szkolenia na żywo

ID Course Name Czas trwania Start Date
Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki) CZAS TRWANIA: 8 godz. zegarowych 15 kwietnia 2023
Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line marzec 2023) 34 godziny dydaktyczne 3 marca 2023
„Pozytywna dyscyplina” czyli budowanie zdrowych relacji z dziećmi 2 godziny zegarowe 16 lutego 2023
Rola obserwacji dziecka – diagnozowanie problemów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym 1,5 godz. zegarowej 15 lutego 2023
Jak wspierać dziecko w okresie dorastania? Praktyczne wskazówki 1,5 godz. zegarowej 22 lutego 2023
Awans na nauczyciela mianowanego wg dotychczasowych zasad (rozpoczęty staż na 31 sierpnia 2022) 1,5 godz. zegarowej 21 lutego 2023
„Rysowane piosenki”. Pomysł na prostą i skuteczną innowację pedagogiczną w przedszkolu 1,5 godziny zegarowej 21 lutego 2023
Indywidualizacja w procesie kształcenia – praca z uczniem zdolnym 1,5 godz. zegarowej 23 lutego 2023
Zastosuj nowoczesne nauczanie według strategii lekcji odwróconej.cz.1. 1,5 godz. zegarowej 28 lutego 2023
Jak rozmawiać z rodzicem – asertywnie i z szacunkiem? 21 praktycznych wskazówek na skuteczną komunikację 1,5 godziny zegarowej 2 marca 2023
Ucz tak, aby uczniowie pamiętali a nie wkuwali 1,5 godz. zegarowej 8 marca 2023
Metody i formy pracy wykorzystywane na lekcji odwróconej. Cz. 2. 1,5 godz. zegarowej 9 marca 2023
„Canva w praktyce”- Użycie Canvy w pracy grupowej na lekcji 1,5 godz. zegarowej 14 marca 2023
„Jak za starych, dobrych czasów… ” Zabawy podwórkowe do zastosowania w przedszkolu i klasach I-III 1,5 godz. zegarowej 15 marca 2023
Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela (awans na mianowanego po nowemu) 1,5 godz. zegarowej 20 marca 2023
„Sposób na lekturę szkolną”- czyli jak zachęcić uczniów do czytania 1,5 godz. zegarowej 22 marca 2023
Jak pomóc uczniom w radzeniu sobie ze stresem? 1,5 godz. zegarowej 23 marca 2023
Kompetencje pedagoga szkolnego pod kątem zaleceń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1,5 godz. zegarowej 24 marca 2023
Zastosowanie tablicy multimedialnej na zajęciach w klasach 1-3 1,5 godz. zegarowej 28 marca 2023
Trening koncentracji uwagi u uczniów klas 4-8 1,5 godz. zegarowej 29 marca 2023