Szkolenia na żywo czyli inaczej w czasie rzeczywistym, to szkolenia które umożliwiają kontakt z osobą prowadzącą szkolenie, ale także z innymi uczestnikami. Dają one także możliwość komunikowania się na czacie, reagowania na bieżąco na to, co jest mówione i pokazywane przez trenera.

Warunki zapisów na szkolenie on-line:
1.  Wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje informacje zawarte w opisie szkolenia oraz w regulaminie dotyczącym “uczestnictwa i płatności w szkoleniach on-line”

2. Jeśli Uczestnik, który wybrał opcję płatność indywidualna” nie otrzyma po wykonaniu przelewu w ciągu 24 godzin  maila, potwierdzającego jego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar, proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

3. Uczestnik który wybrał opcję “płatność przez placówkę” powinien otrzymać na 7 dni przed planowanym szkoleniem maila  potwierdzającego udział w szkoleniu oraz zawierającego dane do logowania na webinar. Faktura do placówki jest wysyłane na 7 dni  przed szkoleniem z 14 dniowym terminem płatności.  Jeśli  na 7 dni przed szkoleniem uczestnik nie otrzymał maila z danymi do logowania proszony jest o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie jeśli również tam nie będzie maila potwierdzającego, o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum.

Aby uczestniczyć w webinarze, należy spełnić następujące warunki techniczne:

  1. Posiadać dostęp do Internetu.
  2. Posiadać sprawny głośnik, wystarczy taki wbudowany w laptopie. (Uczestnicy słyszą i widzą osobę prowadzącą oraz udostępnione przez nią materiały, np. prezentację. Nie widać innych uczestników, ale widać, co wszyscy piszą na czacie.)
  3. Opcjonalnie: Posiadać dostęp do kamerki i mikrofonu.(Nie jest niezbędny)

DOSTĘPNE SZKOLENIA:

„Zadania na wyciągnięcie ręki”: generatory

Głównym celem szkolenia jest prezentacja narzędzi do generowania zadań i kart pracy, które ułatwią prowadzenie zajęć nauczycielom różnych przedmiotów na każdym szczeblu edukacji.

Agresja w szkole – przyczyny zachowań agresywnych, sposoby przeciwdziałania. Cyberprzemoc.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w problematykę przemocy rówieśniczej. Podczas webinaru uczestnicy poznają przyczyny i rodzaje przemocy, a także najczęstsze formy zachowań agresywnych i przemocowych.

Czytanie 2.0 – rozwijanie techniki czytania

Czytanie to nie tylko odczytywanie słów, ale także zrozumienie, interpretacja i ocena tekstu. Podczas webinarium dowiesz się, jak pomóc swoim uczniom rozwijać technikę czytania na różnych poziomach zaawansowania.

Lekcje wychowawcze dla klas 6-8. Jak integrować klasę?

Podczas szkolenia zostanie omówiona rola wychowawcy jako dobrego przywódcy. Zostaną przedstawione techniki, strategie oraz twórcze metody, które pomogą wychowawcy w budowaniu pozytywnego klimatu i integracji zespołu klasowego.

„Przedszkolak dobrze przygotowany do szkoły”: Rozwój fizyczny

Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń nauczyciela wychowania przedszkolnego - Pani Marleny Marszałek, która została nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i zaczęła pracę z uczniami klasy pierwszej.

„Canva bez tajemnic” – tworzenie filmów i prezentacji

W tym praktycznym webinarium nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać narzędzie Canva do tworzenia atrakcyjnych filmów i prezentacji edukacyjnych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w klasach 4-6

Podczas szkolenia prowadząca krótko omówi rolę sztucznej inteligencji, jej najważniejsze zastosowania we współczesnym świecie, a także szanse i zagrożenia jakie ze sobą niesie. Przedstawi również uczestnikom narzędzia dydaktyczne przydatne w pracy nauczyciela klas 4-6.

