Terapia Ręki PTR© I i II stopień - Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line lipiec 2023)

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

START:
7 lipca 2023
CZAS TRWANIA:
34 godziny dydaktyczne
CENA

Adres

on-line3   View map

Kategorie

szkolenia na żywo

Szkolenie nie wchodzi w skład paczek webinarowych

Uwaga! Istnieje możliwość opłacenia szkolenia w 2022 r. i wystawienia faktury

O kursie: 

Kurs  Terapia Ręki PTR © jest autorskim szkoleniem Wioletty Bartkiewicz i Anety Giczewskiej, skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podstawą programu PTR © jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

Ukończenie I stopnia kursu Terapia Ręki PTR© uprawnia do:

Do prowadzenia zajęć terapii ręki, dokonywania diagnozy zaburzeń małej motoryki oraz tworzenia programów pracy wg PTR© (program terapii ręki).

Ukończenie II stopnia kursu Terapia Ręki PTR© uprawnia dodatkowo do:

Konstruowania programów terapeutycznych wg. koncepcji PTR© dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Jesteśmy Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i posiadamy Akredytację MEN na wszystkie nasze szkolenia.

Ukończenie II stopnia kursu Terapii Ręki PTR© uprawnia dodatkowo do:

Konstruowania programów terapeutycznych wg. koncepcji PTR© dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Terminy: I stopień:

07.07. 2023 r. (piątek)   12:00-18:00
08.07. 2023 r. (sobota)  08:00-18:00

Czas trwania: 21 godz. dydaktycznych 

Terminy: II stopień:

09.07.2023 (niedziela) 08:00-18:00

Czas trwania: 13 godz. dydaktycznych 

Łącznie: I i II stopień 34 godziny dydaktyczne.

Ceny:

Cena za udział w I i II stopniu:  1150 zł/os PROMOCJA!

Cena za udział tylko w I stopniu szkolenia:  810 zł/os

Cena za udział tylko w II stopniu szkolenia: 600 zł/os

UWAGA!!! w II stopniu szkolenia mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły I stopień w dowolnym miejscu, ale zrealizowany u  mgr Anety Giczewskiej  i mgr Wioletty Bartkiewicz (certyfikat wydany przez Acentrum lub PCDN). Na kurs należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia ukończenia I stopnia.

Zaliczka 300 zł – przy zapisie tylko na I stopień lub tylko II stopień.

Zaliczka 350 zł – przy zapisie na obydwa stopnie .

Płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem przez placówkę.

Reszta kwoty za szkolenie płatna do 24.06.2023 r.

Płatności należy dokonywać na konto:
Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001
Tytułem : nazwa szkolenia + dopłata+ imię i nazwisko

Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa w REGULAMINIE

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w zajęciach on-line,
 • materiały szkoleniowe,
 • roczny dostęp po szkoleniu do filmów instruktażowych oraz dodatkowych materiałów ,
 • bonusy w postaci kart pracy w formie pdf do samodzielnego wydruku,
 • oraz zaświadczenie/a potwierdzające nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.

Program I stopień:

 • Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • Zarys anatomii i fizjologii ręki – Kontrola posturalna a funkcje ręki;
 • Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki;
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki;
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny;
 • Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©;
 • Rozwój chwytu pisarskiego;
 • Prezentacja materiałów filmowych;
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii;
 • Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg;
 • Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki;
 • Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©;

Program II stopień:

  • Podstawowe zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną;
  • Cele i założenia terapii ręki dziecka z mpdz i zespołem Downa;
  • Terapia dzieci z mpdz funkcjonującymi na różnych poziomach GMFCS;
  • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych;
  • Etapy rozwijania umiejętności grafomotorycznych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (rysowanie, kolorowanie, modelowanie);
  • Ćwiczenia i zabawy wykorzystywane podczas terapii z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa
  • Prezentacja materiałów filmowych);

Prowadzenie:

szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.  Są one również autorkami i współautorkami książek oraz wielu publikacji w czasopismach branżowych i popularnonaukowych. W szczególności dwóch książek z zakresu szkolenia i terapii w zakresie terapii ręki: “Terapia Ręki w praktyce” i “Terapia ręki”

Aneta Giczewska – Magister fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu „Oligofrenopedagogiki” i „Wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych”. Przez 5 lat pracowała jako fizjoterapeuta w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z MPD przy wrocławskim Stowarzyszeniu „Ostoja”. Obecnie prowadzi zajęcia rehabilitacji ruchowej w przedszkolu integracyjnym w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji na temat rozwoju i jego zaburzeń u dzieci.

Wioletta Bartkiewicz – Magister psychologii, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, od lat zajmuje się dogoterapią. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła głownie dzięki współpracy z instytucjami pozarządowymi takimi jak: świetlice socjoterapeutyczne oraz fundacje. Przez kilka ostatnich lat współpracowała z Fundacją Przyjaciel.
W ramach współpracy tworzyła i prowadziła zajęcia dogoterapii, a także kursy dla osób zainteresowanych tą tematyką. Jest także współautorem książki poświęconej animaloterapii pt. „Czy zwierzęta potrafią leczyć?”. Doświadczenie zawodowe zdobyła również jako psycholog w Przedszkolu Specjalnym nr 245 w Warszawie. Jest w zespole redakcyjnym dwumiesięcznika Przyjaciel – czasopisma poświęconego problemom rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się również z pozostałą naszą ofertą szkoleniową i wejście >>> TUTAJ 

Znajdziecie tam  wszystkie nasze propozycje szkoleń on-line.

Polub też nasz fanpage i bądź na bieżąco z naszymi nowościami szkoleniowymi.