Szkolenia na żywo czyli inaczej w czasie rzeczywistym, to szkolenia które umożliwiają kontakt z osobą prowadzącą szkolenie, ale także z innymi uczestnikami. Dają one także możliwość komunikowania się na czacie, reagowania na bieżąco na to, co jest mówione i pokazywane przez trenera.

Warunki zapisów na szkolenie on-line:
1.  Wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje informacje zawarte w opisie szkolenia oraz w regulaminie dotyczącym “uczestnictwa i płatności w szkoleniach on-line”

2. Jeśli Uczestnik, który wybrał opcję płatność indywidualna” nie otrzyma po wykonaniu przelewu w ciągu 24 godzin  maila, potwierdzającego jego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar, proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

3. Uczestnik który wybrał opcję “płatność przez placówkę” powinien otrzymać na 7 dni przed planowanym szkoleniem maila  potwierdzającego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar. Faktura do placówki jest wysyłane na 7 dni  przed szkoleniem z 14 dniowym terminem płatności.  Jeśli  na 7 dni przed szkoleniem uczestnik nie otrzymał maila z danymi do logowania proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego, o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

Aby uczestniczyć w webinarze, należy spełnić następujące warunki techniczne:

  1. Posiadać dostęp do Internetu.
  2. Posiadać sprawny głośnik, wystarczy taki wbudowany w laptopie. (Uczestnicy słyszą i widzą osobę prowadzącą oraz udostępnione przez nią materiały, np. prezentację. Nie widać innych uczestników, ale widać, co wszyscy piszą na czacie.)
  3. Opcjonalnie: Posiadać dostęp do kamerki i mikrofonu.(Nie jest niezbędny)

DOSTĘPNE SZKOLENIA:

Metoda “Pozytywnej Dyscypliny” dla nauczycieli

Metoda "Pozytywnej Dyscypliny" dla nauczycieli to cykl 4 interaktywnych webinariów z elementami warsztatów – podczas których uczestnicy poznają założenia i narzędzia PD – skutecznego, pełnego szacunku i empatii podejście do rodzicielstwa i nauczania, które od prawie 40 lat pomaga  – rodzicom i nauczycielom – w codziennych trudnościach i zmaganiach, pojawiających się w domach i szkołach.

Jak udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom w czasie i po pandemii?

Na webinarium psycholog Karolina Pilch wyjaśni, jak skutecznie wdrażać zalecane przez MEN wytyczne, dotyczące wsparcia uczniów w czasie i po epidemii.

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli (on-line)

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie. 

“Strach ma wielkie oczy”- jak wspierać dziecko lękowe?

Na webinarium psycholog Karolina Pilch wyjaśni uczestnikom jak funkcjonuje dziecko lękowe i jakie są typowe leki dziecięce. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie udzielać wsparcia dziecku o skłonnościach do zaburzeń lękowych oraz jak pracować z rodzicami takiego dziecka.

Edukacja matematyczna w przedszkolu na wesoło

Na webinarium Marlena Marszałek przybliży cel edukacji matematycznej w przedszkolu. Pokaże uczestnikom, że matematyka nie musi być ani trudna ani nudna dla dzieci.

Dlaczego dzieci źle się zachowują? O potrzebie przynależności i znaczenia u dzieci

Na webinarium Olga Pośpiech wyjaśni uczestnikom co się kryje za nieodpowiednim zachowaniem dziecka i jak rozpoznawać przyczyny niewłaściwego zachowania.

Gry i zabawy w terapii pedagogicznej do wykorzystania na zajęciach z przedszkolakami i dziećmi z klas I-III

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka. Podczas webinarium przedstawione zostaną gry i zabawy, które z powodzeniem można wykorzystać podczas pracy zespołu korekcyjno- kompensacyjnego.

“Siła tkwi w pytaniu” – jak zadawać pytania aby wzmocnić motywację i zaangażowanie uczniów w zajęcia

umiejętności zadawania interesujących pytań i pozyskiwania odpowiedzi, tak aby uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością, a nauczyciele potrafili oddziaływać na uczniów efektywnie. Uczestnicy poznają konkretne ćwiczenia doskonalące umiejętność zadawania pytań motywujących do działania.

Dobór narzędzi pisarskich w pracy z dziećmi z różnymi potrzebami

Szkolenie nastawione jest na praktyczne wskazówki . Na szkoleniu Wioletta Bartkiewicz wskaże na co zwrócić uwagę decydując się na wybór kredek, ołówków, długopisów. Od czego zacząć i jak to indywidualizować ; Jak dobierać narzędzia pisarskie w pracy z dziećmi z różnymi potrzebami.

Przedszkolak mistrzem kodowania

Świat jest pełen kodów – gdzie ich szukać? Czy komputer jest niezbędny do nauki kodowania u najmłodszych? Na te i inne pytania dotyczące nauki kodowania w przedszkolu znajdziecie odpowiedzieć na webinarium prowadzonym przez Marlenę Marszałek.

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensomotorycznym

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z problemami wybiórczości pokarmowej oraz sposobami diagnozy i metodami terapii.

Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej

Na webinarium Olga Pośpiech - Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, odpowie na pytanie dlaczego kary nie działają i nauczyciel powinien stosować zamiast nich.

Budowanie poczucia wartości u uczniów. Co mówić, by dodawać im skrzydeł?

Na webinarium Olga Pośpiech – Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, będzie starała się odpowiedzieć na pytanie, jak budować u dzieci poczucie własnej wartości?

Metoda M.Montessori w praktyce przedszkolnej. Jak tworzyć atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków?

Jeżeli chcesz otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania metody M.Montessori w grupie przedszkolnej, zapraszamy na webinarium, na którym Olga Pośpiech pokaże jak samodzielnie wykonać pomoce dydaktyczne oraz przekaże wiele praktycznych instrukcji oraz pomysłów na ich własnoręczne wykonanie

Metoda M.Montessori w praktyce przedszkolnej. Wzbogacanie słownictwa przedszkolaków przy pomocy kart montessoriańskich oraz lekcji trójstopniowej

Na webinarium uczestnicy otrzymają wiele praktycznych instrukcji oraz pomysłów na własnoręczne wykonanie pomocy do wykorzystania przy wzbogacaniu słownictwa przedszkolaków z zakresu np. języka polskiego ( a także obcego), geografii, biologii, otoczenia itp.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki)

Szkolenie adresowane do osób pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia (on-line)

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©