aktualności

Sie
22

Kurs I stopnia języka migowego dla nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego “Publisher-Innowacje” w Cieszynie zaprasza na kurs I stopnia języka migowego.  Kurs dedykowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. Celem kursu jest nabycie wiedza i umiejętności umożliwiających w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami z ubytkiem słuchu w różnym stopniu. Celem zajęć dydaktycznych z ideografii jest praktyczne nauczenie słuchaczy posługiwania się ok. 500 znakami pojęciowymi […]

By admin | aktualności
SZCZEGÓŁY
Sie
09

Rekrutacj na studia podyplomowe 2018/2019

Informujemy, że  trwa rekrutacja na studia podyplomowe na semestr zimowy 2018/2019 organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher-Innowacje” razem z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu oraz z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W naszej ofercie również  nowy kierunek: Arteterapia

By admin | aktualności
SZCZEGÓŁY
Sie
09

Terapii Ręki PTR© – I stopień podstawowy

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 12.10.-13.10. 2018 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©  Po wakacjach podamy informację o terminie kursu II stopnia Terapii Ręki PTR©. Dla uczestników I […]

By admin | aktualności
SZCZEGÓŁY
Sie
03

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Zapraszamy 27 października 2018 r. na kurs I stopnia Ruch Rozwijający W. Sherborne prowadzony przez mgr Małgorzatę Mroziak

By admin | aktualności
SZCZEGÓŁY
Lip
27

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 24.11.2018 r. (sobota) na szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

By admin | aktualności
SZCZEGÓŁY
Lip
22

Pedagogika planu daltońskiego cz.1 – szkolenie 01.12.2018

ODZ w Cieszynie zaprasza 01.12.2018 na szkolenie “Pedagogika planu daltońskiego cz.1 ” Jest szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst.

By admin | aktualności
SZCZEGÓŁY
Lip
20

Gimnastyka mózgu – Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 07.12- 09.12.2018 r. (pt-n) na kurs doskonalący adresowany do nauczycieli, psychologów, pedagogów, reedukatorów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą, rehabilitantów, terapeutów pracujących z osobami dorosłymi np. w grupach wsparcia, rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem.

By admin | aktualności
SZCZEGÓŁY
Lip
10

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Minister edukacji narodowej określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w nadchodzącym roku szkolnym. Wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego – to najważniejsze priorytety MEN.

SZCZEGÓŁY
Strona 1 z 212