Ćwiczenia i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej do wykorzystania w przedszkolu i kl. I-III

Ćwiczenia i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej do wykorzystania w przedszkolu i kl. I-III

86.00

Opis

Czas trwania: 2 h

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy;

Cel szkolenia: W dobie nauczania zdalnego i spędzania przez dzieci długich godzin przed ekranami komputerów i telefonów profilaktyka wad postawy oraz rola nauczyciela w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy u dzieci, staje się niezwykle ważna. Na webinarium prowadząca Marlena Marszałek, przybliży uczestnikom cele gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także podpowie jak zorganizować zajęcia ruchowe, wplatając w nie elementy gimnastyki korekcyjnej, tak aby były atrakcyjne dla dzieci.

Zawartość szkolenia: 

  1. Cele gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  2. Nawyk prawidłowej postawy. Rola nauczyciela w jego kształtowaniu.
  3. Profilaktyka wad postawy. Zakres kompetencji nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
  4. Jak zorganizować zajęcia, aby były atrakcyjne dla dzieci. Gry i zabawy ruchowe.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.