Kompetencje kluczowe: zabawy rozwijające kreatywność uczniów w młodszym wieku szkolnym

Kompetencje kluczowe: zabawy rozwijające kreatywność uczniów w młodszym wieku szkolnym

86.00

Opis

Czas trwania szkolenia:  2 h

Adresaci szkolenia: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy.

O szkoleniu: Kompetencje kluczowe jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw powinny być rozwijane w procesie edukacyjnym. Kreatywność jest jednym z ich filarów. Rozwój postaw kreatywnych zawarty jest w również kierunkach polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021.

Cel szkolenia: Webinarium to przegląd skutecznych metod i technik służących rozwojowi kreatywności dzieci. Uczestnicy dowiedzą się jak w codziennej pracy z grupą wspierać i stymulować myślenie i działanie kreatywne. Przedstawione zostaną zasady organizacji ćwiczeń twórczego myślenia oraz sposoby jego stymulowania. Podczas spotkania zaprezentowane będą również pomysły na praktyczne ćwiczenia z zakresu treningu kreatywności.

Zawartość szkolenia:

  1. Zasady organizacji ćwiczeń twórczego myślenia;
  2. Sposoby stymulowania twórczego myślenia u dzieci;
  3. Pomysły na praktyczne ćwiczenia z zakresu treningu kreatywności;
  4. Jak monitorować postępy swoich uczniów?

Prowadzenie: Paulina Paleczna-Brzuska, doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeutą. Pasjonatka nowych technologii i praktyk oceniania kształtującego.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.