Szkolenia na żywo czyli inaczej w czasie rzeczywistym, to szkolenia które umożliwiają kontakt z osobą prowadzącą szkolenie, ale także z innymi uczestnikami. Dają one także możliwość komunikowania się na czacie, reagowania na bieżąco na to, co jest mówione i pokazywane przez trenera.

Warunki zapisów na szkolenie on-line:
1.  Wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje informacje zawarte w opisie szkolenia oraz w regulaminie dotyczącym “uczestnictwa i płatności w szkoleniach on-line”

2. Jeśli Uczestnik, który wybrał opcję płatność indywidualna” nie otrzyma po wykonaniu przelewu w ciągu 24 godzin  maila, potwierdzającego jego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar, proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

3. Uczestnik który wybrał opcję “płatność przez placówkę” powinien otrzymać na 7 dni przed planowanym szkoleniem maila  potwierdzającego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar. Faktura do placówki jest wysyłane na 7 dni  przed szkoleniem z 14 dniowym terminem płatności.  Jeśli  na 7 dni przed szkoleniem uczestnik nie otrzymał maila z danymi do logowania proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego, o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

Aby uczestniczyć w webinarze, należy spełnić następujące warunki techniczne:

  1. Posiadać dostęp do Internetu.
  2. Posiadać sprawny głośnik, wystarczy taki wbudowany w laptopie. (Uczestnicy słyszą i widzą osobę prowadzącą oraz udostępnione przez nią materiały, np. prezentację. Nie widać innych uczestników, ale widać, co wszyscy piszą na czacie.)
  3. Opcjonalnie: Posiadać dostęp do kamerki i mikrofonu.(Nie jest niezbędny)

DOSTĘPNE SZKOLENIA:

Elementy OK w edukacji przedszkolnej

Na webinarium Paulina Paleczny-Brzuska wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące wprowadzania elementów oceniania kształtującego w edukacji przedszkolnej. Na webinarze uczestnicy dowiedzą się także jak łączyć z powodzeniem w procesie dydaktyczno-wychowawczym elementy OK z planem daltońskim. 

Kalendarz świąt nietypowych w przedszkolu, sposobem na kreatywne urozmaicenie zajęć

Na webinarze uczestnicy dowiedzą się  jak  kreatywnie wykorzystać w pracy z dziećmi kalendarz nietypowych świąt. Otrzymają pomysły na urozmaicenie zajęć i dowiedzą się czym warto kierować się przy wyborze dni tematycznych w przedszkolu.

Dostosowanie warunków i wymagań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Na szkoleniu zostanie zaprezentowany przegląd najważniejszych wytycznych, wynikających z rozporządzeń MEN dotyczącego organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy dowiedzą się jak dostosować warunki i wymagania uczniom z różnymi trudnościami, wskazanymi w opinii PP-P.

Dlaczego kary nie działają i co zamiast nich?

Podczas webinaru dowiesz się m.in. jak stosowanie kar wpływa na zmianę niewłaściwego zachowania dziecka, czego uczą kary, a czego nie, czym się różnią od konsekwencji, co można stosować zamiast nich.

Świat oczami ucznia z Zespołem Aspergera

Uczestnicy dowiedzą się także jak funkcjonuje dziecko z ZA w rzeczywistości szkolnej i jakie zasady pracy obowiązują na terenie szkoły z uczniem z ZA. Poznają najczęściej pojawiające się trudności w funkcjonowaniu ucznia z ZA na terenie placówki oraz skuteczne sposoby na przeciwdziałania tym trudnościom.

Jak skutecznie wykorzystać gry dydaktyczne na lekcji

Szkolenie odpowie na na pytanie - dlaczego gry są tak bardzo skuteczne w procesie edukacji. Na webinarze uczestnicy zapoznają się z wybranymi grami dydaktycznymi

Joga w przedszkolu jako pomysł na ruch, relaks i innowację pedagogiczną

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wykorzystać w swoim warsztacie pracy fizyczne i wychowawcze aspekty jogi, zapoznają się z propozycjami zabaw i pozycji, dowiedzą się na czym polega twórcza wizualizacja oraz jak pracować z grupą wykorzystując jogę.

