Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 3-9 lat

Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 3-9 lat

96.00

Opis

Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 3-9 lat- nagranie webinaru

Czas trwania: 1,5 h

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej.
Cel szkolenia: Uczestnicy dowiedzą się jak przebiega rozwój fizyczny i psychiczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzenie: mgr Ewa Klima

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.

Zobacz fragment webinaru: