Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.  Przed zapisem na daną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.

MYŚLOGRAFIA – myślenie wizualne dla każdego

Na warsztatach uczestnicy odkryją potencjał MYŚLENIA WIZUALNEGO ("myślenia na papierze"), które usprawnia komunikację z innymi w pracy, w domu, pomaga rozwiązywać problemy i planować działania. Uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia notatek wizualnych. Nauczą się stosować techniki wizualizacji myśli w różnych kontekstach edukacyjnych.

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – kurs doskonalący

Termin: 15 – 16 02. 2020 r. Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych  w formie warsztatowej sobota: 09:00 -17:30 niedziela: 09:00 -13:00 Koszt: 360 zł/os zaliczka 100 zł/os płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem po szkoleniu przez placówkę) Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa […]

„Świąteczne prezenty – warsztat tworzenia prezentów z okazji świąt Bożego Narodzenia”

Jak wykonać ciekawe prace poprzez łączenie kilku technik plastycznych ? Jak podnieść jakość dziecięcych prac przez zastosowanie różnorodnych materiałów ? Jak instruować dzieci w czasie pracy, by osiągnąć określony efekt? Odpowiedzi na te pytania uczestnicy uzyskają poprzez udział w warsztatach plastycznych „Świąteczne prezenty - warsztat tworzenia prezentów z okazji świąt Bożego Narodzenia" .

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień (30.11.2019)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 30 listopada 2019 r.

Worek skarbów, czyli twórcze działanie z dziećmi-warsztaty szkoleniowe

Warsztaty mają na celu zachęcenie nauczycieli do nadawania nowych znaczeń i poszukiwania nowych zastosowań dla przedmiotów codziennego użytku.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - 26 września 2020 r.

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie. 

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szkolenie adresowane do osób pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Pedagogika planu daltońskiego cz.1

Szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst. Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego.

Terapia Ręki PTR© I stopień (styczeń 2020)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 05.04.-06.04. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I stopnia podstawowy. Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 29.11.-01.12.2019

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia (marzec 2020)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 31.05.-02.06. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I i II stopnia - kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©