Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla uczniów klas 1-3 objętych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i innymi zajęciami specjalistycznymi

Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla uczniów klas 1-3 objętych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i innymi zajęciami specjalistycznymi

96.00

Opis

Czas trwania: 2 h

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy.

Cel i zawartość szkolenia: Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne z uczniami klas 1-3. Na szkoleniu Magdalena Bielenin przybliży uczestnikom rolę percepcji słuchowej w korygowaniu wad wymowy oraz w nauce czytania i pisania.

Na webinarium uczestnicy poznają także propozycje zabaw i ćwiczeń dydaktycznych stymulujące percepcję słuchową u dzieci w wszystkich jej aspektach.

Prowadzenie: Magdalena Bielenin – Doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.