Praktyczne pomysły na wykorzystanie Facebooka, Youtube oraz narzędzi Google podczas zajęć

Webinar skierowany jest do wszystkich nauczycieli pragnących wzbogacić proces nauczania poprzez podniesienie atrakcyjności przekazu i różnorodności środków dydaktycznych.

Zastosowanie tablicy multimedialnej w sali przedszkolnej

Jak wykorzystać w pełni potencjał tablicy multimedialnej na zajęciach przedszkolnych? Na to pytania na webinarium odpowie Paulina Paleczny-Brzuska. Zapozna uczestników ze zbiorem ciekawych i prostych narzędzi, stron oraz aplikacji, które nauczyciel może zastosować w przedszkolu korzystając z tablicy multimedialnej.

Warsztat o złości

Na webinarze Olga Pośpiech wyjaśni czym jest złość i jak sobie z nią radzić, jak zadbać o siebie, kto bierze za nią odpowiedzialność,  i co ma do tego budowa mózgu?

“Przedszkolak poznaje świat” – bank ciekawych doświadczeń urozmaicających zajęcia przedszkolne

Webinar pokaże Ci, jak uczyć przyrody poprzez zabawy badawcze. Ta forma zajęć umożliwia dzieciom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące je pytania poprzez samodzielne działanie – wykonywanie prostych doświadczeń.

Jak zachęcić dzieci do aktywności ruchowej, czyli dlaczego warto postawić na fitness z przedszkolakami?

 Na webinarze uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zachęcić dzieci do aktywności ruchowej wykorzystując elementy fitnessu, które ćwiczenia wybrać, aby skutecznie stymulować rozwój dziecka w sferze ruchowej.

“Soft skills” – czym są, dlaczego warto i jak je rozwijać u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Na webinarze uczestnicy dowiedzą się jaką rolę pełnią kompetencje miękkie, gdzie szukać ich źródeł i jak rozwijać je u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Jak wykorzystać opowieści ludowe na zajęciach z edukacji regionalnej. (Na przykładzie Śląska Cieszyńskiego)

Uczestnicy na webinarze dowiedzą się jak przygotować ciekawe zajęcia z edukacji regionalnej przy wykorzystaniu opowieści ludowych oraz dowiedzą się jak kształtować kompetencje kluczowe na tych zajęciach.

Dziecko z afazją w przedszkolu

Na webinarze uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje dziecko z afazją w rzeczywistości przedszkolnej, jakie ma możliwości i potrzeby. Na szkoleniu przedstawione zostaną również najczęściej pojawiające się trudności w funkcjonowaniu dziecka na terenie placówki oraz sposoby przeciwdziałania im.

“Siła tkwi w pytaniu” – jak zadawać pytania aby wzmocnić motywację i zaangażowanie uczniów w zajęcia

Webinar ma za zadanie pokazać uczestnikom w jaki sposób umiejętność zadawania właściwych pytań i we właściwy sposób wpływa na myślenie i uczenie się uczniów. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak konstruować pytania oraz jak wdrażać je w proces edukacyjny.

“Must have”kreatywnego nauczyciela

Kreatywność to kompetencja teraźniejszości i przyszłości a nowoczesny nauczyciel to kreatywny nauczyciel. Udział w webinarze pomoże uczestnikom pogłębić wiedzę na temat mechanizmów i czynników wpływających na twórcze myślenie i zapozna z korzyściami jakie przynosi trening kreatywności.

Ciekawe pomysły na wirtualne wycieczki do wykorzystania w nauczaniu

Pomysły na ciekawe wirtualne wycieczki dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwijaniem umiejętności cyfrowych.

