DOSTĘPNE SZKOLENIA W RAMACH WSPOMAGANIA:

„Słyszę, Widzę, Rozwijam”: Praktyczne narzędzia dla nauczycieli w rozwijaniu percepcji sensorycznej u uczniów.

W trakcie webinarium uczestnicy odkryją różnorodne praktyki i techniki, które można zastosować w pracy nauczycielskiej, aby wspierać rozwój percepcji sensorycznej u uczniów na każdym etapie nauczania.

WOPFU – jak interpretować orzeczenia, tworzenie, praca z dokumentem

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących przygotowywania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Uczestnicy dowiedzą się jak interpretować orzeczenia i jak tworzyć i pracować z tym dokumentem.