wspomaganie nauczycieli

paź
04

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera

Dzięki udziałowi w webinarium uczestnicy nabędą umiejętności planowania i realizowania indywidualnej pracy rewalidacyjnej z uczniem z zespołem Aspergera.

By admin |
Szczegóły
paź
06

„Gimnastyka języka”- Zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków

Szkolenia będzie kompendium wiedzy i praktyki, dotyczącym możliwości stymulowania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Na webinarium prowadząca zaprezentuje uczestnikom, propozycje ćwiczeń i zabaw logopedycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

By admin |
Szczegóły
paź
10

Pomysły na polisensoryczne zabawy plastyczne w przedszkolu i klasach 1-3

Zabawy proponowane podczas szkolenia będą mieć na celu zapewnienie dziecku możliwość odkrywania właściwości różnych materiałów (barwa, faktura, dźwięk), doskonalenia koncentracji uwagi, percepcji, pamięci i wyobraźni, a przede wszystkim nabywania nowych doświadczeń i dzielenia się nimi.

By admin |
Szczegóły
paź
11

„Jak ciekawie uczyć matematyki?”- czyli gry i zabawy matematyczne w młodszych klasach SP

Na webinarium prowadząca szkolenie Paulina Paleczna-Brzuska pokaże, że nauka matematyki i często trudnych do zapamiętania reguł nią rządzących może być dla dzieci przyjemna i zabawna. Podczas webinarium zaprezentowane zostaną gry i zabawy matematyczne, które zaktywizują uczniów i zachęcą do nauki.

By admin |
Szczegóły
paź
12

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu. Baza pomysłów dla nauczyciela

Na szkoleniu prowadząca przedstawi nauczycielom przykłady działań proekologicznych, które realizować można przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Ponadto podzieli się również z uczestnikami praktycznymi i sprawdzonymi pomysłami na realizację treści ekologicznych w trakcie zajęć z przedszkolakami.

By admin |
Szczegóły
paź
12

Awans na nauczyciela dyplomowanego po nowemu. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów

Szkolenie ma na celu pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji nowego rozporządzenia w sprawie awansu i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do przebiegu i dokumentacji stażu.

By admin |
Szczegóły
paź
13

Praktyczne wskazówki do pracy na lekcji z uczniem z ZA

Dzięki udziałowi w webinarium uczestnicy otrzymają przede wszystkim praktyczne wskazówki i pomysły na prowadzenie lekcji z uczniem z ZA. Dowiedzą się także na co zwracać szczególną uwagę w trakcie pracy z uczniem z ZA aby 0siągnął jak najlepsze rezultaty.

By admin |
Szczegóły
paź
17

O empatycznej komunikacji z uczniem. Zachęcanie do współpracy poprzez postawę akceptującą uczucia uczniów starszych klas SP

Na webinarium uczestnicy dowiedzą się czym jest empatia i jak ją okazywać. Prowadząca szkolenie wyjaśni również jak nasza postawa akceptująca uczucia dziecka pomaga w nawiązaniu relacji i współpracy z uczniem.

By admin |
Szczegóły