Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.  Przed zapisem na daną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 27.04.2019 r. (sobota) na szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 17.05.-19.05.2019

Bilateralna Integracja – program szkolny

Bilateralna Integracja - program szkolny 16-17 marca 2019 r.

“Sensoryczne masy plastyczne-czyli garść pomysłów na stymulację zmysłów i terapię ręki” – warsztaty dla nauczycieli

ODZ w Cieszynie zaprasza 04.03.2019 wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic,terapeutów, na warsztaty szkoleniowe "Sensoryczne masy plastyczne-czyli garść pomysłów na stymulację zmysłów i terapię ręki". Warsztat podsuwa konkretne i sprawdzone przepisy i pomysły na sensoryczne masy plastyczne, które można samodzielnie wykonać, a tym samym doskonalić i rozwijać sprawność grafomotoryczną u dzieci .

Pedagogika planu daltońskiego cz.1

ODZ w Cieszynie zaprasza 15.06.2019 na szkolenie "Pedagogika planu daltońskiego cz.1 " Jest szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst. Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego. Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym nauczycielom przedszkoli i szkół, dyrektorom, metodykom oraz rodzicom.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - 22 września 2019 r.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 30 marca 2019 r.

Terapia Ręki PTR© I i II stopnia – Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia (styczeń 2019)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 18.01.-20.01. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I i II stopnia - kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Terapia Ręki PTR© I stopień podstawowy (kwiecień 2019)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 05.04.-06.04. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I stopnia podstawowy. Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia (czerwiec 2019)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 31.05.-02.06. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I i II stopnia - kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

ODZ w Cieszynie zaprasza 13.04.2019 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Wandę Kostrzyńską, jedną z nielicznych osób, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Kurs I stopnia języka migowego dla nauczycieli

Kurs dedykowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. Celem kursu jest nabycie wiedza i umiejętności umożliwiających w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami z ubytkiem słuchu w różnym stopniu.

Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.