Dziecko z afazją w przedszkolu

Dziecko z afazją w przedszkolu

60.00

Opis

„Dziecko z afazją w przedszkolu”

Czas trwania: 1,5 h

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego,pedagodzy, psycholodzy zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy.

Cel szkolenia:

Na webinarze uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje dziecko z afazją w rzeczywistości przedszkolnej, jakie ma możliwości i potrzeby. Na szkoleniu przedstawione zostaną również najczęściej pojawiające się trudności w funkcjonowaniu dziecka na terenie placówki oraz sposoby przeciwdziałania im.

Prowadzenie: mgr Magdalena Bielenin

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa.