PCDN „P-IN” oferuje szeroki wachlarz szkoleń rad pedagogicznych. Ich celem jest udzielanie Państwu wsparcia merytorycznego w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pedagogicznych a także zapoznanie z nowościami w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas szkolenia, podzielone na cztery kategorie tematyczne. Istnieje możliwość realizacji tematyki zaproponowanej przez szkołę po uzgodnieniu jej z PCDN.

UWAGA!: Szkolenie stacjonarne rad pedagogicznych prowadzimy tylko na terenie powiatu cieszyńskiego oraz bielskiego.

Poniżej cennik szkoleń.  Cena rady zależna jest od jej wielkości, formy szkolenia oraz długości trwania. W przypadku niektórych szkoleń cena rady podana jest przy szkoleniu.

CENNIK RAD PEDAGOGICZNYCH (czas trwania szkolenia: 2 godz. zegarowe):

 1. Rada do 25 os. :
  on-line:
  950 zł
  stacjonarna: 1 230 zł
 2. Rada od 26 do 40 os. :
  on-line: 1 250 zł
  stacjonarna: 1 530 zł
 3. Rada powyżej 41 os. :
  on-line: 1 850 zł
  stacjonarna: 2 130 zł

CENNIK RAD PEDAGOGICZNYCH (czas trwania szkolenia: 2,5 godz. zegarowe):

 1. Rada do 25 os. :
  on-line:
  1 100 zł
  stacjonarna: 1 380 zł
 2. Rada od 26 do 40 os. :
  on-line: 1 400 zł
  stacjonarna: 1 680 zł
 3. Rada powyżej 41 os. :
  on-line: 2 000 zł
  stacjonarna: 2 280 zł

Przed zamówieniem rady pedagogicznej prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Praca w chmurze jako bezpieczna metoda na ciekawą i interaktywną metodę pracy z uczniami w oparciu o Dysk Google. (ON-LINE I STACJONARNE)
 2. Praca w chmurze jako bezpieczna metoda na ciekawą i interaktywną metodę pracy z uczniami w oparciu o OneDrive. (ON-LINE I STACJONARNE)
 3. Teams – szkolenie wstępne z obsługi programu i zarządzania swoim przedmiotem. (ON-LINE I STACJONARNE)
 4. Do czego jeszcze mogę użyć Teams? – zaawansowane szkolenie z programu do prowadzenia zdalnego nauczania. (ON-LINE I STACJONARNE)
 5. Rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej. (ON-LINE I STACJONARNE)
 6. Kompetencje kluczowe: zabawy rozwijające kreatywność uczniów w młodszym wieku szkolnym. (ON-LINE I STACJONARNE)
 7. Gry dydaktyczne sposobem na efektywne nauczanie na zajęciach w szkole – warsztaty autorskie mgr Anny Rohm:  Program tutaj (ON-LINE I STACJONARNE) 
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów. (ON-LINE I STACJONARNE)
 9. Prawo oświatowe w praktyce, czyli co każdy nauczyciel powinien wiedzieć na temat praw i obowiązków. (TYLKO ON-LINE)
 10. Bezpieczeństwo w szkole – planowanie i dokumentowanie pracy. (TYLKO ON-LINE)
 11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami oświatowymi. (TYLKO ON-LINE)
 12.  Tworzenie koncepcji pracy szkoły. (TYLKO ON-LINE)
 13. Ocenianie kształtujące- ocenianiem, które pomaga się uczyć. (ON-LINE I STACJONARNE)
 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły – warsztaty z ratownikiem. (TYLKO STACJONARNE)
 2. Higiena i emisja głosu nauczyciela. (TYLKO STACJONARNE)
 3. Czy bycie asertywnym nauczycielem to sztuka mówienia “nie”? (TYLKO ON-LINE) cena szkolenia 1 800 zł
 4. „Stres w twoich rękach” czyli jak zbudować nauczycielski dobrostan. (TYLKO ON-LINE)
 5. Calm down and…”- sposoby radzenia sobie ze stresem na poziomie ciała, emocji i umysłu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 6. Jak mieć dłuższy lont?” O sposobach radzenia sobie ze złością i frustracją w pracy nauczyciela. (TYLKO ON-LINE)
  cena szkolenia 1 800 zł
 7. Do czego mi ta złość? o frustracji i stresie i stresorach, jak skutecznie dbać o siebie? (TYLKO ON-LINE) cena szkolenia 1 800 zł
 8. Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami ucznia? (ON-LINE I STACJONARNE)
 9. „Jak działać by się na czas wyrabiać” czyli skuteczne zarządzanie czasem w pracy nauczyciela. (TYLKO ON-LINE) cena szkolenia 1 800 zł
 10. Stres dobry i zły – jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem? (ON-LINE I STACJONARNE)
 11. Ciekawe metody pracy w szkole z wykorzystaniem pracy w parach i w grupach. (ON-LINE I STACJONARNE)
 12. Neurodydaktyka – czyli nauczanie przyjazne mózgowi. (ON-LINE I STACJONARNE)
 13. „Siła tkwi w pytaniu” – jak zadawać pytania aby wzmocnić motywację i zaangażowanie uczniów w zajęcia. (ON-LINE I STACJONARNE)
 14. Jak rozwijać i wspierać koncentrację uwagi i uważność u uczniów na zajęciach? (ON-LINE I STACJONARNE)
 15. „Warto grać na lekcjach.” Od gier dydaktycznych do grywalizacji. (ON-LINE I STACJONARNE)
 16. Jak zapamiętywać żeby nie zapominać? – czyli mnemotechniki w nauce szkolnej. (ON-LINE I STACJONARNE)
 17. Sztuka komunikacji z wymagającym rodzicem. (ON-LINE I STACJONARNE)
 18. „Uczenie się we współpracy i nauczanie poszukujące” zmiany w realizacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. (TYLKO ON-LINE)
 19. Historie zamknięte w rekwizycie” czyli inspiracje dla nauczycieli klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. (TYLKO ON-LINE)

