Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.

Przed zapisem na wybraną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.


DOSTĘPNE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:

„Prezenty dla bliskich z wykorzystaniem mas plastycznych” – warsztaty (30.09.2020)

Nowe, ciekawe pomysły do pracy twórczej z dziećmi. Uczestnicy utworzą kilka efektownych mas plastycznych, które będą bazą do wykonania oryginalnych prezentów okolicznościowych.

Tańce w kręgu – warsztaty (03.10.2020)

Tradycyjne tańce różnych kultur tańczone w kręgu lub korowodzie. Tańce w kręgu łagodzą napięcie i agresję, stwarzają wyjątkową komunikację, jaką jest harmonijny ruch.

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia (23.10.2020)

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli (24.10.2020)

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie. 

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej (20.11.2020)

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (28.11.2020)

Szkolenie adresowane do osób pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.