Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.

Przed zapisem na wybraną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.


DOSTĘPNE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – kurs doskonalący (27-28.02.2021)

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci.

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli (08.05.2021)

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie. 

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej (19.02.2021)

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.