Ośrodek Doskonalenia Zawodowego od 2008 r. do 2018 r. w ramach corocznej umowy z gminami Powiatu Cieszyńskiego prowadził wsparcie metodyczne dla nauczycieli placówek oświatowych. Po zmianie przepisów od 2019 r. działania te są kontynuowane  w ramach doskonalenia zawodowego.

W ramach doskonalenia zawodowego w każdym roku szkolnym przeprowadzonych jest 80 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich przedmiotów (40 szkoleń w semestrze). Są to lekcje otwarte, szkolenia wyjazdowe, warsztaty.

W związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela wprowadzonymi  art. 76 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) informujemy, że udział w konferencjach metodycznych jest bezpłatny dla nauczycieli tych miast i gmin, które podpisały umowę na doskonalenie zawodowe nauczycieli z ODZ “Publisher-Innowacje” w Cieszynie.

Pozostałe jednostki oświatowe, które nie podpisały umowy będą obciążone kosztami uczestnictwa nauczycieli w pojedynczych  szkoleniach (z dostępnego harmonogramu doskonalenia zawodowego przygotowanego na II semestr roku szkolnego 2017/2018).

Koszt uczestnictwa nauczyciela w jednym szkoleniu wynosi 65 zł .

UWAGA! Zapisu na interesujący Państwa warsztat można dokonać przez naszą stronę internetową. Przed zapisem na szkolenie w ramach wsparcia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (WSPARCIA METODYCZNEGO)

W tym celu prosimy wejść w interesujące Państwa szkolenie – wybrane z listy poniżej i kliknąć w opcję “Zgłoś udział”

Poza konferencjami metodycznymi i warsztatami oferujemy również konsultacje indywidualne.

W ramach wsparcia metodycznego oferujemy Państwu również konsultacje indywidualne.

Przy Ośrodku Doskonalenia Zawodowego działają trzy punkty konsultacyjne dla nauczycieli Powiatu Cieszyńskiego.

  1. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: PP nr 20 w Cieszynie,ul. Św. Jerzego 4 Metodyk: mgr Ewa Klima, e-mail: ewaklima@wp.pl
  2. Punkt konsultacyjny dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: SP nr 3 w Skoczowie, ul. Osiedlowa 1 Metodyk: mgr Kalina Stefaniak, tel. kom.: 697 092 128
  3. Punkt konsultacyjny dla pozostałych nauczycieli: ODZ „Publisher-Innowacje” w Cieszynie, ul. Ks. Świeżego 8 e-mail: info@odz.edu.pltel.: 033 858 26 02

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod podane telefony bądź adresy mailowe.

Wsparcie metodyczne oprócz szkoleń i konsultacji indywidualnych obejmuje również organizowanie oraz współorganizowanie przez ODZ konkursów dla dzieci i młodzieży.

konkurs ``EKOCHEM``

W ramach wsparcia metodycznego wraz z Zespołem Szkół nr 5 w Pogórzu oraz Polskim Klubem Ekologicznym w Skoczowie, organizujemy Powiatowy Konkurs “EKOCHEM”

konkursy biblioteczne

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU CIESZYŃSKIEGO ORAZ JASTRZĘBIA-ZDROJU

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie razem z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie oraz Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju zapraszają uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do udziału w V Regionalnym Konkursie Bibliotecznym “Zareklamuj książkę.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i regulaminem

konkurs informatyczny

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego jest współorganizatorem wraz z mgr Anną Wysocką „Powiatowego konkursu informatycznego”. W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się już XIV edycja konkursu. Szczegóły w aktualnościach.

Materiały z konferencji metodycznych są dostępne tylko dla zalogowanych na naszej stronie użytkowników.

Jeśli chcesz mieć do nich dostęp zarejestruj się jako nasz użytkownik.

UWAGA! Po zarejestrowaniu dostęp do materiałów następuje od następnego dnia roboczego. 

Doskonalenie nauczycieli


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/innowacje/public_html/odz/wp-content/plugins/u-shortcodes/university-shortcodes.php on line 286

biblioteka
11.03.2019

Temat: "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w bibliotece szkolnej"

biologia
03.06.2019

Temat: "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu biologii."

dyrektorzy przedszkoli 12.03.2019

Temat: "Program własny w przedszkolu."

dyrektorzy szkół 24.04.2019

Temat: "Aktualności w prawie oświatowym"

edukacja wczesnoszkolna 05.06.2019

Temat: "Metoda projektów – fascynująca przygoda dydaktyczna."; "Migawka z Fińskiej szkoły.";"Pomysły na prace plastyczne."

edukacja wczesnoszkolna 19.03.2019

Temat: Temat: "Magia przyrody – zabawy edukacyjne." "Wiosenne inspiracje plastyczne."

