Ośrodek Doskonalenia Zawodowego od 2008 r. w ramach corocznej umowy z gminami Powiatu Cieszyńskiego prowadzi wsparcie metodyczne dla nauczycieli placówek oświatowych. W ramach doskonalenia zawodowego w każdym roku szkolnym przeprowadzonych jest 80 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów (40 szkoleń w semestrze). Są to lekcje otwarte, szkolenia wyjazdowe, warsztaty.

W związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela wprowadzonymi  art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) informujemy, że udział w konferencjach metodycznych jest bezpłatny dla nauczycieli tych miast i gmin, które podpisały umowę na doskonalenie zawodowe nauczycieli z ODZ “Publisher-Innowacje” w Cieszynie.

Pozostałe jednostki oświatowe, które nie podpisały umowy będą obciążone kosztami uczestnictwa nauczycieli w pojedynczych  szkoleniach (z dostępnego harmonogramu doskonalenia zawodowego przygotowanego na II semestr roku szkolnego 2017/2018).

Koszt uczestnictwa nauczyciela w jednym szkoleniu wynosi 65 zł .

UWAGA! Zapisu na interesujący Państwa warsztat można dokonać przez naszą stronę internetową. Przed zapisem na szkolenie w ramach wsparcia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (WSPARCIA METODYCZNEGO)

W tym celu prosimy wejść w interesujące Państwa szkolenie – wybrane z listy poniżej i kliknąć w opcję “Zgłoś udział”

Cały harmonogram warsztatów w pdf:

HARMONOGRAM

Poza konferencjami metodycznymi i warsztatami oferujemy również konsultacje indywidualne.

W ramach wsparcia metodycznego oferujemy Państwu również konsultacje indywidualne.

Przy Ośrodku Doskonalenia Zawodowego działają trzy punkty konsultacyjne dla nauczycieli Powiatu Cieszyńskiego.

  1. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: PP nr 20 w Cieszynie,ul. Św. Jerzego 4 Metodyk: mgr Ewa Klima, e-mail: ewaklima@wp.pl
  2. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: SP nr 3 w Skoczowie, ul. Osiedlowa 1 Metodyk: mgr Kalina Stefaniak, tel. kom.: 697 092 128
  3. Punkt konsultacyjny dla pozostałych nauczycieli: ODZ „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, ul. Ks. Świeżego 8 e-mail: info@odz.edu.pltel.: 033 858 26 02

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod podane telefony bądź adresy mailowe.

Wsparcie metodyczne oprócz szkoleń i konsultacji indywidualnych obejmuje również organizowanie oraz współorganizowanie przez ODZ konkursów dla dzieci i młodzieży.

konkurs ``EKOCHEM``

W ramach wsparcia metodycznego wraz z Zespołem Szkół nr 5 w Pogórzu oraz Polskim Klubem Ekologicznym w Skoczowie, organizujemy Powiatowy Konkurs “EKOCHEM”

konkursy biblioteczne

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ JASTRZĘBIA-ZDROJU

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie razem z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie oraz Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju zapraszają uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do udziału w V Regionalnym Konkursie Bibliotecznym “Zareklamuj książkę.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i regulaminem

konkurs informatyczny

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego jest współorganizatorem wraz z mgr Anną Wysocką „Powiatowego konkursu informatycznego”. W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się już XIV edycja konkursu. Szczegóły w aktualnościach.

Materiały z konferencji metodycznych są dostępne tylko dla zalogowanych na naszej stronie użytkowników.

Jeśli chcesz mieć do nich dostęp zarejestruj się jako nasz użytkownik.

UWAGA! Po zarejestrowaniu dostęp do materiałów następuje od następnego dnia roboczego. 

Wsparcie metodyczne

biblioteka
01.10.2018

Temat: "Książki w roli głównej - przykłady działań w bibliotece szkolnej."

biologia
24.09.2018

Temat: "Oswoić genetykę" spotkanie metodyczne połączone z lekcją otwartą  -  "DNA - budowa i funkcje. Podziały komórki."

chemia

Temat: prowadzenie: mgr W. Wędrowczyk-Zamarska

dyrektorzy przedszkoli 18.09.2018

Temat: "Programy własne i innowacyjne w świetle nowych przepisów."

dyrektorzy szkół 13.12.2018

Temat: "Prawo oświatowe w praktyce "

edukacja wczesnoszkolna 02.10.2018

Temat: "Książka na kolanach" – tworzymy Lapbooki 

edukacja wczesnoszkolna 06.11.2018

cz.1."Metoda projektu badawczego i inne działania z dziećmi." cz.2. "Coś na święta ? - inspiracje plastyczne i techniczne."

edukacja wczesnoszkolna 11.12.2018

Temat: cz.1. "Lekturadość – czytanie wrażeniowe lektur." cz.2. "Zabawy z książką." cz.3. "Teatrzyk Kamishibai."

