Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, podobnie jak Wydawnictwo Publisher-Innowacje wychodzi naprzeciw potrzebom kształcenia ustawicznego nauczycieli – ich doskonalenia się i zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Przez 15 lat swojego istnienia Ośrodek zyskał sobie renomę i dobrą opinię środowiska nauczycielskiego. Ośrodek prężnie rozwija się – z roku na rok rozszerza swoją ofertę edukacyjną, przybywa też uczestników kursów i szkoleń.

Geneza powstania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Korzenie Ośrodka Doskonalenia sięgają wydawnictwa “Innowacje”, założonego w 1992 roku. W roku 2000 z jego struktury wyłoniło się wydawnictwo “Publisher-Innowacje”, którego właścicielką została pani Emilia Gibiec.

W ramach wydawnictwa, w 2003 roku powstał Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, wpisany do rejestru Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach jako niepubliczna placówka szkolenia o zasięgu wojewódzkim pod numerem KO.EO.IO.JP.4234/41/03.

Założycielami ODZ są Emilia i Jan Gibiec – doświadczeni nauczyciele, pracujący w oświacie od wielu lat.

Cele ODZ

Głównym celem i misją ODZ jest wspieranie nauczycieli w rozwijaniu i doskonaleniu już posiadanych kompetencji oraz pomoc w zdobywaniu nowych. Ośrodek realizuje zasadę kształcenia ustawicznego poprzez:

  • gromadzenie i udostępnianie informacji o książce edukacyjnej,
  • wspieranie projektów z dziedziny kształcenia ustawicznego nauczycieli,
  • organizowanie studiów podyplomowych, kursów doskonalących, konferencji, szkoleń rad pedagogicznych, itp. wspierających edukację ustawiczną,
  • prowadzenie szeroko rozumianego wsparcia metodycznego dla nauczycieli.