"Strach ma wielkie oczy"- jak wspierać dziecko lękowe?