DOSTĘPNE SZKOLENIA W RAMACH WSPOMAGANIA:

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą.

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Jak „sprzedać” uczniowi czytanie? Czyli o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych u uczniów

Bezpłatne programy do tworzenia animacji edukacyjnych

Na webinarium uczestnicy poznają wybrane bezpłatne programy do tworzenia animacji edukacyjnych.

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Jak rozwijać i wspierać koncentrację uwagi i uważność u uczniów na zajęciach?

SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat:  Zastosowanie tablicy multimedialnej w sali przedszkolnej i na zajęciach w klasach 1-3

Wybrane narzędzia Office 365 w kształceniu na odległość (cz.2.)

Na webinarium uczestnicy poznają kolejne narzędzia Office 365, które mogą wykorzystać w swoim warsztacie pracy dydaktycznej.

SZKOLENIE ON-LINE DLA PRZEDSZKOLI

Temat: "Tajemniczy świat liter" - czyli nauka czytania w przedszkolu