 1. Co się dzieje z dzieckiem depresyjnym, lękowym, wycofanym w czasach izolacji społecznej i jak mu pomóc? (ON-LINE I STACJONARNE)
 2. Jak udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom po powrocie do szkół? (ON-LINE I STACJONARNE)
 3. Jak na powrót zintegrować klasę po izolacji społecznej? (ON-LINE I STACJONARNE)
 4. Godzina wychowawcza – wartościowe scenariusze ćwiczeń i zajęć, budujące relacje i integrujące grupę. (TYLKO ON-LINE)
  cena szkolenia 1 800 zł
 5.  Metody relaksacji pracy z dziećmi w szkole i w przedszkolu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 6. „Dodaj im skrzydeł.” Budowanie poczucia wartości u uczniów. (TYLKO ON-LINE) cena szkolenia 1 800 zł
 7. Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole. (ON-LINE I STACJONARNE)
 8. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych – edukacyjne wsparcie dla dzieci o zachowaniach trudnych.
  (ON-LINE I STACJONARNE)
 9.  Zabawy, które pomagają dzieciom w różnych czynnościach – czyli jak urozmaicić zajęcia z najmłodszymi uczniami. (ON-LINE I STACJONARNE)
 10. Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole – organizacja procesu kształcenia. (ON-LINE I STACJONARNE)
 11. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – specyfika funkcjonowania, metody pracy. (ON-LINE I STACJONARNE)
 12. Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 13. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej. (ON-LINE I STACJONARNE)
 14. Zasady, metody i techniki pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. (ON-LINE I STACJONARNE)
 15. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej. (ON-LINE I STACJONARNE)
 16. Jak rozpoznać ucznia z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? (ON-LINE I STACJONARNE)
 17. Uczeń ryzyka dysleksji w szkole podstawowej. (ON-LINE I STACJONARNE)
 18. Jak uczyć uczenia się? (ON-LINE I STACJONARNE)
 19. Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (ON-LINE)
 20. Jak uczyć, aby przeciwdziałać przyjmowaniu środków psychoaktywnych. (ON-LINE I STACJONARNE)
 21. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej. (ON-LINE I STACJONARNE)
 22. Stalking – zasady postępowania i udzielanie pomocy. (ON-LINE I STACJONARNE)
 23. Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie? (ON-LINE I STACJONARNE)
 1. Pomysły na wykorzystanie tablicy multimedialnej w sali przedszkolnej. (ON-LINE I STACJONARNE)
 2. Joga w przedszkolu jako pomysł na ruch, relaks i innowację pedagogiczną. (TYLKO ON-LINE)
 3. Elementy oceniania kształtującego w przedszkolu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 4. Przedszkolak mistrzem kodowania. (ON-LINE I STACJONARNE)
 5. Techniki i metody relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. (ON-LINE I STACJONARNE)
 6. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu. (TYLKO ON-LINE)
 7. Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Rozpoznawanie zaburzeń poznawczych u dzieci. (ON-LINE I STACJONARNE)
 8. „Instrukcja obsługi przedszkolaka.” Jak zachęcać dzieci do współpracy w 10 krokach. (TYLKO ON-LINE)
 9. Metody aktywne w pracy z przedszkolakami. (ON-LINE I STACJONARNE)
