DOSTĘPNE SZKOLENIA W RAMACH WSPOMAGANIA:

Jak rozwijać pamięć wzrokową i słuchową u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

Na szkoleniu uczestnicy poznają ćwiczenia, gry i zabawy na rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym .

„Notatki nie muszą być nudne”- kreatywne notatki na lekcji

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się jak pracować z uczniami, tak aby mogli oni zacząć uczyć się już na lekcji przy sporządzaniu notatki.  

„Warsztat pracy oligofrenopedagoga” Efektywna praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli oligofrenopedagogów oraz innych specjalistów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.