Szkolenia na żywo czyli inaczej w czasie rzeczywistym, to szkolenia które umożliwiają kontakt z osobą prowadzącą szkolenie, ale także z innymi uczestnikami. Dają one także możliwość komunikowania się na czacie, reagowania na bieżąco na to, co jest mówione i pokazywane przez trenera.

Warunki zapisów na szkolenie on-line:
1.  Wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje informacje zawarte w opisie szkolenia oraz w regulaminie dotyczącym “uczestnictwa i płatności w szkoleniach on-line”

2. Jeśli Uczestnik, który wybrał opcję płatność indywidualna” nie otrzyma po wykonaniu przelewu w ciągu 24 godzin  maila, potwierdzającego jego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar, proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

3. Uczestnik który wybrał opcję “płatność przez placówkę” powinien otrzymać na 7 dni przed planowanym szkoleniem maila  potwierdzającego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar. Faktura do placówki jest wysyłane na 7 dni  przed szkoleniem z 14 dniowym terminem płatności.  Jeśli  na 7 dni przed szkoleniem uczestnik nie otrzymał maila z danymi do logowania proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego, o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

Aby uczestniczyć w webinarze, należy spełnić następujące warunki techniczne:

  1. Posiadać dostęp do Internetu.
  2. Posiadać sprawny głośnik, wystarczy taki wbudowany w laptopie. (Uczestnicy słyszą i widzą osobę prowadzącą oraz udostępnione przez nią materiały, np. prezentację. Nie widać innych uczestników, ale widać, co wszyscy piszą na czacie.)
  3. Opcjonalnie: Posiadać dostęp do kamerki i mikrofonu.(Nie jest niezbędny)

DOSTĘPNE SZKOLENIA:

Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki)

Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki).

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line kwiecień 2022)

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

„Rolkowe inspiracje” – czyli wykorzystanie papierowej rolki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Prowadząca zaprezentuje wybrane zabawy z wykorzystaniem papierowej rolki i pokaże możliwości wykorzystania jej jako środka dydaktycznego, terapeutycznego i rekwizytu animacyjnego.

Czy bycie asertywnym nauczycielem to sztuka mówienia „nie”? 

Jeśli pracujesz z dziećmi w przedszkolu albo z uczniami w szkole i masz wrażenie, że stres nad Tobą zapanował, czujesz się poirytowany, zmęczony i często bezsilny w obliczu codziennych wyzwań, zapraszamy Cię na szkolenie.

„Oczywista nieoczywistość” – czyli jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów klas IV-VIII

Webinarium zapozna uczestników z konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi, które są możliwe do zastosowania w pracy z uczniami klas IV-VIII, a które pomogą rozwijać twórcze myślenie.

„Odkrywamy nieznane” czyli o mocnych stronach przedszkolaków

Webinarium odpowie na pytanie czym są mocne strony oraz wyjaśni czy mocna strona, talent i predyspozycja to pojęcia, które możemy stosować wymiennie. Uczestnicy dowiedzą się również jak wykorzystać cechy rozwojowe przedszkolaków jako bazę do poszukiwania mocnych stron dziecka oraz dowiedzą się czy wybrać system motywacyjny czy wzmocnienia pozytywne w pracy z dziećmi.

Skuteczne zarządzanie czasem w pracy nauczyciela – czyli „Jak działać by się na czas wyrabiać”

Na szkoleniu dowiesz się jak skutecznie zarządzać swoim czasem tak aby ze wszystkim zdążyć i się nie stresować.

Zabawy rozwijające sensomotorykę u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czyli „Co w trawie piszczy?”

Dzięki udziałowi w webinarium "Zabawy rozwijające sensomotorykę", uczestnicy będą mogli  przede wszystkim podnieść swoje praktyczne umiejętności dotyczące możliwości rozwijania sensomotoryki u dzieci poprzez odpowiednio dobrane zabawy.

„Gra świateł i cieni” czyli jak jeszcze można rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną u dzieci

Webinarium będzie zawierało elementy warsztatu, prowadzące pokażą jak przygotować wybrane zabawy z wykorzystaniem światła, cienia oraz różnych mediów plastycznych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Metoda „Pozytywnej Dyscypliny”dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Metoda "Pozytywnej Dyscypliny" dla nauczycieli to szkolenie on-line z elementami warsztatów – podczas których uczestnicy poznają założenia i narzędzia PD – skutecznego oraz pełnego szacunku i empatii podejście do rodzicielstwa i nauczania, które od prawie 40 lat pomaga  rodzicom i nauczycielom w codziennych trudnościach oraz zmaganiach, które pojawiają się w domach i szkołach.

Pomysły zabaw i ćwiczeń na wspieranie rozwoju mowy u 3 i 4 latków

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom przez prowadzącą, która jest doświadczonym logopedą, konkretnych pomysłów na stymulowanie rozwój mowy u dzieci trzy oraz czteroletnich. 

Afazja. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klas 1-3 z afazją – pomysły pracy

Na szkoleniu prowadząca Magdalena Bielenin, przedstawi uczestnikom konkretne propozycje organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów klas I-III, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na afazję.

Mnemotechniki – czyli wykorzystanie technik pamięciowych w pracy dydaktycznej

Prowadząca zaprezentuje uczestnikom konkretne ćwiczenia, który wykorzystane podczas zajęć, pomogą wspierać uwagę, koncentrację i pamięć uczniów, a także pomogą im szybciej przyswajać nowe informacje. 

Badania przesiewowe logopedyczne w przedszkolu i szkole

Podczas webinarium Magdalena Bielenin - doświadczony logopeda i szkoleniowiec, zaprezentuje uczestnikom wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia badania przesiewowego w przedszkolu lub szkole.

„Warsztat oligofrenopedagoga” Gry i zabawy dydaktyczne w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie

Na szkoleniu prowadząca przedstawi uczestnikom propozycje zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Będą to propozycje z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń wspierających takie obszary, jak: pamięć, uwaga, percepcja słuchowa oraz mowa.

Rozpoznawanie wczesnych objawów autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym

Na szkoleniu prowadząca omówi ważne obszary rozwoju dziecka, jak również pierwsze symptomy zaburzeń. Wskaże co powinno zaniepokoić nauczyciela oraz jakie symptomy będą wskazaniem do dalszej diagnozy.