"Elementy oceniania kształtującego w edukacji przedszkolnej"

„Elementy oceniania kształtującego w edukacji przedszkolnej”

76.00

Opis

„Elementy oceniania kształtującego w edukacji przedszkolnej”

Czas trwania: 1,5 h

Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy.

Cel szkolenia:  Na webinarium Paulina Paleczny-Brzuska wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące wprowadzania elementów oceniania kształtującego w edukacji przedszkolnej. Na webinarze uczestnicy dowiedzą się także jak łączyć z powodzeniem w procesie dydaktyczno-wychowawczym elementy OK z planem daltońskim. 

Zawartość szkolenia:

1. Wprowadzenie do OK – główne założenia, zmiana podejścia, sojusz metod w pracy z grupą.
2. Strategie OK możliwe do wprowadzenia w przedszkolu.
3. Przykłady prostych działań edukacyjnych w duchu OK w grupie przedszkolnej (współpraca, eksperci, samokontrola, samoocena) – wybrane techniki i narzędzia.
4. Podsumowanie, gotowe rozwiązania, inspiracje do dalszej pracy, gotowe rozwiązania. 

Prowadzenie: mgr Paulina Paleczna-Brzuska

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.