Terapia Ręki I i II stopnia edycja jesienna - (Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR©) Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line w czasie rzeczywistym)

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

START:
16 listopada 2024
CENA

Kategorie

szkolenia na żywo

Kurs nie wchodzi w skład paczek webinarowych

O kursie: 

Kurs Terapia Ręki I i II stopnia jest autorskim szkoleniem Wioletty Bartkiewicz i Anety Giczewskiej, skierowanym do logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podstawą programu PTR © jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

Ukończenie  kursu Terapia Ręki  I i II stopnia (Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR©)  uprawnia do:

1. Prowadzenia zajęć terapii ręki wg programu PTR©;
2. Dokonywania diagnozy zaburzeń małej motoryki w oparciu o arkusz obserwacji PTR©;
3. Konstruowania programów terapeutycznych wg koncepcji PTR© dla dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi;

Jesteśmy Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i posiadamy Akredytację MEN na wszystkie nasze szkolenia.

Terminy: 

16.11. 2024 r. (sobota)   09:00-17:00
17.11 2024 r. (niedziela) 09:00-17:00

Czas trwania:

Łącznie: 32 godziny dydaktyczne widniejąca na certyfikacie, obejmuje: 

Pracę na szkoleniu: 20  godz. dydaktycznych

Pracę własną uczestnika: doskonalenie indywidualne Uczestnika, poszerzające nabytą wiedzę i umiejętności, na materiale dostępnym na platformie szkoleniowej oraz w materiałach szkoleniowych

Czas trwania: 12 godz. dydaktycznych 

Cena: 1150 zł/os 

Zaliczka: 350 zł 

Płatna do 7 dni roboczych od zapisu na kurs. Nie obowiązuję w przypadku zgłoszenia płatności przelewem przez placówkę.

Reszta kwoty za szkolenie płatna do 10.11.2024 r.

Płatności należy dokonywać na konto:
Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001
Tytułem : nazwa szkolenia + dopłata+ imię i nazwisko

Wszystkie informacje o warunkach płatności  i uczestnictwa w REGULAMINIE

Cena kursu obejmuje:

  1. Materiały szkoleniowe w formie papierowej lub plik PDF
  2. Autorski Arkusz obserwacji motoryki dziecka (PDF)
  3. Kwestionariusz wywiadu dla rodziców (PDF)
  4. Instruktaż masażu sensorycznego rąk (PDF)
  5. Segregator terapeuty
  6. Dostęp do platformy szkoleniowej (na okres 12 miesięcy) – przykładowe filmy z zabawami, materiały pdf, scenariusze zajęć.
  7.  Zaświadczenie/a potwierdzające nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.

Program kursu Terapia Ręki PTR I i II stopnia:

1.  Podstawowe założenia Programu terapii ręki PTR.
2.  Funkcja jako podstawowy cel usprawniania małej motoryki.

3.  Zasady konstruowania celów terapii ręki.
   –  Główne cele terapeutyczne.
   –  Precyzowanie kierunku pracy i określanie celów szczegółowych.
 –  Omówienie zasad w ustalaniu celów pracy z pacjentem/uczniem.

4.  Schemat jednostki terapeutycznej i przebiegu procesu terapeutycznego (etapy terapii).
 – Zasady i czas trwania terapii.
     – Formy terapii.

5.  Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki.
      – Zapewnianie właściwej postawy podczas pisania.
      – Analiza środowiska pracy dziecka: krzesło, stół, ułożenie zeszytu.

6.  Zarys anatomii i fizjologii ręki.
7.  Rozwój psychomotoryczny dziecka.
    –  Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki– Kontrola posturalna, a funkcje ręki.
    –  Stabilizacja centralna- przykłady ćwiczeń
    –  Rozwój chwytu, manipulacji, koordynacji oko-ręka.
    –  Zaburzenia napięcia mięśniowego i kontroli postawy oraz ich znaczenie dla prawidłowej funkcji ręki u dzieci z zaburzeniami funkcji OUN. Sposoby pozycjonowania dziecka, bezpieczne zmiany pozycji, przygotowanie dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego do aktywności w pozycji siedzącej.

8. Diagnoza zaburzeń małej motoryki – Ocena sprawności motorycznej dziecka.
Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©.

9. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny.
–  Analiza oddziaływania zaburzeń integracji sensorycznej na praksję ręki
–  Somatognozja i orientacja przestrzenna.

10. Rozwój funkcji precyzyjnych i grafomotorycznych
    – czynniki warunkujące rozwój umiejętności grafomotorycznych.

11. Omówienie zabaw i ćwiczeń precyzyjnych przygotowujących do funkcji grafomotorycznych, samoobsługowych i komunikacji.
12. Techniki i ćwiczenia wspomagające naukę pisania. Przykłady zindywidualizowanych zabaw i ćwiczeń w zależności od potrzeb motorycznych.
13. Samoobsługa jako cel zajęć terapii ręki
    –  Zasady wprowadzania i automatyzacji umiejętności ubierania.

14. Zasady wprowadzania ćwiczeń i zabaw u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
15. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki.
– Przykładowe pomoce i zabawki wykorzystywane w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

16. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
17. Omówienie zasad współpracy z opiekunami dziecka
18. Masaż sensoryczny rąk© – warsztat praktyczny.
       – Instruktaż masażu
       – Rola masażu w procesie terapeutycznym.

19. Prezentacja materiałów filmowych
       – Przykłady zabaw i zabawek do terapii ręki wykonanych samodzielnie.
       – Przykładowa terapia- dziecko z Zespołem Downa.

Prowadzenie:

szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.  Są one również autorkami i współautorkami książek oraz wielu publikacji w czasopismach branżowych i popularnonaukowych. W szczególności dwóch książek z zakresu szkolenia i terapii w zakresie terapii ręki: “Terapia Ręki w praktyce” i “Terapia ręki”

Aneta Giczewska – Magister fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu „Oligofrenopedagogiki” i „Wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych”. Przez 5 lat pracowała jako fizjoterapeuta w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z MPD przy wrocławskim Stowarzyszeniu „Ostoja”. Obecnie prowadzi zajęcia rehabilitacji ruchowej w przedszkolu integracyjnym w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji na temat rozwoju i jego zaburzeń u dzieci.

Wioletta Bartkiewicz – Magister psychologii, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, od lat zajmuje się dogoterapią. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła głownie dzięki współpracy z instytucjami pozarządowymi takimi jak: świetlice socjoterapeutyczne oraz fundacje. Przez kilka ostatnich lat współpracowała z Fundacją Przyjaciel.
W ramach współpracy tworzyła i prowadziła zajęcia dogoterapii, a także kursy dla osób zainteresowanych tą tematyką. Jest także współautorem książki poświęconej animaloterapii pt. „Czy zwierzęta potrafią leczyć?”. Doświadczenie zawodowe zdobyła również jako psycholog w Przedszkolu Specjalnym nr 245 w Warszawie. Jest w zespole redakcyjnym dwumiesięcznika Przyjaciel – czasopisma poświęconego problemom rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się również z pozostałą naszą ofertą szkoleniową i wejście >>> TUTAJ 

Znajdziecie tam  wszystkie nasze propozycje szkoleń on-line.

Polub też nasz fanpage i bądź na bieżąco z naszymi nowościami szkoleniowymi.