Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oferuje kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, które są cennym dopełnieniem kwalifikacji.  Przed zapisem na daną formę szkolenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA OTWARTE.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień (09.05.2020)

Kurs ma przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jaki zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych. Termin - 09 maja 2020 r. Czas trwania 13 godzin dyd.- (model brytyjski).

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia (czerwiec 2020)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 12.06.-14.06. 2020 r. na kurs Terapia Ręki PTR© I i II stopnia - kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Biblioterapia w edukacji-konferencja interdyscyplinarna

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli “P-IN” w Cieszynie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Cieszynie zapraszają nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy na konferencję Biblioterapia w edukacji. Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn.

“Kompetencje bez tajemnic” – współpraca w grupie jako przykład rozwijania kompetencji społecznych – warsztaty

Warsztaty zapoznają uczestników z metodami aktywizującymi pracy w grupie i zaprezentują pomysły ich wykorzystania w rozwijaniu kompetencji społecznych u uczniów.

“Siła tkwi w pytaniu” – jak wzmocnić motywację i zaangażowanie uczniów w zajęcia

Warsztat ma pokazać, w jaki sposób umiejętność zadawania właściwych pytań i we właściwy sposób wpływa na myślenie i uczenie się uczniów.

Storytelling w edukacji

Storytelling to nic innego jak umiejętność opowiadania ciekawych historii. Zamiast suchych faktów i definicji  nauczyciel wplata w lekcję narrację i emocje. Wiedza tak przekazywana jest łatwiejsza do przyswojenia przez ucznia i nauka staje się wtedy dużo przyjemniejsza i skuteczniejsza

„Prezenty dla bliskich – warsztat tworzenia prezentów z wykorzystaniem mas plastycznych”

Prosta rzecz, ale wykonana własnoręcznie, cieszy bardziej niż drogi prezent ze sklepu. Na warsztatach przedstawione zostaną nowe, ciekawe pomysły do pracy twórczej z dziećmi. Uczestnicy utworzą kilka efektywnych mas plastycznych, które będą bazą do wykonania oryginalnych prezentów okolicznościowych.

“RytmoSongi”: autorskie warsztaty muzyczno-ruchowe

"RytmoSongi" to autorski warsztat oferujący to zestaw narzędzi muzycznych na codzienne chwile w pracy z dziećmi. Warsztaty pomagają w rozwijaniu motoryki małej oraz dużej, poczucia rytmu, percepcji słuchowej u dzieci. Zapraszamy 06.06.2020

ORTOGRAFIA W MAŁYM PALUSZKU – Techniki szybkiego uczenia w nauce ortografii

Warsztaty przybliżą przyczyny występowania trudności w pisaniu oraz zaprezentują możliwości zapobiegania im, poprzez wykorzystywanie w pisaniu ortograficznym technik przyspieszonego uczenia się. Termin: 08.05.2020 r .Czas trwania: 5 godzin dyd.

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – kurs doskonalący (18-19.04.2020)

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest klasyczną, znaną od 35 lat metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Metody tej uczy się doświadczalnie, a uczestnicy szkoleń mogą stanąć w pozycji dziecka, doświadczyć jego uczuć, emocji i myśli i lepiej zrozumieć jego potrzeby i cele. W efekcie zmieniają swoje nawyki na bardziej pozytywne i skuteczne w codziennym życiu. Termin: 18 - 19 04. 2020 r.Czas trwania: 16 godzin dyd.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym-webinar

Szkolenie adresowane do osób pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia - webinar Termin: 18.04. 2020 r. 10:00-16:00

Program szkolny Integracji Bilateralnej

Bilateralna Integracja - program szkolny, obejmuje wybrane ćwiczenia z programu terapeutycznego ułożone w specjalny  program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego. Elementy diagnozy są dostosowane do możliwości i czasu w placówce szkolnej. Termin: 25-26 kwietnia 2020 r. Czas trwania: 16 godz. dyd.

Tańce w kręgu – warsztaty

Dzięki tej metodzie ludzie pozbywają się kompleksów, nabierają pewności siebie, wyrażają emocje i pozbywają się stresu. Tańce w kręgu łagodzą napięcie i agresję, stwarzają wyjątkową komunikację, jaką jest harmonijny ruch. Termin: 16 -17 05. 2020 r. Czas trwania: 12 godzin dyd.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień - 26 września 2020 r.

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie. 

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 20.11.-22.11.2020