edukacja wczesnoszkolna 24.04.2019

Temat: "Matematyka Hejnego."; "Kreatywna przestrzeń edukacyjna. Nowy powiew edukacji daltońskiej."; "Dla ciebie mamo- plastyczne pomysły."

edukacja wczesnoszkolna 26.03.2019

Temat: "Magia przyrody – zabawy edukacyjne." "Wiosenne inspiracje plastyczne."

edukacja wczesnoszkolna 29.05.2019

Temat: "Metoda projektów – fascynująca przygoda dydaktyczna."; "Migawka z Fińskiej szkoły.";"Pomysły na prace plastyczne."

fizyka
27.03.2019  

"Troszkę o zjawiskach świetlnych - czyli bank ciekawych doświadczeń z optyki".

geografia
05.03.2019

Temat: "Wykorzystanie twórczej rozgrzewki i ćwiczeń kreatywnych na lekcji geografii - praktyczne rozwiązania."

historia 07.03.2019

Temat: "Ostatnie lata pokoju i początek II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim (1936-1939)."

informatyka (IV-VIII SP) 09.05.2019

Temat:"Programowanie w języku Python"

j. angielski (I-III SP) 29.04.2019

Temat: "It's all just fun, isn't it?"

j. angielski (IV-VIII SP) 15.04.2019

Temat: "Classroom management ideas for big groups"

j. angielski (IV-VIII SP) 25.03.2019

Temat: "Listening and Reading comprehension atractive for the XXIst century students."

j. niemiecki 03.04.2019

Temat: "S"Anfang und Ende- Das A und O einer gelungenen Deutschstunde"

j. polski (IV-VIII SP) 20.05.2019

Temat: "Kto czyta książki - żyje podwójnie /U. Eco/. Jak popularyzować w placówkach szkolnych czytelnictwo - bank pomysłów, sposoby wdrażania."

j.polski (IV-VIII SP)
08.04.2019

Temat: "Wielki teatr młodego twórcy - walory wykorzystania zajęć teatralnych do utrwalania treści polonistycznych. Praca z ciałem i głosem. Warsztaty otwierające nauczyciela na stosowanie metod dramowych."

j.polski (IV-VIII SP)
11.03.2019

Temat: "Aksjologia i literatura - korelacja treści na temat bohaterów literackich, filmowych, wartości. Jak nauczyć wychowanka szerokiego i efektywnego myślenia."

matematyka (IV- VI SP) 05.03.2019

Temat: "Rok 2019 - rokiem MATEMATYKI! Jak to uczcić?"

matematyka (IV-VI SP) 02.04.2019

Temat: "Matematyka przyszłością - pomysły przywiezione z Krajowej Konferencji SNM w Opolu"

matematyka (VII-VIII SP ) 22.05.2019

Temat: "Praca z uczniem zdolnym, przygotowywanie uczniów do konkursu przedmiotowego"

muzyka
30.05.2019

Temat: "Współczesny synkretyzm w muzyce - tworzenie akompaniamentu wokalnego połączonego z ruchem" - lekcja otwarta.

pedagodzy szkolni 12.04.2019

"Jak pisać IPET-y cz. 2 - wytyczne zgodne z aktualnym rozporządzeniem MEN." oraz "Dokumentacja dotycząca form pomocy psychologiczno-pedagogicznej" cz.1.

plastyka 29.04.2019

Temat: Książka nietypowa – plastyczne pomysły na wykonanie ilustrowanej książki z ruchomymi elementami."

przyroda 16.05.2019

Temat: "Zwiedzanie Wolierowej Hodowli Głuszców."

religia ewangelicka 13.03.2019

Temat: "Fbi - kiedy obraz zaczyna przemawiać czyli o bezpłatnych materiałach wizualnych wykorzystywanych na lekcji religii".

religia katolicka 04.04.2019

Temat: "Kształcenie kompetencji kluczowych w katechezie" - katecheza otwarta

religia katolicka 23.05.2019

Temat:  "Rok Św. Melchiora Grodzieckiego"

świetlica 27.05.2019

Temat: "Kawiarenka origami"

technika
08.04.2019

Temat: "Świat metali"

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 09.05.2019

Temat: "Jak rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów."

warsztaty dla wszystkich nauczycieli 10.05.2019

Temat: "Czekoladowniki na różne okazje - eleganckie pudełko zdobione metodą quillingu."

wychowanie fizyczne 19.03.2019

Temat: "Taniec towarzyski i użytkowy cz. 2"

wychowanie fizyczne 24.05.2019

Temat: "Metodyka nauczania rzutu z dwutaktu oraz podstawy szybkiego ataku w koszykówce."

wychowanie przedszkolne 10.04.2019

Temat: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego."

wychowanie przedszkolne 25.03.2019

Temat: "Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego."

wychowanie przedszkolne 17.04.2019

Temat: "Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego."

Zaproszenia na VII Konferencję metodyczną dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy

Bezpłatna konferencja dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy