Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.  Przed zapisem na daną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - 30 marca 2019 r.

Jak ciekawie i kreatywnie uczyć geografii zgodnie z nowa podstawą programową?-warsztaty szkoleniowe

Szkolenie podpowie jak skutecznie, a przy tym ciekawie i kreatywnie uczyć geografii zgodnie z nowa podstawa programową. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane nowe metody, które nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach geografii.

BRAK WOLNYCH MIEJSC „Pomysł na Eko prezenty czyli pachnące, naturalne kosmetyki z okazji Świąt Bożego Narodzenia”- warsztaty dla nauczycieli 30.11.18

ODZ w Cieszynie zaprasza 30.11.2018 wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic na warsztaty szkoleniowe „Pomysł na Eko prezenty czyli pachnące, naturalne kosmetyki z okazji Świąt Bożego Narodzenia". Wszystkie pomysły podane na warsztacie będą prezentowały pełnowartościowe produkty, estetyczne, ładnie zapakowane, a jednocześnie proste w wykonaniu, dzięki czemu będzie można pomysł powielić i wykonać je z dziećmi na zajęciach.

BRAK WOLNYCH MIEJSC -„Pomysł na Eko prezenty czyli pachnące, naturalne kosmetyki z okazji Świąt Bożego Narodzenia”- warsztaty dla nauczycieli 26.11.18

ODZ w Cieszynie zaprasza 26.11.2018 wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic na warsztaty szkoleniowe „Pomysł na Eko prezenty czyli pachnące, naturalne kosmetyki z okazji Świąt Bożego Narodzenia". Wszystkie pomysły podane na warsztacie będą prezentowały pełnowartościowe produkty, estetyczne, ładnie zapakowane, a jednocześnie proste w wykonaniu, dzięki czemu będzie można pomysł powielić i wykonać je z dziećmi na zajęciach.

Terapia Ręki PTR© I i II stopnia – Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia (styczeń 2019)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 18.01.-20.01. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I i II stopnia - kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Terapia Ręki PTR© I stopień podstawowy (kwiecień 2019)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 05.04.-06.04. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I stopnia podstawowy. Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia (czerwiec 2019)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 31.05.-02.06. 2019 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I i II stopnia - kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

ODZ w Cieszynie zaprasza 13.04.2019 r. na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Wandę Kostrzyńską, jedną z nielicznych osób, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Bilateralna Integracja – program szkolny

Bilateralna Integracja - program szkolny 16-17 marca 2019 r.

Kurs I stopnia języka migowego dla nauczycieli

Kurs dedykowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. Celem kursu jest nabycie wiedza i umiejętności umożliwiających w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami z ubytkiem słuchu w różnym stopniu.

BRAK WOLNYCH MIEJSC Pedagogika planu daltońskiego cz.1 – szkolenie 01.12.2018

ODZ w Cieszynie zaprasza 01.12.2018 na szkolenie "Pedagogika planu daltońskiego cz.1 " Jest szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst. Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego. Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym nauczycielom przedszkoli i szkół, dyrektorom, metodykom oraz rodzicom.

„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole” – kurs doskonalący

„Edukacja przez szachy w przedszkolu i szkole" - kurs doskonalący kierowany jest do nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, a także wychowawców świetlic.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 24.11.2018 r. (sobota) na szkolenie adresowane do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Gimnastyka mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 07.12.-09.12.2018