Świat oczami ucznia z Zespołem Aspergera

Świat oczami ucznia z Zespołem Aspergera

60.00

Opis

„Świat oczami ucznia z Zespołem Aspergera”

Czas trwania: 1,5 h

Adresaci: Nauczyciele,pedagodzy, psycholodzy,pracujący z dziećmi z ZA i osoby zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem z ZA.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy spróbują poznać świat oczami ucznia z Zespołem Aspergera. Poznają ogólną charakterystykę dziecka z ZA i dowiedzą się jakie ma ono możliwości i potrzeby. W trakcie webinaru Pani Magdalena Bielenin omówi najczęstsze zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania charakteryzujące ucznia z ZA. Uczestnicy dowiedzą się także jak funkcjonuje dziecko z ZA w rzeczywistości szkolnej i jakie zasady pracy obowiązują na terenie szkoły z uczniem z ZA. Poznają najczęściej pojawiające się trudności w funkcjonowaniu ucznia z ZA na terenie placówki oraz skuteczne sposoby na przeciwdziałania tym trudnościom.

Prowadzenie: mgr Magdalena Bielenin

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa.