Courses

Wybrane elementy systemu „Edukacja Przez Ruch” Doroty Dziamskiej – Warsztat wstępny

Od 0zł

Edukacji Przez Ruch (EPR) to autorski system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej, stworzony przez Dorotę Dziamską.  System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego.

„Posiejemy Daltona” – w drodze do edukacji daltońskiej. Podążając za dzieckiem.

Bezpłatne

Adresaci szkolenia  nauczyciele wychowania przedszkolnego O szkoleniu: „Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi- nauczycielowi zrobić nie wolno.”  – motto Helen Parkhurst – twórczyni Planu Daltońskiego. Plan Daltoński – to indywidualizacja w nauczaniu, a więc krok do samodzielności, a zarazem […]

„TU Się Bawi” – czyli inteligencja emocjonalna i trening umiejętności społecznych dziecka z różnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Od 0zł

Kurs zapozna uczestników z autorskim programem TyTUS, który będzie mógł wykorzystać i zastosować podczas zajęć w zakresie poprawy społecznego funkcjonowania dzieci w przedszkolu i klasach 1-3. Uczestnik pozna także metody efektywnej pracy z zakresie wyciszania, odkrywania przez dziecko własnej emocjonalności i radzenia sobie z emocjami.

Klucz dobrego startu w polisensoryczny świat – kurs doskonalący

Od 0zł

Kurs wzbogaci warsztat pracy uczestnika o zabawy i inne formy aktywności umożliwiające polisensoryczne doświadczanie świata oraz twórcze działanie poprzez zastosowanie przedmiotów codziennego użytku;

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej I i II część (24.05.2024)

Od 150zł

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line lipiec 2023)

Od 0zł

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

„Warsztat pracy oligofrenopedagoga” Efektywna praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

82zł

Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli oligofrenopedagogów oraz innych specjalistów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.