Aktualności

Oct
16

Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2017 roku Największą nowością jest wprowadzenie tzw. zindywidualizowanej ścieżki pomocy (§ 12 nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej). […]

By admin | czytelnia
WIĘCEJ
Oct
12

Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach bezpłatnej sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli, które odbędzie się 28.11.2017 r. o godz. 10.00 w ODZ w Cieszynie, ul. ks.Świeżego 8 Podczas pierwszego spotkania zostanie omówiona m.in forma współpracy w ramach sieci oraz zakres tematyczny. UWAGA! prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie  laptopów.

WIĘCEJ
Oct
05

Przedłużenie rekrutacji na studia podyplomowe

Informujemy, że na wybranych kierunkach studiów podyplomowych została przedłużona rekrutacja do 15 października 2017 r. 

By admin | aktualności
WIĘCEJ
Oct
05

Cykl szkoleń: „Metoda EduMix w edukacji wczesnoszkolnej-uczymy się programować”

ODZ w Cieszynie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Cykl składa się z 7 dwugodzinnych modułów szkoleniowych, obejmujących nauczanie programowania we wszystkich obszarach realizowanych na tym etapie kształcenia.

By admin | aktualności
WIĘCEJ
Sep
20

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera?

ODZ w Cieszynie zaprasza 01 grudnia 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli pracujących z dziećmi  z zespołem Aspergera, na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Agnieszkę Kozieł.

By admin | aktualności
WIĘCEJ
Sep
13

Jak realizować zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

ODZ w Cieszynie zaprasza 23 listopada 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez mgr Magdalenę Bielenin.

By admin | aktualności
WIĘCEJ
Sep
11

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

07 Lipca 2017 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 : Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach […]

By admin | czytelnia
WIĘCEJ
Aug
30

Gimnastyka mózgu

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona 18.05.-20.05.2018 r.

By admin | aktualności
WIĘCEJ
Strona 1 z 212