Gimnastyka mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 07.12.-09.12.2018


Notice: Undefined variable: start_datetime in /home/users/innowacje/public_html/odz/wp-content/themes/university/u-course/single-course-meta.php on line 30
DURATION:
32 godziny lekcyjne

Address

ul. ks. Świeżego 8, 43-400 Cieszyn   View map

Categories

kursy doskonalące

“Ruch jest drzwiami do uczenia się” P. Dennison

 

Gimnastyka Mózgu dr Paula Dennisona jest kursem bazowym Kinezjologii Edukacyjnej – znanej i stosowanej w 80 krajach świata, holistycznej metody wspierającej procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Jest to system prostych ćwiczeń psychofizycznych rozluźniających ciało i integrujących pracę mózgu. Systematyczne ich wykonywanie poprawia nasze funkcjonowanie: widzenie, słyszenie, pamięć, myślenie, pisanie, koncentrację, przywraca naturalną zdolność łatwego uczenia się.

Badania dowodzą, że ludzie z trudnościami w nauce mają tendencje do korzystania z zasobów jednej półkuli mózgowej, ćwiczenia proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną skutecznie pomagają dotrzeć do całego arsenału swoich możliwości.


Kurs skierowany jest do:

 • nauczycieli, psychologów, pedagogów, reedukatorów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą
 • rehabilitantów, terapeutów pracujących z osobami dorosłymi np. w grupach wsparcia,
 • rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 • wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem.


Cel kursu:
Celem metod Kinezjologicznych jest:

 • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju,
 • wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków),
 • integracja funkcji półkul mózgowych,
 • integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu,
 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.


Korzyści:
Ta uniwersalna metoda ułatwia:

 • pokonywanie stresu i napięcia wynikającego z trudności życia codziennego,
 • komunikowanie się z innymi ludźmi, uczenie się i zdawanie egzaminów,
 • przezwyciężanie trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
 • usuwanie blokad ukrytych w naszym ciele.

Przyczynia się do:

 • wzrostu rozumienia,
 • poprawienia zdolności organizacyjnych,
 • usprawnienia percepcji wzrokowo ruchowej i słuchowo ruchowej,
 • poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
 • wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
 • ułatwienia rozwoju abstrakcyjnego myślenia,
 • wspomagania pozytywnego nastawienie i równowagi emocjonalnej.


Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do dzieci:

 • z deficytami uwagi (lęk, agresja),
 • ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.),
 • o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa),
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zaburzeniami sfery motywacyjnej.


Skierowana jest również do młodzieży i dorosłych:

 1. z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
 2. poprawia funkcjonowanie umysłu (pamięć, koncentrację),
 3. terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
 4. poprawia koordynację i percepcję otoczenia (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy.

Program: 
1.    Istota kinezjologii edukacyjnej.

2.   Funkcje półkul mózgowych.
3.   Funkcjonowanie organizmu na tzw. niskim i wysokim biegu.
4.  
Cztery grupy ćwiczeń GM i ich działanie: ćwiczenia na przekraczanie linii środka; ćwiczenia energetyzujące; ćwiczenia pogłębiające pozytywne nastawienie; ćwiczenia wydłużające.
5.   Prawidłowe formułowanie celu.
6.   Równoważenie pozytywnej postawy.
7.   Lateralne przewzorowanie Dennisona.
8.   Równoważenie widzenia.
9.   Równoważenie słyszenia.
10. Równoważenie pisania.
11.  Równoważenie wspaniałe obejmujące w/w obszary – narzędzie pracy terapeutycznej.
12. Trzy wymiary naszej inteligencji.
13. Równoważenie wymiaru lateralności /komunikacja/.
14. Równoważenie wymiaru ześrodkowania /organizacja/.
15. Równoważenie wymiaru skupienia /zrozumienie/.
16. Trójwymiarowa integracja przez ruch.
17. Równoważenie rozszerzone- nasze możliwości edukacyjne.
18. Ćwiczenia integrujące – ich działanie i zastosowanie.

Po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów umożliwiające wykorzystywanie metody w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).

 

Czas trwania: 32 godz.

Koszt: 440 zł/1 os.

Prowadzenie: Danuta Kropiwnicka-Szulc

Miejsce szkolenia: ODZ w Cieszynie, ul. Świeżego 8

TERMINY:
I SESJA:    07 grudnia (piątek) 2018 r. od 15:00 – 20:00

II SESJA:   08 grudnia (sobota) 2018 r. od 09:00 – 18:00

III SESJA:  09 grudnia (niedziela) 2018 r. od 09:00 – 14:30

Wpisowe: 100 zł
Wpisowe należy wpłacić po zapisaniu się na szkolenie.

W przypadku rezygnacji z kursu później niż 2 tyg przed szkoleniem, wpisowe nie jest zwracane.

W przypadku przewidzianej płatności za szkolenie przez placówkę, wpisowe nie obowiązuje.

Konto bankowe:
Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 000

 

TOP