Arteterapia – NOWY KIERUNEK

rekrutacja trwa od 07.06.2018 do 30.09.2018

Organizacja i zarządzanie oświatą

rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Doradztwo zawodowe

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Logopedia

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Resocjalizacja i socjoterapia

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Surdopedagogika

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Tyflopedagogika

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Informatyka i technologie informacyjne

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 15.10.2018