Szkolenia na żywo czyli inaczej w czasie rzeczywistym, to szkolenia które umożliwiają kontakt z osobą prowadzącą szkolenie, ale także z innymi uczestnikami. Dają one także możliwość komunikowania się na czacie, reagowania na bieżąco na to, co jest mówione i pokazywane przez trenera.

Warunki zapisów na szkolenie on-line:
1.  Wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje informacje zawarte w opisie szkolenia oraz w regulaminie dotyczącym “uczestnictwa i płatności w szkoleniach on-line”

2. Jeśli Uczestnik, który wybrał opcję płatność indywidualna” nie otrzyma po wykonaniu przelewu w ciągu 24 godzin  maila, potwierdzającego jego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar, proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

3. Uczestnik który wybrał opcję “płatność przez placówkę” powinien otrzymać na 7 dni przed planowanym szkoleniem maila  potwierdzającego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar. Faktura do placówki jest wysyłane na 7 dni  przed szkoleniem z 14 dniowym terminem płatności.  Jeśli  na 7 dni przed szkoleniem uczestnik nie otrzymał maila z danymi do logowania proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego, o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

Aby uczestniczyć w webinarze, należy spełnić następujące warunki techniczne:

  1. Posiadać dostęp do Internetu.
  2. Posiadać sprawny głośnik, wystarczy taki wbudowany w laptopie. (Uczestnicy słyszą i widzą osobę prowadzącą oraz udostępnione przez nią materiały, np. prezentację. Nie widać innych uczestników, ale widać, co wszyscy piszą na czacie.)
  3. Opcjonalnie: Posiadać dostęp do kamerki i mikrofonu.(Nie jest niezbędny)

DOSTĘPNE SZKOLENIA:

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line listopad 2022)

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki)

Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki).

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego wg dotychczasowych zasad (rozpoczęty staż na 31 sierpnia 2022)

Na webinarium uczestnicy uporządkują swoją wiedzę dotyczącą procesu zakończenia stażu i procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

IPET – diagnoza, tworzenie, praca z dokumentem

Podczas webinarium prowadząca opowie jakie treści powinien zawierać IPET oraz jak opracować te dokumenty zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego.

„Canva w praktyce” – jak przygotować karty pracy?

Podczas webinaru uczestnicy zobaczą w praktyce jak korzystając z aplikacji Canva można przygotować karty pracy, dostosowane do ich własnych potrzeb.

„Warsztat pracy oligofrenopedagoga.” Zabawy przez eksperyment w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Podczas szkolenia prowadząca spróbuje udowodnić rolę eksperymentu wykorzystywaną w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, zaprezentuje przykłady ciekawych i efektywnych doświadczeń, które można przeprowadzić w szkole i w przedszkolu, ale także podczas warsztatów dla uczniów z orzeczeniem

„Gimnastyka języka”-Zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków

Szkolenia będzie  kompendium wiedzy i praktyki, dotyczącym możliwości stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Na webinarium prowadząca zaprezentuje uczestnikom, propozycje ćwiczeń i zabaw logopedycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Awans na nauczyciela dyplomowanego po nowemu. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów

Szkolenie ma na celu pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji nowego rozporządzenia w sprawie awansu i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do przebiegu i dokumentacji stażu.

Rola obserwacji dziecka – diagnozowanie problemów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przeprowadzić diagnozę funkcjonalną, interpretować wyniki diagnozy oraz zaplanować pracę terapeutyczną. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

„Canva w praktyce” – jak przygotować ciekawe prezentacje?

Podczas webinaru uczestnicy zobaczą w praktyce jak korzystając z aplikacji Canva można przygotować ciekawą i atrakcyjną wizualnie prezentacje i dostosować ją do swoich własnych potrzeb.

Kompetencje pedagoga szkolnego pod kątem zaleceń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Na webinarium Magdalena Bielenin ,wieloletni pracownikiem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wyjaśni i podpowie jak odczytywać i interpretować opinie wydawane przez PPP. Wskaże również kompetencje pedagoga szkolnego pod kątem zaleceń wydawanych przez PPP.

„Przedszkolaki kochają ruch.” Zabawy usprawniające motorykę z wykorzystaniem elementów SI

Podczas webinarium uczestnicy zdobędą również wiedzę dotyczącą możliwości rozwojowych dziecka w danym wieku, dowiedzą się, jak zabawę z elementami SI wykorzystać w pracy z dzieckiem, a także jak wspomóc proces terapii przedszkolaka z zaburzeniami SI