Courses

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły/placówki oświatowej

120zł

Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły musi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6. poz. 69 ze zm.) przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line listopad 2022)

Od 0zł

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki)

400zł

Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki).

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera

76zł

Dzięki udziałowi w webinarium uczestnicy nabędą umiejętności planowania i realizowania indywidualnej pracy rewalidacyjnej z uczniem z zespołem Aspergera.

„Warsztat pracy oligofrenopedagoga.” Zabawy przez eksperyment w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

76zł

Podczas szkolenia prowadząca spróbuje udowodnić rolę eksperymentu wykorzystywaną w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, zaprezentuje przykłady ciekawych i efektywnych doświadczeń, które można przeprowadzić w szkole i w przedszkolu, ale także podczas warsztatów dla uczniów z orzeczeniem

„Gimnastyka języka”-Zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków

76zł

Szkolenia będzie  kompendium wiedzy i praktyki, dotyczącym możliwości stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Na webinarium prowadząca zaprezentuje uczestnikom, propozycje ćwiczeń i zabaw logopedycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Pomysły na polisensoryczne zabawy plastyczne w przedszkolu i klasach 1-3

76zł

Zabawy proponowane podczas szkolenia będą mieć na celu zapewnienie dziecku możliwość odkrywania właściwości różnych materiałów (barwa, faktura, dźwięk), doskonalenia koncentracji uwagi, percepcji, pamięci i wyobraźni, a przede wszystkim nabywania nowych doświadczeń i dzielenia się nimi.

„Jak ciekawie uczyć matematyki?”- czyli gry i zabawy matematyczne w młodszych klasach SP

76zł

Na webinarium prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska pokaże, że nauka matematyki i często trudnych do zapamiętania reguł nią rządzących może być dla dzieci przyjemna i zabawna. Podczas webinarium zaprezentowane zostaną gry i zabawy matematyczne, które zaktywizują uczniów i zachęcą do nauki.

Awans na nauczyciela dyplomowanego po nowemu. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów

76zł

Szkolenie ma na celu pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji nowego rozporządzenia w sprawie awansu i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do przebiegu i dokumentacji stażu.

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu. Baza pomysłów dla nauczyciela.

76zł

Na szkoleniu prowadząca przedstawi nauczycielom przykłady działań proekologicznych, które realizować można przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Ponadto podzieli się również z uczestnikami praktycznymi i sprawdzonymi pomysłami na realizację treści ekologicznych w trakcie zajęć z przedszkolakami. 

Praktyczne wskazówki do pracy na lekcji z uczniem z ZA

76zł

Dzięki udziałowi w webinarium uczestnicy otrzymają przede wszystkim praktyczne wskazówki i pomysły na  prowadzenie lekcji z uczniem z ZA.  Dowiedzą się  także na co zwracać szczególną uwagę w trakcie pracy z uczniem z ZA aby 0siągnął jak najlepsze rezultaty.

O empatycznej komunikacji z uczniem. Zachęcanie do współpracy poprzez postawę akceptującą uczucia uczniów starszych klas SP

76zł

Na webinarium uczestnicy dowiedzą się czym jest empatia i jak ją okazywać. Prowadząca szkolenie wyjaśni również jak nasza postawa akceptująca uczucia dziecka pomaga w nawiązaniu relacji i współpracy z uczniem.

„Canva w praktyce” – jak przygotować ciekawe prezentacje?

76zł

Podczas webinaru uczestnicy zobaczą w praktyce jak korzystając z aplikacji Canva można przygotować ciekawą i atrakcyjną wizualnie prezentacje i dostosować ją do swoich własnych potrzeb.

Rola obserwacji dziecka – diagnozowanie problemów edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym

76zł

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak przeprowadzić diagnozę funkcjonalną, interpretować wyniki diagnozy oraz zaplanować pracę terapeutyczną. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

Przedszkolak potrafi się skoncentrować

76zł

Na szkoleniu Marlena Marszałek pokaże uczestnikom sprawdzone pomysły na zabawy i ćwiczenia, które pomogą przedszkolakom się skupić.  Uczestnicy dowiedzą się także jakie czynniki warunkują umiejętność koncentracji uwagi u dziecka oraz z czego wynikają trudności z koncentracją

Wspomaganie dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania zagrożonych ryzykiem dysleksji

76zł

Na webinarium uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka zagrożonego ryzykiem dysleksji. Dowiedzą się  także w jaki  sposób udzielać pomocy  uczniowi zagrożonemu ryzkiem dysleksji  i jak właściwie pracować z takim uczniem.

„Jesień, zima” – formy dekoracyjne i użytkowe z papieru

76zł

Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady prac możliwych do wykonania przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zabaw: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, dydaktycznych, muzyczno-ruchowych, integracyjnych i z elementami dramy, w których znajdą zastosowanie przygotowane rekwizyty.

Jak pomóc uczniom w radzeniu sobie ze stresem?

76zł

Na webinarium uczestnicy porozmawiają o stresie szkolnym, o jego najczęstszych objawach i reakcjach uczniów. Prowadząca szkolenie wyjaśni również jak zapobiegać odczuwaniu stresu oraz wyjaśni jak dorosły może pomóc dziecku w walce ze stresem.

„Jak ciekawie uczyć gramatyki?”- czyli gry i zabawy językowe w młodszych klasach SP

76zł

Na webinarium prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska pokaże, że nauka gramatyki i często trudnych do zapamiętania reguł nią rządzących może być dla dzieci przyjemna i zabawna.

Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową w szkole? Pomysły na ćwiczenia kształtujące koncentrację i uważność

76zł

Na webinarium uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową.  Prowadząca szkolenie podzieli się także z uczestnikami sprawdzonymi pomysłami na ćwiczenia kształtujące koncentrację i uważność u uczniów z nadpobudliwością ruchową .