edukacja wczesnoszkolna 25.09.2018

Temat: "Książka na kolanach"– tworzymy Lapbooki

edukacja wczesnoszkolna 27.11.2018

Temat: cz.1."Metoda projektu badawczego i inne działania z dziećmi." cz.2. "Coś na święta ? - inspiracje plastyczne i techniczne."

fizyka
27.09.2018  

"Siła i jej cechy."  - Lekcja otwarta

geografia
05.11.2018

Temat: "Realizacja wybranych problemów geografii regionalnej w kl.VIII. ABC kreatywności na lekcjach geografii - przykłady."

historia 29.11.2018

Temat: "Województwo Śląskie w II Rzeczpospolitej oraz wkład mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w jego funkcjonowanie.”

informatyka (IV-VI SP) 08.11.2018

Temat: Cyfrowe zasoby edukacyjne w codziennej pracy nauczyciela. prowadzenie: mgr Anna Wysocka  

informatyka (VII-VIII SP i gimnazja) 29.11.2018

Temat: Cyfrowe zasoby edukacyjne w codziennej pracy nauczyciela. Przygotowania do XV Powiatowego Konkursu Informatycznego. prowadzenie: mgr Anna Wysocka  

j. angielski (I-VIII SP) 24.09.2018

Temat: "Teaching English to SEN students in a class." 

j. angielski (IV-VIII SP) 15.10.2018

Temat: "Listening and Reading comprehension atractive for the XXIst century students."

j. niemiecki 10.09.2018

Temat: "So gelingt es- eine Handvoll Tipps für das neue Schuljahr."

j. polski (IV-VIII SP) 15.11.2018

Temat: "Lapbook- metoda na pracę z lekturą i nie tylko. Jak obudzić w uczniu kreatywność i odpowiedzialność w działaniu poprzez pracę twórczą." (zajęcia dyskusyjno-warsztatowe)

j.polski (IV-VIII SP)
04.10.2018

Temat: "Jak "ożywić" zajęcia języka polskiego, aby stały się one źródłem satysfakcji dla ucznia i nauczyciela (tworzenie bazy inspirujących metod nauczania w szkole podstawowej - klasy IV-VI)." - Dyskusja na możliwościami i korzyściami integracji polonistów w powiecie cieszyńskim.

matematyka (IV- VI SP) 24.10.2018

Temat: "Dlaczego? - krótkie pytanie, a jakże ważna odpowiedź kształtująca umiejętność uzasadniania."

matematyka (IV-VI SP) 05.12.2018

Temat: "Jedno zagadnienie - dwa spojrzenia. Praca z uczniami o różnych potrzebach."

matematyka (VII-VIII SP ) 07.11.2018

Temat: "Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - podobieństwa i różnice w przygotowywaniu uczniów."

muzyka
08.10.2018

Temat: "Wybrane tańce narodowe cz. II." - warsztaty taneczne.

pedagodzy szkolni 19.10.2018

Prowadzenie dokumentacji dla uczniów z orzeczeniami. Jak pisać IPET-y? cz.1. 19.10.2018

plastyka 03.12.2018

Temat: "Sztuka nowoczesna na lekcjach plastyki - propozycja ćwiczeń plastycznych."

przyroda 25.09.2018

"Walory przyrodnicze rezerwatu cisa "Zadni gaj" w Cisownicy."

religia ewangelicka 09.11.2018

Temat: "Ewangelicy dla Niepodległej - zaangażowanie ewangelików w wyzwolenie i odbudowę ojczyzny po I wojnie światowej."

religia katolicka 15.10.2018

Temat: "Przygotowanie do Bierzmowania w Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz bieżące informacje wynikające z Rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii w szkołach i przedszkolach."

religia katolicka 15.11.2018

Temat: "Katecheza multimedialna - metody aktywizujące."

świetlica 19.11.2018

Temat: "Papierowe zabawki i tajemnicze opakowania."

technika
15.11.2018

Temat: "Egzamin praktyczny na kartę rowerową."

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 09.10.2018

Temat: "Efektywne techniki ułatwiające uczniom zapamiętywanie."

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 17.10.2018

Temat: "Metody i formy pracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju u dzieci ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera."

wychowanie fizyczne 06.11.2018

Temat: "Taniec towarzyski w parach." 

wychowanie fizyczne 20.11.2018

Temat: "Atak w piłce siatkowej."

wychowanie przedszkolne 03.10.2018

"Ocena pracy nauczyciela w kontekście nowych zapisów prawnych,"

wychowanie przedszkolne 07.11.2018

Temat: "Awans zawodowy - w kontekście nowych zapisów prawnych."

wychowanie przedszkolne 12.12.2018

Temat: "Metody pracy w przedszkolu - wskazówki ułatwiające nauczycielom planowanie i organizację pracy."

wychowanie przedszkolne 30.10.2018

Temat: „Robimy przetwory” – rozwijanie kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem robota Photon, tablicy i dywanu interaktywnego. Zajęcia otwarte w grupie 4 -latków