szkolenia na żywo

ID Course Name Czas trwania Start Date
Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line listopad 2022) 34 godziny dydaktyczne 18 listopada 2022
Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki) CZAS TRWANIA: 8 godz. zegarowych 17 grudnia 2022
Zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera 4 października 2022
„Warsztat pracy oligofrenopedagoga.” Zabawy przez eksperyment w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 2 godziny zegarowe 5 października 2022
„Gimnastyka języka”-Zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków 1,5 godz. zegarowej 6 października 2022
Pomysły na polisensoryczne zabawy plastyczne w przedszkolu i klasach 1-3 1,5 godz. zegarowej 10 października 2022
„Jak ciekawie uczyć matematyki?”- czyli gry i zabawy matematyczne w młodszych klasach SP 1,5 godz. zegarowej 11 października 2022
Awans na nauczyciela dyplomowanego po nowemu. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów 1,5 godz. zegarowej 12 października 2022
Edukacja przyrodnicza w przedszkolu. Baza pomysłów dla nauczyciela. 1,5 godz. zegarowej 12 października 2022
Praktyczne wskazówki do pracy na lekcji z uczniem z ZA 1,5 godz. zegarowej 13 października 2022
O empatycznej komunikacji z uczniem. Zachęcanie do współpracy poprzez postawę akceptującą uczucia uczniów starszych klas SP 1,5 godz. zegarowej 17 października 2022
„Canva w praktyce” – jak przygotować ciekawe prezentacje? 19 października 2022
Rola obserwacji dziecka – diagnozowanie problemów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym 2 godziny zegarowe 20 października 2022
Przedszkolak potrafi się skoncentrować 1,5 godz. zegarowej 24 października 2022
Wspomaganie dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania zagrożonych ryzykiem dysleksji 1,5 godz. zegarowej 25 października 2022
„Jesień, zima” – formy dekoracyjne i użytkowe z papieru 1,5 godz. zegarowej 27 października 2022
Jak pomóc uczniom w radzeniu sobie ze stresem? 1,5 godz. zegarowej 8 listopada 2022
„Jak ciekawie uczyć gramatyki?”- czyli gry i zabawy językowe w młodszych klasach SP 1,5 godz. zegarowej 9 listopada 2022
Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową w szkole? Pomysły na ćwiczenia kształtujące koncentrację i uważność 1,5 godz. zegarowej 15 listopada 2022
Kompetencje pedagoga szkolnego pod kątem zaleceń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1,5 godz. zegarowej 16 listopada 2022