Grafomotoryczne pogotowie – jak usprawnić umiejętności grafomotoryczne dzieci nie tylko z problemami

Głównym celem  szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi wskazówkami, technikami i ćwiczeniami, które można zastosować w pracy z uczniami/dziećmi na każdym etapie nauczania.

Tworzenie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa. Diagnoza poziomu bezpieczeństwa, przykładowe programy

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji kadry zarządzającej placówką oświatową w zakresie opracowywania szkolnego systemu bezpieczeństwa.

Rodzic jako partner w terapii logopedycznej

Na szkoleniu zostanie omówiona rola rodzica w procesie diagnozy wielospecjalistycznej oraz terapii na terenie przedszkola i szkoły. Szkolenie odpowie również na pytanie:  Czy obowiązki domowe są miejscem oddziaływań terapeutycznych?  Prowadząca szkolenie Magdalena Bielenin omówi również codzienne aktywności dziecka i ich znaczenie we wspieraniu rozwoju językowego i poznawczego. 

„Szalone strony” internetowe walorze edukacyjnym, o których nie mieliście pojęcia. Cz.2.

Druga cześć webinarium, które odkryje przed uczestnikami fascynujący świat stron internetowych o ukrytych walorach edukacyjnych.

„Przedszkolak dobrze przygotowany do szkoły”: Rozwój społeczno – emocjonalny

Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń nauczyciela wychowania przedszkolnego - Pani Marleny Marszałek, która została nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i zaczęła pracę z uczniami klasy pierwszej.

Skuteczne sposoby motywowania uczniów klas 4-8

Na webinarium prowadząca szkolenie Marlena Marszałek przedstawi uczestnikom sprawdzone sposoby motywowania uczniów do aktywności i nauki bez kar i nagród. Przybliży także style zarządzania zespołem klasowym oraz wyjaśni z czego - według samych uczniów - wynika brak motywacji do nauki.

Jak ciekawie uczyć matematyki w klasach 1-3

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady rozwijania myślenia matematycznego. Poznają ciekawe pomysły i dowiedzą się jak uatrakcyjnić lekcje matematyki, zarówno w sali lekcyjnej jak i w plenerze.

„Canva bez tajemnic” – nowości i AI

Dołącz do webinarium, aby odkryć najnowsze funkcje i innowacje w platformie Canva, jednym z najpopularniejszych narzędzi do projektowania graficznego.

„Przedszkolak dobrze przygotowany do szkoły”: Rozwój poznawczy

Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń nauczyciela wychowania przedszkolnego - Pani Marleny Marszałek, która została nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i zaczęła pracę z uczniami klasy pierwszej.

„Moc Mózgu”: Jak wspierać i rozwijać funkcje poznawcze uczniów

Szkolenie skierowane do nauczycieli i terapeutów. Podczas spotkania uczestnicy  poznają skuteczne strategie i narzędzia, które pomogą wspierać rozwój umiejętności poznawczych uczniów.

Rozwijanie logicznego myślenia – szybkie zabawy na rozgrzewkę w klasach 1-3

W trakcie webinaru prowadząca opowie uczestnikom o roli logicznego myślenia w życiu codziennym. Uczestnicy poznają trening logicznego myślenia –w postaci zabaw na dobry start każdego dnia, który mogą stosować w pracy z uczniami.

„Słyszę, Widzę, Rozwijam”: Praktyczne narzędzia dla nauczycieli w rozwijaniu percepcji sensorycznej u uczniów.

W trakcie webinarium uczestnicy odkryją różnorodne praktyki i techniki, które można zastosować w pracy nauczycielskiej, aby wspierać rozwój percepcji sensorycznej u uczniów na każdym etapie nauczania.

WOPFU – jak interpretować orzeczenia, tworzenie, praca z dokumentem

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących przygotowywania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Uczestnicy dowiedzą się jak interpretować orzeczenia i jak tworzyć i pracować z tym dokumentem.