Ośrodek Doskonalenia Zawodowego  obecnie Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli “P-IN” od 2008 r. do 2018 r. w ramach corocznej umowy z gminami Powiatu Cieszyńskiego prowadził wsparcie metodyczne dla nauczycieli placówek oświatowych. Po zmianie przepisów od 2019 r. działania te są kontynuowane  w ramach wspomagania nauczycieli.

W ramach wspomagania nauczycieli w każdym roku szkolnym przeprowadzonych jest 80 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów (40 szkoleń w semestrze). Są to lekcje otwarte, szkolenia wyjazdowe, warsztaty.

W związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela wprowadzonymi  art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) informujemy, że udział we wspomaganiu jest bezpłatny dla nauczycieli tych miast i gmin, które podpisały umowę na wspomaganie nauczycieli z ODZ “Publisher-Innowacje” w Cieszynie, obecnie PCDN “P-IN”

Pozostałe jednostki oświatowe, które nie podpisały umowy będą obciążone kosztami uczestnictwa nauczycieli w pojedynczych  szkoleniach (z dostępnego harmonogramu wspomagania nauczycieli przygotowanego na I semestr roku szkolnego 2019/2020).

Koszt uczestnictwa nauczyciela w jednym szkoleniu wynosi 65 zł .

UWAGA! Zapisu na interesujący Państwa warsztat można dokonać przez naszą stronę internetową. Przed zapisem na szkolenie w ramach doskonalenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (WSPARCIA METODYCZNEGO)

W tym celu prosimy wejść w interesujące Państwa szkolenie – wybrane z listy poniżej i kliknąć w opcję “Zgłoś udział”

Poza konferencjami i warsztatami oferujemy również konsultacje indywidualne.

W ramach wspomagania oferujemy Państwu również konsultacje indywidualne.

Przy Ośrodku Doskonalenia Zawodowego działają trzy punkty konsultacyjne dla nauczycieli Powiatu Cieszyńskiego.

  1. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: PP nr 20 w Cieszynie,ul. Św. Jerzego 4 Metodyk: mgr Ewa Klima, e-mail: ewaklima@wp.pl
  2. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: SP nr 3 w Skoczowie, ul. Osiedlowa 1 Metodyk: mgr Kalina Stefaniak, tel. kom.: 697 092 128
  3. Punkt konsultacyjny dla pozostałych nauczycieli: ODZ „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, ul. Ks. Świeżego 8 e-mail: info@odz.edu.pltel.: 033 858 26 02

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod podane telefony bądź adresy mailowe.

Wsparcie metodyczne oprócz szkoleń i konsultacji indywidualnych obejmuje również organizowanie oraz współorganizowanie przez PCDN “P-IN” konkursów dla dzieci i młodzieży.

konkurs ``EKOCHEM``

W ramach wsparcia metodycznego wraz z Zespołem Szkół nr 5 w Pogórzu oraz Polskim Klubem Ekologicznym w Skoczowie, organizujemy Powiatowy Konkurs “EKOCHEM”

konkursy biblioteczne

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ JASTRZĘBIA-ZDROJU

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” obecnie PCDN “P-IN” w Cieszynie razem z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie  zapraszają uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do udziału w V Regionalnym Konkursie Bibliotecznym “Zareklamuj książkę.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i regulaminem

konkurs informatyczny

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego jest współorganizatorem wraz z mgr Anną Wysocką „Powiatowego konkursu informatycznego”. W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się już XIV edycja konkursu. Szczegóły w aktualnościach.

Materiały z konferencji metodycznych są dostępne tylko dla zalogowanych na naszej stronie użytkowników.

Jeśli chcesz mieć do nich dostęp zarejestruj się jako nasz użytkownik.

UWAGA! Po zarejestrowaniu dostęp do materiałów następuje od następnego dnia roboczego. 

