SIECI – CO TO TAKIEGO?

Sieci skupiają nauczycieli, psychologów szkolnych, pedagogów z różnych placówek wokół interesującego ich obszaru działań.

Głównym celem pracy w sieci jest wymiana doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce sposobami działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach wsparcia metodycznego rozpoczyna działanie sieć dla dyrektorów przedszkoli.Udział w sieci jest bezpłatny.

Kolejne sieci będą tworzone według zgłaszanego zapotrzebowania.

DLACZEGO WARTO SIECIOWAĆ?

  • Praca w sieci daje możliwość bieżącego kontaktu z innymi nauczycielami, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami;
  • Możesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w interesującym Cię temacie;
  • Wspólne rozwiązywanie problemów pozwoli spojrzeć na napotykane trudności z różnych perspektyw;
  • Będziesz miał wpływ na wybór szkoleń, obszarów tematycznych spotkań, sposobów pracy;
  • Otrzymasz wsparcie koordynatora sieci przygotowanego merytorycznie, na każdym etapie pracy w sieci.
sieci schemat

UCZESTNICTWO W BEZPŁATNEJ SIECI DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI OBEJMUJE:

  • 5 spotkań stacjonarnych animowanych przez koordynatora sieci w okresie od listopada do maja,
  • Pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi praca zdalna z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (po wcześniejszym przygotowaniu uczestników sieci do ich obsługi).

UCZESTNICTWO W INNYCH SIECIACH JEST PŁATNE I OBEJMUJE:

  • 8 spotkań stacjonarnych animowanych przez koordynatora sieci w okresie od października do maja
  • Pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi praca zdalna z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (po wcześniejszym przygotowaniu uczestników sieci do ich obsługi),
  • Płatność za udział w kolejnych sieciach będzie ustalana z samorządami lokalnymi i dyrektorami placówek.

CIESZYŃSKA SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY:

Od 2015 r. ODZ razem z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką filia w Cieszynie jest współorganizatorem Cieszyńskiej sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

szczegóły

 Podobny obraz