"Warsztat oligofrenopedagoga"- Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

„Warsztat oligofrenopedagoga”- Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

76.00

Opis

Czas trwania: 2 h
Adresaci szkolenia: nauczyciele oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, pedagodzy;
Cel i zawartość szkolenia: Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Na webinarium Magdalena Bielenin zaprezentuje uczestnikom propozycje ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój funkcji poznawczych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaproponuje uczestnikom rozwiązania metodyczne: podpowie jak przygotować pomoce dydaktycznych, jak prowadzić z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną efektywną naukę czytania i pisania.

Prowadzenie: Magdalena Bielenin – Doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.