Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.

Przed zapisem na wybraną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.


DOSTĘPNE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień (22.05.2021)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień (15.05.2021)

RUCH jako narzędzie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowanie RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – kurs doskonalący (29-30.05.2021)

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci.

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej (28.05.2021)

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.