Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zapraszamy na szkolenia w ramach wspomagania nauczycieli w formie webinarów na platformie ClickMeeting .

Dla każdego uczestnika zostanie wysłane potwierdzenie elektroniczne o odbytym szkoleniu oraz będą dosyłane zaświadczenie (w formie papierowej).

Jedną z oferowanych form wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli powstałą z inicjatywy samorządów lokalnych oraz ODZ obecnie PCDN „P-IN” w 2008 r., było wsparcie metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w ramach corocznej umowy z gminami powiatu cieszyńskiego.

Na skutek zmian w zakresie prawa oświatowego oraz koncepcji dotyczących prowadzenia szkół i placówek przez samorządy lokalne, model ten uległ zmianie. Obecnie w wyniku prowadzonych  przez PCDN “P-IN” w każdym semestrze roku szkolnego diagnoz potrzeb edukacyjnych w zakresie doskonalenia i wspomagania zawodowego nauczycieli przeprowadzonych zostanie:

  • 5 szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

  • 18 szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych;

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

  1. W szkoleniach bezpłatnie mogą wziąć udział nauczyciele tych szkół i placówek, które podpisały umowę z PCDN “P-IN”. Pod tym linkiem wykaz:  >>> GMIN I PLACÓWEK ,KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ

  2. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zgłoszenia przez stronę internetową (po szkoleniach wydawane będą tylko imienne zaświadczenia uczestnictwa).

  3. Jeśli Gmina, szkoła lub przedszkole nie podpisało umowy z PCDN “P-IN”  koszt uczestnictwa nauczyciela w jednym szkoleniu wynosi 125 zł.

UWAGA!  Przed zapisem na szkolenie w ramach doskonalenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI)

Materiały z konferencji metodycznych są dostępne tylko dla zalogowanych na naszej stronie użytkowników.

Jeśli chcesz mieć do nich dostęp zarejestruj się jako nasz użytkownik.

UWAGA! Po zarejestrowaniu dostęp do materiałów następuje od następnego dnia roboczego.

Wspomaganie nauczycieli