DOSTĘPNE SZKOLENIA W RAMACH WSPOMAGANIA:

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat webinaru: Ocenianie kształtujące w praktyce.

SZKOLENIE ON-LINE DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle przepisów prawa oświatowego.

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Projektowanie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem Kahoot, Quizizz, LearningApp.

SZKOLENIE ON-LINE DLA PRZEDSZKOLI

Temat: Wybrane narzędzia Pozytywnej Dyscypliny do wykorzystania w przedszkolu. 

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Jak zintegrować klasę po izolacji społecznej?

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat webinaru: Zastosowania gier i zabaw polonistycznych dla stymulowania rozwoju ucznia (nie tylko w sferze językowej).

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Klasowe newsletter'y jako sposób na zaangażowanie całego zespołu klasowego.

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Wirtualne źródła wiedzy dla nauczyciela i ucznia.

SZKOLENIE ON-LINE DLA PRZEDSZKOLI

Temat: Jak animować i organizować współpracę z rodzicami przedszkolaków

SZKOLENIE ON-LINE DLA PRZEDSZKOLI ORAZ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Temat: Figlarne pomysły na czytanie i liczenie – prezentacja metod i działań aktywizujących dla dzieci (5-6 latki, uczniowie kl.1-3)

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat webinaru: Nowe spojrzenie na pracę z lekturą – wykorzystanie m.in. lapbooków, gier planszowych, ćwiczeń twórczych

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Twórcze sposoby stymulowania myślenia przyrodniczego u uczniów

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Dziecko depresyjne, lękowe, wycofane w czasach izolacji społecznej. Jak mu pomóc?

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat webinaru: Czy wolontariat to tylko punkty do rekrutacji?

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Ja chcę, a Ja muszę – rodzaje motywacji. Sposoby motywowania dzieci do nauki. 

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Przegląd generatorów arkuszy zadań.

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Nowy Power Point, nowa jakość prezentacji.

SZKOLENIE ON-LINE DLA PRZEDSZKOLI

Temat: Ćwiczenia i zabawy logopedyczne stymulujące rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych dzieci z klas 1 – 3 poprzez wykorzystanie gier, zabaw i ćwiczeń interaktywnych. ZAPISY WKRÓTCE

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat : Sposoby stymulowania myślenia logiczno-matematycznego u uczniów klas IV-VIII. ZAPISY WKRÓTCE