Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

76.00

Opis

Czas trwania: 2 h

Adresaci szkolenia: Szkolenie kierujemy do do nauczycieli oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych, psychologów i logopedów, inni pedagogów specjalnych.

Cel i zawartość szkolenia:

Celem webinarium jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na szkoleniu Magdalena Bielenin – doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, przedstawi charakterystykę potrzeb edukacyjnych uczniów z dysfunkcjami. Na szkoleniu zostaną również przedstawione i omówione konkretne przykłady dostosowania pracy edukacyjnej i wychowawczej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzenie: Magdalena Bielenin – Doświadczony oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.  Jest ona również wieloletnim pracownikiem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Jest ponadto doświadczonym szkoleniowcem, od wielu lat współpracującym z PCDN P-IN, a także wykładowcą na studiach podyplomowych, na kierunkach związanych z pedagogiką specjalną.

Zakup webinaru obejmuje:

  1. dostęp do nagrania szkolenia przez okres 1 miesiąca,
  2. zaświadczenie uczestnictwa,
  3. materiały szkoleniowe.