Osoby, które ukończyły formę szkolenia, zorganizowaną przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN” w Cieszynie, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:  Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli r. Dz.U. nr 200 poz.1537, z późniejszymi zmianami, zgodnie z §20 ust. 2

Przed zapisem na wybraną formę szkolenia prosimy również o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.


DOSTĘPNE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:

TYLKO LISTA REZERWOWA-Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej I i II część (24.05.2024)

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.