„Dobrze słyszę”- Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Dobrze słyszę”- Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

86.00

Opis

Czas trwania: 2 h

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego;

Cel i zawartość szkolenia: Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. Na szkoleniu Magdalena Bielenin przybliży uczestnikom rolę percepcji słuchowej w rozwoju mowy oraz w przygotowaniu do podjęcia nauki czytania i pisania. Na webinarium prowadząca zaprezentuje także uczestnikom zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym. 

Prowadzenie: Magdalena Bielenin Doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.