 10. Sensoryczne czytanie, pisanie i matematyczne działanie. (ON-LINE I STACJONARNE)
 11. Jak można rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną u dzieci. (ON-LINE I STACJONARNE)
 12. Edukacja zdrowotna w przedszkolu. (TYLKO ON-LINE)
 13. Jak animować i organizować współpracę z rodzicami przedszkolaków. (ON-LINE I STACJONARNE)
 14. Zabawy badawcze w przedszkolu w odniesieniu do czterech pór roku i czterech żywiołów – warsztaty autorskie mgr Anny Rohm
  (TYLKO STACJONARNE)
 15. Kompetencje kluczowe w przedszkolu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 16. Wspieranie rozwoju grafomotorycznego dzieci w przedszkolu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 17. Dlaczego dzieci źle się zachowują? Pozytywna Dyscyplina w szkole i przedszkolu. (TYLKO ON-LINE)
 18. Zespół Aspargera, ADHD, zespół FAS – praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami w przedszkolu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 19. Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 20. Profilaktyka dysleksji w przedszkolu. (ON-LINE I STACJONARNE)
 21. Trudne dziecko w grupie – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami wśród przedszkolaków.
  (ON-LINE I STACJONARNE)
 22. Inteligencja emocjonalna – jak rozwijać emocjonalność u dzieci i jak nauczyć ich radzenia sobie z negatywnymi emocjami (TYLKO ON-LINE )
 23. „Strach ma wielkie oczy”- jak wspierać dziecko lękowe? (ON-LINE I STACJONARNE)
 24. Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków. (ON-LINE I STACJONARNE)
 25. Edukacja matematyczna w przedszkolu. (TYLKO ON-LINE)
 26.  „Tajemniczy świat liter” Nauka czytania w przedszkolu. (TYLKO ON-LINE)
 27. „Must have” kreatywnego nauczyciela. (TYLKO ON-LINE)
 28. Dziecko z afazją w przedszkolu. (TYLKO ON-LINE)
 29. Jak zachęcić dzieci do aktywności ruchowej, czyli dlaczego warto postawić na fitness z przedszkolakami? (TYLKO ON-LINE)
 30. Tutoring rodzinny, a rozmowa indywidualna – o budowaniu relacji z rodzicami. (TYLKO ON-LINE)
 31. Przedszkolny system wzmocnień pozytywnych. Zachowania i reakcje pożądane na celowniku. (TYLKO ON-LINE)
 32. Zabawy dla rozwoju – wykorzystanie zabaw klamerkowych w stymulowaniu rozwoju dziecka. (TYLKO ON-LINE)
 33. Twórcze zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej. (TYLKO ON-LINE)
 34. „Dobrze słyszę”- Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. (TYLKO ON-LINE)
 35. Wykorzystanie „Modelu uczenia się przez doświadczenie” w przedszkolu. (TYLKO ON-LINE)
 36. Wprowadzenie elementów pedagogiki M. Montessori w przedszkolu. Od czego zacząć? (TYLKO ON-LINE)
 37. Metoda M.Montessori w praktyce przedszkolnej. Jak tworzyć atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków? (TYLKO ON-LINE)
 38. Dlaczego kary nie działają i co zamiast nich? (TYLKO ON-LINE)
 39. Kalendarz świąt nietypowych w przedszkolu, sposobem na kreatywne urozmaicenie zajęć. (TYLKO ON-LINE)
Cena zależna jest od miejsca szkolenia, jego długości i wielkości Rady Pedagogicznej. Każdorazowo ceny negocjowane są indywidualnie z Klientem. Na specjalne życzenie istnieje możliwość realizacji szkolenia wyjazdowego .