Wykorzystanie "Modelu uczenia się przez doświadczenie" w przedszkolu i klasach I-III

Wykorzystanie „Modelu uczenia się przez doświadczenie” w przedszkolu i klasach I-III

86.00

Opis

Czas trwania: 1,5 h

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy

O szkoleniu: Jak wiadomo najbardziej efektywnie uczymy się przez odkrywanie i działanie. Na webinarium prowadząca Marlena Marszałek pokaże uczestnikom jak wykorzystując „model uczenia się przez doświadczenie” i pozwalając dzieciom na odkrywanie, działanie i przeżywanie podczas zajęć, skutecznie przekazywać treści w przedszkolu i klasach I-III.  Wykorzystanie modelu uczenia się przez doświadczenie to także, angażowanie dzieci o różnych stylach poznawczych i różnych temperamentach w proces edukacyjny i zachęcanie ich do zmiany myślenia.

Zawartość szkolenia:

1. Czym jest „Model uczenia się przez doświadczenie” nazywany też cyklem Kolba.
2. Etapy efektywnego uczenia się, a style uczenia się – jak je ze sobą powiązać.
3. Zalety wykorzystywania „Modelu uczenia się przez doświadczenie” w procesie edukacyjnym.
4. Inspiracje do codziennej pracy. Jak przeprowadzić zajęcia, aby skutecznie zainteresować tematem oraz zaangażować przedszkolaków i młodszych uczniów.

Prowadzenie: Marlena Marszałek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener kompetencji miękkich, tutor przedszkolny, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog, szkoleniowiec.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.