"W zdrowym ciele zdrowy duch." Edukacja zdrowotna w przedszkolu.

„W zdrowym ciele zdrowy duch.” Edukacja zdrowotna w przedszkolu.

96.00

Opis

Czas trwania: 1,5 h

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy.

O szkoleniu: Okres przedszkolny to czas kiedy kształtują się u dzieci nawyki związane z higieną, żywieniem, aktywnością ruchową. Przedszkole zaraz po domu rodzinnym jest miejscem, w którym są one budowane. Dlatego na webinarium „Edukacja zdrowotna w przedszkolu” zostaną wskazane treści zdrowotne, które zawarte są w obszarach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zawartość szkolenia:

1. Jakie są uwarunkowania zdrowia współczesnego człowieka.
2. Jak się rozwija dziecko w wieku przedszkolnym.
3. Treści zdrowotne zawarte w podstawie programowej oraz modele edukacji zdrowotnej.
4. Pomysły na działania z zakresu:
– higieny osobistej,
– bezpieczeństwa,
– żywienia,
– ruchu,
– wypoczynku,
– ochrony środowiska naturalnego.
6. Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Prowadzenie: Marlena Marszałek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener kompetencji miękkich, tutor przedszkolny, terapeuta pedagogiczny i oligofrenopedagog, szkoleniowiec.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.