Gimnastyka mózgu - kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej I i II część (23.05.2025)

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

START:
23 maja 2025
CZAS TRWANIA:
32 godziny lekcyjne
CENA

Adres

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli "P-IN" ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn   View map

Kategorie

kursy doskonalące

Kurs daje pełne kwalifikacje do  wykorzystywanie metody w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).

Miejsce szkolenia: PCDN „P-IN” w Cieszynie, ul. Świeżego 8

Czas trwania: 32 godz.

TERMINY:
I SESJA:     23 maja 2025 r. (piątek)  od 15:00 – 20:00

II SESJA:   24 maja 2025  r.(sobota)  od 09:00 – 18:00

III SESJA:  25 maja 2025 r. (niedziela)  od 09:00 – 14:30

Koszt: 825 zł/1 os.

Zaliczka: 250 zł (płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Zaliczka nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem przez placówkę). Reszta kwoty płatna do 15 maja 2024

Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa znajdują się w REGULAMINIE

„Ruch jest drzwiami do uczenia się” P. Dennison

Gimnastyka Mózgu dr Paula Dennisona jest kursem bazowym Kinezjologii Edukacyjnej – znanej i stosowanej w 80 krajach świata, holistycznej metody wspierającej procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Jest to system prostych ćwiczeń psychofizycznych rozluźniających ciało i integrujących pracę mózgu. Systematyczne ich wykonywanie poprawia nasze funkcjonowanie: widzenie, słyszenie, pamięć, myślenie, pisanie, koncentrację, przywraca naturalną zdolność łatwego uczenia się.

Badania dowodzą, że ludzie z trudnościami w nauce mają tendencje do korzystania z zasobów jednej półkuli mózgowej, ćwiczenia proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną skutecznie pomagają dotrzeć do całego arsenału swoich możliwości.

Kurs skierowany jest do:

 • nauczycieli, psychologów, pedagogów, reedukatorów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą
 • rehabilitantów, terapeutów pracujących z osobami dorosłymi np. w grupach wsparcia,
 • rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 • wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem.

Celem metod Kinezjologicznych jest:

 • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju,
 • wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków),
 • integracja funkcji półkul mózgowych,
 • integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu,
 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.

Korzyści – ta uniwersalna metoda ułatwia:

 • pokonywanie stresu i napięcia wynikającego z trudności życia codziennego,
 • komunikowanie się z innymi ludźmi, uczenie się i zdawanie egzaminów,
 • przezwyciężanie trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
 • usuwanie blokad ukrytych w naszym ciele.

Przyczynia się do:

 • wzrostu rozumienia,
 • poprawienia zdolności organizacyjnych,
 • usprawnienia percepcji wzrokowo ruchowej i słuchowo ruchowej,
 • poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
 • wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
 • ułatwienia rozwoju abstrakcyjnego myślenia,
 • wspomagania pozytywnego nastawienie i równowagi emocjonalnej.

Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do dzieci:

 • z deficytami uwagi (lęk, agresja),
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.),
 • o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa),
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami sfery motywacyjnej.

Skierowana jest również do młodzieży i dorosłych:

 1. z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
 2. poprawia funkcjonowanie umysłu (pamięć, koncentrację),
 3. terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
 4. poprawia koordynację i percepcję otoczenia (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy.

Program: 
1.    Istota kinezjologii edukacyjnej.

2.   Funkcje półkul mózgowych.
3.   Funkcjonowanie organizmu na tzw. niskim i wysokim biegu.
4.   Cztery grupy ćwiczeń GM i ich działanie: ćwiczenia na przekraczanie linii środka; ćwiczenia energetyzujące; ćwiczenia pogłębiające pozytywne nastawienie; ćwiczenia wydłużające.
5.   Prawidłowe formułowanie celu.
6.   Równoważenie pozytywnej postawy.
7.   Lateralne przewzorowanie Dennisona.
8.   Równoważenie widzenia.
9.   Równoważenie słyszenia.
10. Równoważenie pisania.
11.  Równoważenie wspaniałe obejmujące w/w obszary – narzędzie pracy terapeutycznej.
12. Trzy wymiary naszej inteligencji.
13. Równoważenie wymiaru lateralności /komunikacja/.
14. Równoważenie wymiaru ześrodkowania /organizacja/.
15. Równoważenie wymiaru skupienia /zrozumienie/.
16. Trójwymiarowa integracja przez ruch.
17. Równoważenie rozszerzone- nasze możliwości edukacyjne.
18. Ćwiczenia integrujące – ich działanie i zastosowanie.

Po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie umożliwiające wykorzystywanie metody w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).

Prowadzenie:   Zajęcia prowadzi licencjonowana trenerka-instruktorka kinezjologii, członek Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów Danuta Kropiwnicka-Szulc