DOSTĘPNE SZKOLENIA W RAMACH WSPOMAGANIA:

Harmonogram szkoleń na II semestr roku szkolnego 2021/2022

W załączniku cały harmonogram zaplanowanych szkoleń w ramach zewnętrznego wspomagania nauczycieli, na II semestr roku szkolnego 2021/2022.

Efektywna współpraca z rodzicami. (Rodzic unikający kontaktu, rodzic nastawiony roszczeniowo)

Na webinarium prowadząca - psycholog Karolina Pilch udzieli uczestnikom wskazówek jak efektywnie współpracować z tak zwanym "rodzicem trudnym" ,unikającym kontaktów,  nastawionym roszczeniowo.