dr Iwona Wendreńska

dr Iwona Wendreńska

Oligofrenopedagożka, nauczycielka, tutorka i mentorka akademicka, propagatorka nowatorstwa dydaktycznego, trenerka prowadząca szkolenia z zakresu metodyki pracy w grupach o zróżnicowanych potrzebach.