Przedszkolny system wzmocnień pozytywnych. Zachowania i reakcje pożądane na celowniku

Przedszkolny system wzmocnień pozytywnych. Zachowania i reakcje pożądane na celowniku

86.00

Opis

Czas trwania szkolenia:  1,5 h

 Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy.

Cel szkolenia:  Webinarium wyposaży uczestników w wiedzę na temat roli wzmocnień w edukacji.  Marlena Marszałek przedstawi jak można wykorzystać system wzmocnień pozytywnych jako skuteczną alternatywę dla tablicy motywacyjnej w przedszkolu. Uczestnicy dowiedzą się, które reakcje i zachowania wzmacniać i jak reagować świadomie na zachowania dzieci.

Zawartość szkolenia:

  1. Rola wzmocnień w edukacji.
  2. Wzmocnienia pozytywne skuteczną alternatywą dla tablicy motywacyjnej.
  3. Które reakcje i zachowania wzmacniać.
  4. Bądź uważnym nauczycielem – reaguj świadomie. Przykłady dobrych praktyk.

Prowadzenie: Marlena Marszałek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener kompetencji miękkich, tutor przedszkolny, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.