Courses

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line październik 2023)

Od 0zł

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki)

450zł

Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki).

„Przedszkolak dobrze przygotowany do szkoły.” Pakiet pełen inspiracji

Od 96zł

Szkolenie powstało na bazie wieloletnich doświadczeń nauczyciela wychowania przedszkolnego – Pani Marleny Marszałek, która  została nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i zaczęła pracę z uczniami klasy I. Przejście z przedszkola do szkoły zainspirowało ją do przygotowania szkolenia, którego zadaniem jest odpowiedź na pytanie: jak dobrze przygotować dzieci przedszkolne do nauki w szkole?

„TU Się Bawi” – czyli inteligencja emocjonalna i trening umiejętności społecznych dziecka z różnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Od 0zł

Kurs zapozna uczestników z autorskim programem TyTUS, który będzie mógł wykorzystać i zastosować podczas zajęć w zakresie poprawy społecznego funkcjonowania dzieci w przedszkolu i klasach 1-3. 

Klucz dobrego startu w polisensoryczny świat – kurs doskonalący

Od 0zł

Kurs wzbogaci warsztat pracy uczestnika o zabawy i inne formy aktywności umożliwiające polisensoryczne doświadczanie świata oraz twórcze działanie poprzez zastosowanie przedmiotów codziennego użytku;

Wybrane elementy systemu „Edukacja Przez Ruch” Doroty Dziamskiej – Warsztat wstępny

Od 0zł

Edukacji Przez Ruch (EPR) to autorski system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej, stworzony przez Dorotę Dziamską.  System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego.

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej I i II część (24.05.2024)

Od 250zł

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Lęki rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym – jak je rozpoznawać i wspierać dzieci w ich przezwyciężaniu?

96zł

Podczas szkolenia zostaną omówione najczęstsze przyczyny lęków u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są mechanizmy powstawania lęku, skąd się bierze, co go podtrzymuje, jak może się przejawiać u dzieci. Prowadząca przedstawi rodzaje lęków oraz narzędzia do pracy z lękiem. Na zakończenie opowie również jak pracować nad poczucie bezpieczeństwa u dziecka.

TU Się Bawi – czyli kiedy dziecko „nie zdąży” być grzeczne. (Wprowadzenie do autorskiego programu TyTUS)

96zł

Szkolenie jest wprowadzeniem do autorskiego program TyTUS – Innowacyjnego rozwiązania metodycznego łączącego Trening Umiejętności Społecznych z sensomotoryką. 

Zasady wewnątrzszkolnego sposobu oceniania w pigułce

96zł

Celem webinarium jest przypomnienie zasad wewnątrzszkolnego sposobu oceniania, a także odpowiedź na pytania: Jak dostosować zapisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz przedmiotowego systemu oceniania do aktualnych przepisów prawa a jednocześnie sprawić, by odpowiadały potrzebom szkoły i uczniów? Oraz jak dostosować przedmiotowy system oceniania do wymogów podstawy programowej?

„Dobry początek” – jakie umiejętności kształtować u uczniów klasy pierwszej na początku ich drogi edukacyjnej?

96zł

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas pierwszych. Podczas spotkania uczestnicy odkryją kluczowe umiejętności i kompetencje, które są niezwykle istotne dla uczniów na starcie ich nauki.

Agresja i autoagresja u uczniów ze spektrum autyzmu – wszystko, co nauczyciel powinien wiedzieć

96zł

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się co jest przyczyną agresji u dzieci z autyzmem i jakie może ona przyjmować formy. Szkolenie odpowie również na pytanie jak z takimi przejawami agresji może sobie radzić opiekun, a jak dziecko? Prowadząca szkolenie dr Marta Koplejewska wyjaśni również czy istnieje jakaś skuteczna terapia, która poprawi jakość życia dziecka ze spektrum autyzmu.

Roszczeniowy rodzic w przedszkolu i klasach I-III. Jak współpracować w sytuacjach trudnych?

96zł

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się dlaczego z niektórymi rodzicami trudno się rozmawia oraz jaka jest rola nieporozumień w procesie komunikacji. Prowadząca webinarium Marlena Marszałek przedstawi narzędzia pomocne w przekształcaniu trudnych sytuacji w dobre relacje.

Pomoce multimedialne, które usprawniają pracę każdego nauczyciela

96zł

Na szkoleniu dr Marta Koplejewska pokaże jak można wykorzystać różne aplikacje i funkcje komputera, takie jak krzyżówki, puzzle, kodowane wiadomości QR, nagrania głosowe itp. aby sprawić by każde zajęcia stały się inspirującą zabawą w zdobywanie wiedzy.

Mutyzm wybiórczy. Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem w przedszkolu i szkole?

96zł

Podczas webinarium Magdalena Bielenin – doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania, przybliży uczestnikom specyfikę funkcjonowania dziecka z mutyzmem wybiórczym.

„Wzmacnianie uwagi, wzmacnianie sukcesu” (Skuteczne techniki dla nauczycieli dzieci z deficytem uwagi)

96zł

Webinarium skierowane jest do nauczycieli poszukujących skutecznych strategii zaktywizowania uczniów z deficytem uwagi. W trakcie szkolenia prowadząca Paulina Paleczna – Brzuska zaprezentuje uczestnikom narzędzia i skuteczne rozwiązania, które pomogą nauczycielowi stworzyć dynamiczną i inspirującą lekcję, w pełni uwzględniającą potrzeby uczniów z deficytem uwagi. 

