Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klas 1-3 z afazją - pomysły pracy