"Akcja – aktywizacja!" Metody aktywne w pracy z przedszkolakami

„Akcja – aktywizacja!” Metody aktywne w pracy z przedszkolakami

96.00

Opis

Czas trwania: 2 h

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy.

O szkoleniu: Na webinarium  uczestnicy poszerzą i usystematyzują swoją wiedzę na temat metod aktywnych, które można stosować w pracy z przedszkolakami. Poznają ich podział oraz klasyfikację. Następnie prowadząca Marlena Marszałek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, szkoleniowiec a także trener rozwoju kreatywności, podzieli się z uczestnikami przykładami konkretnych działań, jakie może wykorzystać nauczyciel aby zainteresować i zaktywizować dzieci.

Zawartość szkolenia:

1. Podziałem metod pracy z dziećmi.
2. Klasyfikacja metod aktywizujących.
3.  Korzyści płynące ze stosowania aktywizujących metod nauczania oraz krótki przegląd metod aktywnych.
5. Jak wykorzystać „Cykl Kolba” na aktywizację całej grupy .
6. Czym zainteresować przedszkolaki? Konkretne przykłady działań:
– w obszarze projektów edukacyjnych,
– działań innowacyjnych,
– oraz nowoczesnych technologii.

Prowadzenie: Marlena Marszałek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener kompetencji miękkich, tutor przedszkolny, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog, szkoleniowiec.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.