DOSTĘPNE SZKOLENIA W RAMACH WSPOMAGANIA:

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera

Dzięki udziałowi w webinarium uczestnicy nabędą umiejętności planowania i realizowania indywidualnej pracy rewalidacyjnej z uczniem z zespołem Aspergera.

„Gimnastyka języka”- Zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków

Szkolenia będzie kompendium wiedzy i praktyki, dotyczącym możliwości stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Na webinarium prowadząca zaprezentuje uczestnikom, propozycje ćwiczeń i zabaw logopedycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Pomysły na polisensoryczne zabawy plastyczne w przedszkolu i klasach 1-3

Zabawy proponowane podczas szkolenia będą mieć na celu zapewnienie dziecku możliwość odkrywania właściwości różnych materiałów (barwa, faktura, dźwięk), doskonalenia koncentracji uwagi, percepcji, pamięci i wyobraźni, a przede wszystkim nabywania nowych doświadczeń i dzielenia się nimi.

„Jak ciekawie uczyć matematyki?”- czyli gry i zabawy matematyczne w młodszych klasach SP

Na webinarium prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska pokaże, że nauka matematyki i często trudnych do zapamiętania reguł nią rządzących może być dla dzieci przyjemna i zabawna. Podczas webinarium zaprezentowane zostaną gry i zabawy matematyczne, które zaktywizują uczniów i zachęcą do nauki.

Awans na nauczyciela dyplomowanego po nowemu. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów

Szkolenie ma na celu pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji nowego rozporządzenia w sprawie awansu i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do przebiegu i dokumentacji stażu.

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu. Baza pomysłów dla nauczyciela

Na szkoleniu prowadząca przedstawi nauczycielom przykłady działań proekologicznych, które realizować można przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Ponadto podzieli się również z uczestnikami praktycznymi i sprawdzonymi pomysłami na realizację treści ekologicznych w trakcie zajęć z przedszkolakami.

Praktyczne wskazówki do pracy na lekcji z uczniem z ZA

Dzięki udziałowi w webinarium uczestnicy otrzymają przede wszystkim praktyczne wskazówki i pomysły na prowadzenie lekcji z uczniem z ZA. Dowiedzą się także na co zwracać szczególną uwagę w trakcie pracy z uczniem z ZA aby 0siągnął jak najlepsze rezultaty.

O empatycznej komunikacji z uczniem. Zachęcanie do współpracy poprzez postawę akceptującą uczucia uczniów starszych klas SP

Na webinarium uczestnicy dowiedzą się czym jest empatia i jak ją okazywać. Prowadząca szkolenie wyjaśni również jak nasza postawa akceptująca uczucia dziecka pomaga w nawiązaniu relacji i współpracy z uczniem.

„Canva w praktyce” – jak przygotować ciekawe prezentacje?

Podczas webinaru uczestnicy zobaczą w praktyce jak korzystając z aplikacji Canva można przygotować ciekawą i atrakcyjną wizualnie prezentacje i dostosować ją do swoich własnych potrzeb.

Wspomaganie dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania zagrożonych ryzykiem dysleksji

Na webinarium uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka zagrożonego ryzykiem dysleksji. Dowiedzą się także w jaki sposób udzielać pomocy uczniowi zagrożonemu ryzkiem dysleksji i jak właściwie pracować z takim uczniem.

„Jesień, zima” – formy dekoracyjne i użytkowe z papieru

Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady prac możliwych do wykonania przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zabaw: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, dydaktycznych, muzyczno-ruchowych, integracyjnych i z elementami dramy, w których znajdą zastosowanie przygotowane rekwizyty.

„Jak ciekawie uczyć gramatyki?”- czyli gry i zabawy językowe w młodszych klasach SP

Na webinarium prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska pokaże, że nauka gramatyki i często trudnych do zapamiętania reguł nią rządzących może być dla dzieci przyjemna i zabawna.

Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową w szkole? Pomysły na ćwiczenia kształtujące koncentrację i uważność

Na webinarium uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową. Prowadząca szkolenie podzieli się także z uczestnikami sprawdzonymi pomysłami na ćwiczenia kształtujące koncentrację i uważność u uczniów z nadpobudliwością ruchową .

Taniec i rytmika. Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu i klasach I-III

Na webinarium uczestnicy poznają sprawdzone pomysły na zabawy z wykorzystaniem muzyki oraz przykładowe układy taneczne do wykorzystania podczas występów okolicznościowych. Dowiedzą się również jaki wpływ ma muzyki na rozwój dzieci, a także dlaczego zajęcia rytmiczne są tak ważne.

„Przedszkolaki kochają ruch.” Zabawy usprawniające motorykę z wykorzystaniem elementów SI

Podczas webinarium uczestnicy zdobędą również wiedzę dotyczącą możliwości rozwojowych dziecka w danym wieku, dowiedzą się, jak zabawę z elementami SI wykorzystać w pracy z dzieckiem, a także jak wspomóc proces terapii przedszkolaka z zaburzeniami SI