Pakiet dostępu do 15 zaproponowanych przez nas szkoleń on-line w formie webinarów na żywo dla całej Rady Pedagogicznej.

Szkolenia dostępne w pakiecie, należą do jednego z dwunastu poniższych obszarów edukacyjnych:
 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, egzaminy i sprawdziany,
 • nowości w prawie oświatowym i sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • awansu zawodowego,
 • praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wyzwania i trudności wychowawcze,
 • doskonalenie warsztatu metodycznego,
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów,
 • nauczanie j. obcych,
 • zadania matematyczno-przyrodnicze,
 • ćwiczenia ruchowo-muzyczne,
 • plastyka i technika,
 • polski i edukacja regionalna.
 1. Proponowane tematy szkoleń, które dostępne są w ofercie na dany semestr roku szkolnego, przygotowane są w oparciu o wyniki diagnozy potrzeb edukacyjnych, w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli biorących udział w szkoleniach w ubiegłym roku szkolnym oraz w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.
 2. Każde szkolenie w ramach wspomagania trwa 2 godziny dydaktyczne.
 3. Po każdym szkoleniu nauczyciele otrzymują drogą mailową, imienne zaświadczenia uczestnictwa.
 4. Lista szkoleń dostępnych w ramach pakietu na II semestr roku szkolnego 2023/2024 dostępna jest  >>> TUTAJ

Cena pakietu na II semestr roku szkolnego 2023/2024 wynosi: 2 800 zł

Dyrektorów zainteresowanych wykupieniem pakietu zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Centrum.
Tel.: 505 981 381 adres e-mail: info@odz.edu.pl


Jeśli natomiast wolicie sami dobrać pakiet szkoleń według potrzeb waszej rady pedagogicznej zapraszamy do skorzystania z oferty PACZKI WEBINARIOWE DLA PLACÓWEK. 

W paczkach webinarowych cena zależna jest od ilości wybranych szkoleń oraz ilości osób, dla których są wykupowane. Paczkę tworzycie sami z proponowanej przez nas listy szkoleń on-line na żywo w podanym terminie i godzinie oraz z listy szkoleń offline, czyli do odsłuchania w dowolnym dla Was terminie.