Osoby, które ukończyły formę szkolenia, zorganizowaną przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN” w Cieszynie, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:  Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli r. Dz.U. nr 200 poz.1537, z późniejszymi zmianami, zgodnie z §20 ust. 2


Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli “P-IN” w Cieszynie, akredytowana placówka Śląskiego Kuratora Oświaty (WE-DN.5470.1.3.2019), przedstawia ofertę nowoczesnego systemu wspomagania placówek, wynikającego z prawa oświatowego.

Od II semestru roku szkolnego 2019/2020 PCDN „P-IN” oferuje zewnętrzne wspomaganie szkół i placówek oświatowych zgodnie z wymogami rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego.

Szkolenia jakie proponujemy w ramach zewnętrznego wspomagania nauczycieli podzieliliśmy na dwa pakiety szkoleń on-line na żywo.

Istnieje także możliwość wykupienia dostępu do pojedynczych szkoleń, dla określonej liczby nauczycieli w ramach wspomagania.

 W ramach pakietów Centrum oferuje w II semestrze roku szkolnego 2023/2024:

Dyrektor placówki może wykupić  pakiet szkoleń dla swoich nauczycieli.
W sprawie wykupu pakietu prosimy o kontakt mailowy: info@odz.edu.pl lub tel.
505 981 381

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISÓW NA SZKOLENIA ON-LINE W RAMACH WSPOMAGANIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

  1. W szkoleniach bezpłatnie mogą wziąć udział nauczyciele tych szkół i placówek, które podpisały umowę/wykupiły pakiet szkoleń w PCDN „P-IN” . Pod tym linkiem wykaz:  > GMIN I PLACÓWEK ,KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ <
  2. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zgłoszenia przez stronę internetową (po szkoleniach wydawane są imienne zaświadczenia uczestnictwa).
  3. Jeśli gmina, szkoła lub przedszkole nie podpisało umowy/nie wykupiło pakietu szkoleń z PCDN „P-IN”  koszt indywidualnego uczestnictwa nauczyciela w jednym szkoleniu wynosi 96 zł.
  4.  Wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje informacje zawarte w opisie szkolenia oraz w regulaminie dotyczącym „uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych w ramach wspomagania nauczycieli”
  5. Jeśli Uczestnik, który wybrał opcję „bezpłatny udział w szkoleniu”  nie otrzyma po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 24 godzin maila, potwierdzającego jego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar, proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego, o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.
  6. Jeśli Uczestnik, który wybrał opcję „płatny udział w szkoleniu”  nie otrzyma po wykonaniu przelewu w ciągu 24 godzin  maila, potwierdzającego jego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar, proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

Aby uczestniczyć w webinarze, należy spełnić następujące warunki techniczne :

  1. Posiadać dostęp do Internetu.
  2. Posiadać sprawny głośnik, wystarczy taki wbudowany w laptopie. (Uczestnicy słyszą i widzą osobę prowadzącą oraz udostępnione przez nią materiały, np. prezentację. Nie widać innych uczestników, ale widać, co wszyscy piszą na czacie.)
  3. Opcjonalnie: Posiadać dostęp do kamerki i mikrofonu.(Nie jest niezbędny)