Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.

Przed zapisem na wybraną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.


DOSTĘPNE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły/placówki oświatowej

Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły musi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6. poz. 69 ze zm.) przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej I i II część (19.05.2023)

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.