Ośrodek Doskonalenia Zawodowego od 2008 r. do 2018 r. w ramach corocznej umowy z gminami Powiatu Cieszyńskiego prowadził wsparcie metodyczne dla nauczycieli placówek oświatowych. Po zmianie przepisów od 2019 r. działania te są kontynuowane w ramach doskonalenia zawodowego.

W związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela wprowadzonymi art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) informujemy, że udział w konferencjach metodycznych jest bezpłatny dla nauczycieli tych miast i gmin, które podpisały umowę na doskonalenie zawodowe nauczycieli z ODZ “Publisher-Innowacje” w Cieszynie.

Pozostałe jednostki oświatowe, które nie podpisały umowy będą obciążone kosztami uczestnictwa nauczycieli w pojedynczych szkoleniach (z dostępnego harmonogramu doskonalenia zawodowego przygotowanego na II semestr roku szkolnego 2017/2018).

UWAGA! Zapisu na interesujący Państwa warsztat można dokonać przez naszą stronę internetową. Przed zapisem na szkolenie w ramach doskonalenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (WSPARCIA METODYCZNEGO)Materiały z konferencji metodycznych są dostępne tylko dla zalogowanych na naszej stronie użytkowników.

Jeśli chcesz mieć do nich dostęp zarejestruj się jako nasz użytkownik.

UWAGA! Po zarejestrowaniu dostęp do materiałów następuje od następnego dnia roboczego.