Umiejętność diagnozy i pracy z dzieckiem z zespołem FAS

Na webinarze uczestnicy zapoznają się z diagnozą interdyscyplinarną dziecka z zespołem FAS, dowiedzą się na czym polega zespół FAS, poznają istotne obszary działań terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z dzieckiem ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych.

Empatia – jak ją okazywać i jak z niej korzystać w szkole i przedszkolu?

Na webinarze dowiesz się czym jest empatia, jak jej okazywanie wpływa na współpracę z dziećmi i jak budować empatyczne komunikaty?

Kompetencje kluczowe w pigułce

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat kompetencji kluczowych oraz przedstawienie uczestnikom praktycznych sposobów na rozwijanie kompetencji u uczniów podczas procesu edukacyjnego w korelacji z podstawą programową.

Dziecko z afazją z szkole

Na webinarze uczestnicy dowiedzą się jak wygląda funkcjonowanie dziecka/ucznia z afazją w rzeczywistości szkolnej, jakie ma ono możliwości i potrzeby. Na szkoleniu omówione zostaną również najczęściej pojawiające się trudności w funkcjonowaniu dziecka na terenie placówki szkolnej oraz  zostaną przedstawione skuteczne sposoby przeciwdziałania im.

Preorientacja zawodowa w przedszkolu i orientacja zawodowa w szkole podstawowej w kl.I-III (jak pomagać w odkrywaniu pasji i zainteresowań u najmłodszych?)

Uczestnicy dowiedzą się jak realizować zadania, związane z preorientacją i orientacja zawodową w trakcie zajęć edukacyjnych w przedszkolu oraz w klasach 1-3.

7 pomysłów na zajęcia dla przedszkolaków opracowane w oparciu o model Montessori

Podczas szkolenia zapoznasz się z koncepcją systemu pedagogicznego Montessori oraz historią jej wdrażania w Polsce i na świecie. Prowadząca webinar dr Marta Koplejewska zaprezentuje także pomysły na zabawy oparte na tej metodzie, które z powodzeniem wykorzystasz podczas zajęć z dziećmi.

Dlaczego dzieci źle się zachowują? Pozytywna Dyscyplina w szkole i przedszkolu.

Na szkoleniu Olga Pośpiech wyjaśni czym jest Pozytywna Dyscyplina i dlaczego działa. Odpowie na pytanie się kryje za nieodpowiednim zachowaniem dziecka i jak rozpoznawać przyczyny niewłaściwego zachowania.

“Niezbędnik oligofrenopedagoga” – czyli jak pracować efektywnie z dzieckiem z niepełnosprawnością

Uczestnicy dostaną praktyczne wskazówki oraz poznają zestaw gier i zabaw, jakie można wykorzystać w pracy i opiece nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

“Kompetencje bez tajemnic” – współpraca w grupie jako przykład rozwijania kompetencji społecznych

Webinar zapozna uczestników z metodami aktywizującymi pracy w grupie i zaprezentuje pomysły ich wykorzystania w rozwijaniu kompetencji społecznych u uczniów.

Jak skutecznie rozbudzać kreatywność i innowacyjność u uczniów

Na webinarze uczestnicy dowiedzą się jak można skutecznie rozwijać kreatywność i twórczość u każdego ucznia. Uczestnicy poznają wybrane metody i techniki do wykorzystania na zajęciach, które pomogą w stymulowaniu i rozwijaniu niezależności i oryginalność myślenia u uczniów.

Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój i usprawniające funkcje analizatora wzrokowego

Podczas webinaru poznasz pięć aspektów percepcji wzrokowej, które mają duże znaczenie w rozwoju umiejętności uczenia się dzieci. Prowadząca Marta Koplejewska zaprezentuje przykładowe ćwiczenia i zabawy, które wykorzystasz w swojej codziennej pracy z dziećmi. Dzięki nim wzbogacisz swoje metody o nowe narzędzia, a Twoje zajęcia zyskają na atrakcyjności.