„Motywacja, która dodaje skrzydeł.” Skuteczne sposoby motywowania uczniów klas I-III

96zł

Na webinarium prowadząca szkolenie Marlena Marszałek przedstawi uczestnikom sprawdzone sposoby motywowania uczniów do aktywności i nauki bez kar i nagród. Przybliży także style zarządzania zespołem klasowym oraz wyjaśni z czego – według samych uczniów – wynika brak motywacji do nauki.

Pomysły na efektywne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej

96zł

Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością ruchową

„Koncentracja w ruch(u)!” Pomysły na rozwijanie koncentracji uwagi podczas zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III

96zł

Na webinarium prowadząca szkolenie Marlena Marszałek wyjaśni jak można połączyć zajęcia wychowania fizycznego z rozwojem koncentracji uwagi u uczniów klas I-III. Zaprezentuje także uczestnikom ciekawe pomysły na ćwiczenia fizyczne, które będą jednocześnie rozwijały koncentrację uwagi u uczniów.

Bajkoterapia w praktyce (część 1)

96zł

Podczas pierwszej części webinarium uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie: Czy każda bajka jest bajką terapeutyczną? Prowadząca szkolenie dr Marta Koplejewska  pokaże uczestnikom, że odziaływanie przez literaturę pomaga dzieciom zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zdarzeniami a odczuwanymi emocjami, ułatwia rozmawianie o problemach oraz stwarza możliwości poszukiwania sposobu ich rozwiązania.

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów: Praktyczne narzędzia dla nauczycieli

96zł

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną różnorodne strategie, narzędzia i praktyczne wskazówki, które pomogą nauczycielom w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów.

Bajkoterapia w praktyce (część 2)

96zł

Podczas drugiej części webinarium uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytania: Jakie są rodzaje bajek terapeutycznych? Co je odróżnia od innych? Czy każdy może stworzyć swoją bajkę? 

„Twórz, graj, ucz się”: Wprowadzenie do projektowania planszowych gier matematycznych

96zł

W trakcie szkolenia uczestnicy wprowadzeni zostaną w świat kreatywnego projektowania planszowych gier, które pomogą wzmocnić umiejętności matematyczne uczniów i rozwijać ich logiczne myślenie. Spotkanie będzie pełne praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia gier, od prostych koncepcji po bardziej zaawansowane projekty.

Trzy patenty na skuteczną współpracę uczniów klas I-III

96zł

Na webinarium prowadząca szkolenie Marlena Marszałek wyjaśni dlaczego kooperacja jest ważna we współczesnej edukacji i jakie niesie korzyści dla uczniów. Zapozna także uczestników szkolenia z trzema sprawdzonymi patentami, angażującymi uczniów i wymagającymi od nich skutecznej współpracy w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

„Szalone” strony internetowe o walorze edukacyjnym, o których nie mieliście pojęcia

96zł

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną ciekawe odkrycia w wirtualnym świecie edukacji.  Prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska pokaże uczestnikom, że w  sieci jest mnóstwo niesamowitych i ciekawych zasobów edukacyjnych.

Garść pomysłów na wykorzystanie zabaw klamerkowych w stymulowaniu rozwoju dziecka

96zł

Na szkoleniu uczestnicy poznają propozycje zabaw i ćwiczeń motoryki małej, percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczeń językowych oraz czytania z wykorzystaniem kolorowych klamerek. Uczestnicy otrzymają karty pracy oraz zestawy ćwiczeń dydaktycznych poszczególnych obszarów rozwoju dziecka.

Sztuczna inteligencja w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

96zł

Na szkoleniu prowadząca Marlena Marszałek przybliży uczestnikom rolę sztucznej inteligencji we współczesnym świecie oraz omówi szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą jej wykorzystanie.  Na webinarium przedstawione zostaną również trzy proste i jednocześnie przydatne narzędzia do wykorzystania przez nauczyciela w pracy dydaktycznej. 

„Jak mieć dłuższy lont?” O złości i frustracji w pracy nauczyciela

96zł

 Jeśli pracujesz z dziećmi w przedszkolu albo z uczniami w szkole lub poza nią i masz wrażenie, że zbyt często wpadasz w złość, często czujesz  poirytowanie, zmęczenie, frustrację i bezsilność w obliczu codziennych wyzwań zapraszamy do udziału w tym webinarium.

„Jak działać by się na czas wyrabiać? „- czyli skuteczne zarządzanie czasem w pracy nauczyciela

96zł

Celem tego szkolenia jest pomoc nauczycielom w skutecznym zarządzaniu swoim czasem.  Na szkoleniu Olga Pośpiech – Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny wyjaśni jak ułożyć swoje działania aby „wyrabiać się na czas ” i tym samym unikać frustracji oraz stresu.

Jak wspierać dziecko z zburzeniami przetwarzania słuchowego w szkole?

96zł

Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego i jaki mają wpływ na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym.