Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – zestawienie bibliografii

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – zestawienie bibliografii

PCDN „P-IN” oraz Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie polecają nauczycielom i wychowawcom, literaturę poświęconą problemom uzależnienia. Nauczyciele i wychowawcy odgrywają istotną rolę w procesie profilaktycznym. Obok rodziców są często jedyną grupą społeczną, która ma kontakt z dziećmi oraz młodzieżą. I nie tylko ze względu na autorytet nauczyciela, ale ze względu na efektywność oddziaływań prewencyjnych, winni być odpowiednio przygotowani. Problematyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych jest jednym z priorytetów kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Opisy bibliograficzne zostały poszerzone o krótkie informacje o zawartości książek.  Zapraszamy do zapoznania się zestawieniem bibliograficznym >>>>profilaktyka-bibliografia