

Czas trwania: 10 godzin dyd.

Cena: 300 zł/os   zaliczka 100 zł

Cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

W programie:

  1. Baza umiejętności grafomotorycznych (omówienie tego co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń )
  2. Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówiony będzie rozwój chwytu narzędzia pisarskiego, uczestnicy zapoznają się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, zostaną również szeroko omówione przyczyny nieprawidłowych ustawień i sposoby ich korygowania).
  3. Dobór liniatury do pisania u dzieci z obniżoną sprawnością manualną.
  4. Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami – etapy i dobór nożyczek.
  5. Wsparcie dziecka leworęcznego oraz wpływ lateralizacji na kształtowanie umiejętności grafomotorycznych.
  6. Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii – zasady wprowadzania oraz przepisy na masy „własnej roboty”.

Prowadzący: Wioletta Bartkiewicz – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor Terapii ręki