Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.  Przed zapisem na daną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.

„Matematyka w metodzie Montessori”-wykorzystanie pomocy Montessori w edukacji wczesnoszkolnej-webinar

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z założeniami i możliwościami zastosowania w edukacji matematycznej dzieci, elementów pedagogiki M. Montessori. Uczestnicy poznają montessoriańskie formy pracy tj. złoty materiał, działania matematyczne oraz system dziesiątkowy w 3 kolorach, karty trójdzielne, lekcja trójstopniowa. Dowiedzą się również  o domowych możliwościach tworzenia pomocy Montessori.

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – kurs doskonalący

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest klasyczną, znaną od 35 lat metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Metody tej uczy się doświadczalnie, a uczestnicy szkoleń mogą stanąć w pozycji dziecka, doświadczyć jego uczuć, emocji i myśli i lepiej zrozumieć jego potrzeby i cele. W efekcie zmieniają swoje nawyki na bardziej pozytywne i skuteczne w codziennym życiu.

„Prezenty dla bliskich – warsztat tworzenia prezentów z wykorzystaniem mas plastycznych”

Prosta rzecz, ale wykonana własnoręcznie, cieszy bardziej niż drogi prezent ze sklepu. Na warsztatach przedstawione zostaną nowe, ciekawe pomysły do pracy twórczej z dziećmi. Uczestnicy utworzą kilka efektywnych mas plastycznych, które będą bazą do wykonania oryginalnych prezentów okolicznościowych.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szkolenie adresowane do osób pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia - 28.11.2020.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień (05.09.2020)

Kurs ma przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jaki zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych. Termin - 05 września 2020 r. Czas trwania 13 godzin dyd.- (model brytyjski).

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia (październik 2020)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 23.10.-25.10. 2020 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I i II stopnia - kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

“RytmoSongi”: autorskie warsztaty muzyczno-ruchowe

"RytmoSongi" to autorski warsztat oferujący to zestaw narzędzi muzycznych na codzienne chwile w pracy z dziećmi. Warsztaty pomagają w rozwijaniu motoryki małej oraz dużej, poczucia rytmu, percepcji słuchowej u dzieci.19.09.2020 r.

Program szkolny Integracji Bilateralnej

Bilateralna Integracja - program szkolny, obejmuje wybrane ćwiczenia z programu terapeutycznego ułożone w specjalny  program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego. Elementy diagnozy są dostosowane do możliwości i czasu w placówce szkolnej. Czas trwania: 16 godz. dyd.

Tańce w kręgu – warsztaty

Dzięki tej metodzie ludzie pozbywają się kompleksów, nabierają pewności siebie, wyrażają emocje i pozbywają się stresu. Tańce w kręgu łagodzą napięcie i agresję, stwarzają wyjątkową komunikację, jaką jest harmonijny ruch. Termin: 2020 r. Czas trwania: 12 godzin dyd.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - 26 września 2020 r.

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie. 

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 20.11.-22.11.2020