Tutoring rodzinny, a rozmowa indywidualna – o budowaniu relacji z rodzicami.

Tutoring rodzinny, a rozmowa indywidualna – o budowaniu relacji z rodzicami.

96.00

Opis

Czas trwania: 2  h

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy

Cel szkolenia: Tutoring w Polsce jest coraz popularniejszy i stanowi doskonałą alternatywę do zbudowania relacji „dorosły-dziecko” poza środowiskiem klasowym. Na webinarium, prowadząca Marlena Marszałek przybliży uczestnikom założenia tutoringu rodzinnego – formę współpracy opiekuna (tutora) z rodziną, mającą na celu pomoc w wychowaniu dziecka. Uczestnicy dowiedzą się, jak poprzez wspieranie rozwoju dziecka w ścisłej współpracy z jego rodzicami i opiekunami, można łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym.

Zawartość szkolenia:

  1. Podstawowe założenia tutoringu.
  2. Kontrakt i określenie celu procesu tutorskiego.
  3. Relacja jako fundament tutoringu.
  4. Komunikacja z rodzicami i możliwe zakłócenia.
  5. Tutor – dobry nauczyciel i mądry doradca.

Prowadzenie: Marlena Marszałek nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener kompetencji miękkich, tutor przedszkolny, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog, szkoleniowiec.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.

Informacje dodatkowe

Opłata

Zgłoszenie – płatność indywidualna, Zgłoszenie – płatność przez placówkę