wspomaganie nauczycieli

wrz
25

TU Się Bawi – czyli kiedy dziecko „nie zdąży” być grzeczne. (Wprowadzenie do autorskiego programu TyTUS)

Szkolenie jest wprowadzeniem do autorskiego program TyTUS – Innowacyjnego rozwiązania metodycznego łączącego Trening Umiejętności Społecznych z sensomotoryką. 

By admin |
Szczegóły
wrz
26

Zasady wewnątrzszkolnego sposobu oceniania w pigułce

Celem webinarium jest przypomnienie zasad wewnątrzszkolnego sposobu oceniania, a także odpowiedź na pytania: Jak dostosować zapisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz przedmiotowego systemu oceniania do aktualnych przepisów prawa a jednocześnie sprawić, by odpowiadały potrzebom szkoły i uczniów? Oraz jak dostosować przedmiotowy system oceniania do wymogów podstawy programowej?

By admin |
Szczegóły
wrz
27

„Dobry początek” – jakie umiejętności kształtować u uczniów klasy pierwszej na początku ich drogi edukacyjnej?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas pierwszych. Podczas spotkania uczestnicy odkryją kluczowe umiejętności i kompetencje, które są niezwykle istotne dla uczniów na starcie ich nauki.

By admin |
Szczegóły
wrz
28

Agresja i autoagresja u uczniów ze spektrum autyzmu – wszystko, co nauczyciel powinien wiedzieć

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się co jest przyczyną agresji u dzieci z autyzmem i jakie może ona przyjmować formy. Szkolenie odpowie również na pytanie jak z takimi przejawami agresji może sobie radzić opiekun, a jak dziecko? Prowadząca szkolenie dr Marta Koplejewska wyjaśni również czy istnieje jakaś skuteczna terapia, która poprawi jakość życia dziecka ze spektrum autyzmu.

By admin |
Szczegóły
paź
04

Roszczeniowy rodzic w przedszkolu i klasach I-III. Jak współpracować w sytuacjach trudnych?

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się dlaczego z niektórymi rodzicami trudno się rozmawia oraz jaka jest rola nieporozumień w procesie komunikacji. Prowadząca webinarium Marlena Marszałek przedstawi narzędzia pomocne w przekształcaniu trudnych sytuacji w dobre relacje.

By admin |
Szczegóły
paź
10

Pomoce multimedialne, które usprawniają pracę każdego nauczyciela

Na szkoleniu dr Marta Koplejewska pokaże jak można wykorzystać różne aplikacje i funkcje komputera, takie jak krzyżówki, puzzle, kodowane wiadomości QR, nagrania głosowe itp. aby sprawić by każde zajęcia stały się inspirującą zabawą w zdobywanie wiedzy.

By admin |
Szczegóły
paź
12

Mutyzm wybiórczy. Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem w przedszkolu i szkole?

Podczas webinarium Magdalena Bielenin – doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania, przybliży uczestnikom specyfikę funkcjonowania dziecka z mutyzmem wybiórczym.

By admin |
Szczegóły
paź
17

„Wzmacnianie uwagi, wzmacnianie sukcesu” (Skuteczne techniki dla nauczycieli dzieci z deficytem uwagi)

Webinarium skierowane jest do nauczycieli poszukujących skutecznych strategii zaktywizowania uczniów z deficytem uwagi. W trakcie szkolenia prowadząca Paulina Paleczna – Brzuska zaprezentuje uczestnikom narzędzia i skuteczne rozwiązania, które pomogą nauczycielowi stworzyć dynamiczną i inspirującą lekcję, w pełni uwzględniającą potrzeby uczniów z deficytem uwagi. 

By admin |
Szczegóły
paź
18

„Motywacja, która dodaje skrzydeł.” Skuteczne sposoby motywowania uczniów klas I-III

Na webinarium prowadząca szkolenie Marlena Marszałek przedstawi uczestnikom sprawdzone sposoby motywowania uczniów do aktywności i nauki bez kar i nagród. Przybliży także style zarządzania zespołem klasowym oraz wyjaśni z czego – według samych uczniów – wynika brak motywacji do nauki.

By admin |
Szczegóły
paź
19

Pomysły na efektywne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej

Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością ruchową

By admin |
Szczegóły
paź
24

„Koncentracja w ruch(u)!” Pomysły na rozwijanie koncentracji uwagi podczas zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III

Na webinarium prowadząca szkolenie Marlena Marszałek wyjaśni jak można połączyć zajęcia wychowania fizycznego z rozwojem koncentracji uwagi u uczniów klas I-III. Zaprezentuje także uczestnikom ciekawe pomysły na ćwiczenia fizyczne, które będą jednocześnie rozwijały koncentrację uwagi u uczniów.

