Courses

Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki)

400zł

Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki).

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line marzec 2023)

Od 0zł

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

„Pozytywna dyscyplina” czyli budowanie zdrowych relacji z dziećmi

82zł

Na szkoleniu uczestnicy poznają przykłady skutecznych narzędzi, pomagających lepiej komunikować się  i budować zdrowe relacje z dziećmi (do zastosowania od zaraz)

Rola obserwacji dziecka – diagnozowanie problemów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym

82zł

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przeprowadzić diagnozę funkcjonalną, interpretować wyniki diagnozy oraz zaplanować pracę terapeutyczną. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

Jak wspierać dziecko w okresie dorastania? Praktyczne wskazówki

82zł

Uczestnicy znajdą na webinarium praktyczne wskazówki jak budować i utrzymać relację z nastolatkami, jakie działania dorosłych pomagają, a jakie przeszkadzają w komunikacji i współpracy.

Awans na nauczyciela mianowanego wg dotychczasowych zasad (rozpoczęty staż na 31 sierpnia 2022)

82zł

Szkolenie ma na celu pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji nowego rozporządzenia w sprawie awansu i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do przebiegu i dokumentacji stażu.

„Rysowane piosenki”. Pomysł na prostą i skuteczną innowację pedagogiczną w przedszkolu

82zł

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak wprowadzić prostą a jednocześnie ciekawą innowację pedagogiczną w przedszkolu. Prowadząca webinarium Marlena Marszałek podzieli się swoimi pomysłami na szybką i skuteczną naukę piosenek w grupie przedszkolnej.

Indywidualizacja w procesie kształcenia – praca z uczniem zdolnym

82zł

Na webinarium prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska przybliży uczestnikom zasady indywidualizacji  pracy z uczniem zdolnym. Powie jak identyfikować ucznia zdolnego i w jaki sposób stworzyć mu warunki do optymalnego rozwoju intelektualnego, osobowościowego oraz do samorealizacji.

Zastosuj nowoczesne nauczanie według strategii lekcji odwróconej.cz.1.

82zł

Na webinarium nauczysz się jak przygotować lekcję odwróconą i dowiesz się w jaki sposób zaintrygować swoich uczniów nowym tematem.

Jak rozmawiać z rodzicem – asertywnie i z szacunkiem? 21 praktycznych wskazówek na skuteczną komunikację

82zł

Zadaniem szkolenia jest wsparcie i dostarczenie wiedzy, a także narzędzi do skuteczniejszego komunikowania się i z rodzicami, opartego na asertywności i szacunku. 

Ucz tak, aby uczniowie pamiętali a nie wkuwali

82zł

Na szkoleniu uczestnicy poznają najciekawsze strategie zapamiętywania informacji. Dowiedzą się również jak je praktycznie wykorzystać w pracy nauczyciela. 

Metody i formy pracy wykorzystywane na lekcji odwróconej. Cz. 2.

82zł

Na szkoleniu poznasz metody i narzędzia, które wykorzystasz na lekcji odwróconej. Na webinarium nauczysz się sprawdzania aktywności uczniów przed lekcją i poznasz metody pracy na lekcji odwróconej.     

„Canva w praktyce”- Użycie Canvy w pracy grupowej na lekcji

82zł

Na szkoleniu uczestnicy po raz kolejny będą poznawali możliwości wykorzystania aplikacji Canva w pracy nauczyciela. Tym razem prowadząca Paulina Paleczna-Brzuska pokaże uczestnikom jak można wykorzystać Canvę w pracy grupowej na lekcji.

„Jak za starych, dobrych czasów… ” Zabawy podwórkowe do zastosowania w przedszkolu i klasach I-III

82zł

Na szkoleniu prowadząca Marlena Marszałek podzieli się z uczestnikami swoimi pomysłami na gry i zabawy podwórkowe do wykorzystania w przedszkolu i klasach I-III.

Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela (awans na mianowanego po nowemu)

82zł

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli odbywających przygotowanie do awansu na stopień nauczyciela mianowanego wg starych przepisów.

„Sposób na lekturę szkolną”- czyli jak zachęcić uczniów do czytania

82zł

Na webinarium prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska przedstawi uczestnikom sposoby na zachęcenie uczniów do czytania. Podzieli się także pomysłami na ciekawe i atrakcyjne dla uczniów przerabianie lektur szkolnych.

Jak pomóc uczniom w radzeniu sobie ze stresem?

82zł

Na webinarium uczestnicy porozmawiają o stresie szkolnym, o jego najczęstszych objawach i reakcjach uczniów. Prowadząca szkolenie wyjaśni również jak zapobiegać odczuwaniu stresu oraz wyjaśni jak dorosły może pomóc dziecku w walce ze stresem.

Kompetencje pedagoga szkolnego pod kątem zaleceń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

82zł

Na webinarium Magdalena Bielenin ,wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wyjaśni i podpowie jak odczytywać i interpretować opinie wydawane przez PPP.

Zastosowanie tablicy multimedialnej na zajęciach w klasach 1-3

82zł

Na webinarium uczestnicy poznają zbiór ciekawych i prostych narzędzi oraz stron i aplikacji, które nauczyciel może zastosować na lekcji korzystając z tablicy multimedialnej.

Trening koncentracji uwagi u uczniów klas 4-8

82zł

Na szkoleniu prowadząca Marlena Marszałek przybliży uczestnikom pojęcie koncentracji uwagi oraz omówi czynniki, które ją warunkują. Prowadząca przedstawi także ćwiczenia oraz  zaproponuje plan treningowy, który pomoże pracować nad koncentracją uwagi uczniom klas 4-8.