„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole” – kurs doskonalący

„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole" - kurs doskonalący kierowany jest do nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, a także wychowawców świetlic.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 16.06.2018 r. (sobota) na szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Terapia Ręki PTR© – I stopień podstawowy

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 12.10.-13.10. 2018 r. na kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 27 października 2018 r.

Gimnastyka mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 07.12.-09.12.2018