By admin |
Szczegóły
paź
25

Bajkoterapia w praktyce (część 1)

Podczas pierwszej części webinarium uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie: Czy każda bajka jest bajką terapeutyczną? Prowadząca szkolenie dr Marta Koplejewska  pokaże uczestnikom, że odziaływanie przez literaturę pomaga dzieciom zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zdarzeniami a odczuwanymi emocjami, ułatwia rozmawianie o problemach oraz stwarza możliwości poszukiwania sposobu ich rozwiązania.

By admin |
Szczegóły
paź
26

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów: Praktyczne narzędzia dla nauczycieli

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną różnorodne strategie, narzędzia i praktyczne wskazówki, które pomogą nauczycielom w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów.

By admin |
Szczegóły
lis
07

Bajkoterapia w praktyce (część 2)

Podczas drugiej części webinarium uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytania: Jakie są rodzaje bajek terapeutycznych? Co je odróżnia od innych? Czy każdy może stworzyć swoją bajkę? 

By admin |
Szczegóły
lis
08

„Twórz, graj, ucz się”: Wprowadzenie do projektowania planszowych gier matematycznych

W trakcie szkolenia uczestnicy wprowadzeni zostaną w świat kreatywnego projektowania planszowych gier, które pomogą wzmocnić umiejętności matematyczne uczniów i rozwijać ich logiczne myślenie. Spotkanie będzie pełne praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia gier, od prostych koncepcji po bardziej zaawansowane projekty.

By admin |
Szczegóły
lis
14

Trzy patenty na skuteczną współpracę uczniów klas I-III

Na webinarium prowadząca szkolenie Marlena Marszałek wyjaśni dlaczego kooperacja jest ważna we współczesnej edukacji i jakie niesie korzyści dla uczniów. Zapozna także uczestników szkolenia z trzema sprawdzonymi patentami, angażującymi uczniów i wymagającymi od nich skutecznej współpracy w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

By admin |
Szczegóły
lis
15

„Szalone” strony internetowe o walorze edukacyjnym, o których nie mieliście pojęcia

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną ciekawe odkrycia w wirtualnym świecie edukacji.  Prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska pokaże uczestnikom, że w  sieci jest mnóstwo niesamowitych i ciekawych zasobów edukacyjnych.

By admin |
Szczegóły
lis
16

Garść pomysłów na wykorzystanie zabaw klamerkowych w stymulowaniu rozwoju dziecka

Na szkoleniu uczestnicy poznają propozycje zabaw i ćwiczeń motoryki małej, percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczeń językowych oraz czytania z wykorzystaniem kolorowych klamerek. Uczestnicy otrzymają karty pracy oraz zestawy ćwiczeń dydaktycznych poszczególnych obszarów rozwoju dziecka.

By admin |
Szczegóły
lis
22

Sztuczna inteligencja w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Na szkoleniu prowadząca Marlena Marszałek przybliży uczestnikom rolę sztucznej inteligencji we współczesnym świecie oraz omówi szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą jej wykorzystanie.  Na webinarium przedstawione zostaną również trzy proste i jednocześnie przydatne narzędzia do wykorzystania przez nauczyciela w pracy dydaktycznej. 

By admin |
Szczegóły
lis
23

„Jak mieć dłuższy lont?” O złości i frustracji w pracy nauczyciela

 Jeśli pracujesz z dziećmi w przedszkolu albo z uczniami w szkole lub poza nią i masz wrażenie, że zbyt często wpadasz w złość, często czujesz  poirytowanie, zmęczenie, frustrację i bezsilność w obliczu codziennych wyzwań zapraszamy do udziału w tym webinarium.

By admin |
Szczegóły
lis
28

„Jak działać by się na czas wyrabiać? „- czyli skuteczne zarządzanie czasem w pracy nauczyciela

Celem tego szkolenia jest pomoc nauczycielom w skutecznym zarządzaniu swoim czasem.  Na szkoleniu Olga Pośpiech – Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny wyjaśni jak ułożyć swoje działania aby „wyrabiać się na czas ” i tym samym unikać frustracji oraz stresu.

By admin |
Szczegóły
lis
29

Jak wspierać dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w szkole?

Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego i jaki mają wpływ na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym.

By admin |
Szczegóły
lis
30

„Wirtualne manipulatory” – jak ułatwić i usprawnić pracę na lekcji

Zapraszamy na webinarium,  podczas którego zaprezentowane zostaną wirtualne narzędzia edukacyjne, które wzbogacą lekcje i ułatwią oraz usprawnią proces nauczania.

By admin |
Szczegóły