Wspomaganie nauczycieli

biblioteka
19.11.2019

Temat: "Rola biblioteki szkolnej w profilaktyce uzależnień wśród uczniów: niezbędnik literacki, przykłady działań biblioterapeutycznych."

biologia
20.11.2019

Temat: "Realizacja podstawy programowej z biologii w kl. 6 - królestwo zwierząt."

dyrektorzy szkół 29.10.2019

Temat: "Analiza potrzeb i zagrożeń w placówce w świetle kompetencji kluczowych."

edukacja wczesnoszkolna 03.12.2019

Temat: "Raz , dwa , trzy – rozmaitości matematyczne."; "Daltoński świat ucznia."; "Coś na święta – propozycje plastyczne i techniczne."

edukacja wczesnoszkolna 05.11.2019

Temat: "Obserwacje przyrodnicze."; "Filary edukacji daltońskiej."; "Pomysły na pomoce dydaktyczne."

fizyka
04.11.2019  

Temat: "Dlaczego włosy się jeżą? - czyli kilka słów o elektrostatyce i prądzie elektrycznym."

geografia
23.10.2019

Temat: "Gry dydaktyczne sposobem na efektywne nauczanie geografii. "

historia 22.10.2019

Temat: "80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - Śląsk Cieszyński i jego mieszkańcy w czasie II wojny światowej."

informatyka (IV-VIII SP) – ODWOŁANE

Temat: "Wykorzystanie aplikacji WEB 2.0 do aktywizacji uczniów."

j. angielski (I-III SP) 07.11.2019

Temat: "It's all just fun, isn't it?"

j. angielski (IV-VIII SP) 21.10.2019

Temat: "Interesting ideas to teach comprehension skills." (kl.6-8)

j. angielski (IV-VIII SP) 27.11.2019

Temat: "Teaching mixed-ability groups."

j. niemiecki 28.10.2019

Temat: "Miniprojekte- sposoby pracy w grupie o zróżnicowanej motywacji."

j.polski (IV-VIII SP)
09.12.2019

Temat: "Kształcenie funkcji komunikacyjnej języka polskiego wobec przemian technologicznych i cyfryzacji."

matematyka (IV- VI SP) 21.10.2019

Temat: "Jak kształtować wyobraźnię przestrzenną u uczniów."

matematyka (VII-VIII SP ) 20.11.2019

Temat: "Różne typy sprawdzianów i ich ocenianie."

muzyka
22.11.2019

Temat: "Wprowadzenie nowej piosenki oraz akompaniamentu i ruchu w kl. 2" - lekcja otwarta

pedagodzy szkolni 22.11.2019

Temat: "Dokumentacja dotycząca form pomocy psychologiczno-pedagogicznej" cz.2.

plastyka 15.11.2019

Temat: Decupage z dziećmi. Wykonanie zapiśnika na ścianę i zimowego lampionu."

przyroda 07.11.2019

Temat: "Obserwacja i pomiary w nauczaniu przyrody."

religia ewangelicka 06.11.2019

Temat: "Lekcja poglądowa w nauczaniu religii."

religia katolicka 07.11.2019

Temat: "Wymagania edukacyjne na katechezie." W ramach konferencji katecheza otwarta.

religia katolicka 17.10.2019

Temat: "Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego."

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 06.11.2019

Temat: "Warto wiedzieć - warto poznać. Zaburzenia rozwojowe i deficyty u dzieci."

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 13.11.2019

Temat: "Jak wykorzystać metodę escape room w nauczaniu"

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 25.10.2019

Temat: "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci "

wychowanie fizyczne 06.11.2019

Temat: Elementy treningu powięziowego na lekcji wf.

wychowanie przedszkolne 12.12.2019

Temat: "Sensodydaktyka w przedszkolu."

wychowanie przedszkolne 25.11.2019

Temat: "Protokołowanie zebrania rady pedagogicznej - uwagi formalne w aspekcie kompetencji rady pedagogicznej."