Gry i zabawy w terapii pedagogicznej do wykorzystania na zajęciach z przedszkolakami i dziećmi z klas I-III

Gry i zabawy w terapii pedagogicznej do wykorzystania na zajęciach z przedszkolakami i dziećmi z klas I-III

86.00

Opis

Czas trwania: 2 h

Adresaci szkolenia: Webinarium „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej” to propozycja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapeutów, pedagogów, którzy chcą urozmaicić i wzbogacić swój warsztat pracy.

O szkoleniu:  Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się potrzebują pełnego zrozumienia ich potrzeb, eksponowania ich mocnych stron i umożliwienia osiągnięcia sukcesu.

Aby proces terapeutyczny był efektywny, a uczeń zaangażowany, niezbędne jest wykorzystanie różnych metod i form ćwiczeń.
W pracy korekcyjno- kompensacyjnej działania można uatrakcyjnić, nadając im charakter zabawowy. Gry i zabawy mają ogromną wartość terapeutyczną. 

Zawartość szkolenia:

1. Podczas webinarium przedstawione zostaną gry i zabawy, które z powodzeniem można wykorzystać podczas pracy zespołu korekcyjno- kompensacyjnego.
2.Uczestnicy otrzymają konkretne propozycje zabaw (wraz z opisami) podzielone na obszary, które są podczas nich wspomagane.

Prowadzenie: Paulina Paleczna-Brzuska – doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeutą. Pasjonatka nowych technologii i praktyk oceniania kształtującego.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.