Dysfunkcje psychomotoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka

Dysfunkcje psychomotoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka

96.00

Opis

Dysfunkcje psychomotoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka – nagranie webinaru

Czas trwania: 1,5 h

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej.
Cel szkolenia: Uczestnicy dowiedzą się jakie są rodzaje i jak można rozróżnić dysfunkcje rozwoju psychomotorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzenie: mgr Ewa Klima

Zakup webinaru obejmuje dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca oraz materiały szkoleniowe.

Zobacz fragment webinaru: