Od  2013 r Ośrodek Doskonalenia Zawodowego obecnie PCDN „P-iN” wspólnie z Pedagogiczną  Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, Filia w Cieszynie; jest inicjatorem projektu Metodycznych konferencji dla nauczycieli polonistów, historyków i bibliotekarzy.”

Celem projektu jest pokazanie Śląska Cieszyńskiego dawniej i dzisiaj oraz integrowanie społeczności nauczycielskiej z różnych ośrodków edukacyjnych oraz oświatowych, co pozwala na wymianę doświadczeń, wypracowanie konkretnych rozwiązań oraz wyzwala otwieranie się nauczycieli na zmiany w systemie kształcenia oraz chęć dobrowolnego a w konsekwencji czynnego uczestnictwa w tych zmianach. Organizowane konferencje wpisują się tym samym w nowy system doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli.

Do tej pory odbyło się już siedem konferencji tematycznych:

 I konferencja:  „Działalność oświatowa na Śląsku Cieszyńskim dawniej i dziś.(kwiecień 2013)

II konferencja: „ Fascynacje książką na Śląsku Cieszyńskim.” (kwiecień 2014)

III konferencja: Cieszyńskie firmy wydawnicze.” (kwiecień 2015)

IV konferencja:Młody czytelnik w świecie literatury.” ( kwiecień 2016)

V konferencja: „Kultura książki ewangelików Śląska Cieszyńskiego – 500 lat reformacji.” (kwiecień 2017)

VI konferencja: „Śląsk Cieszyński w literaturze ludowej.” (kwiecień 2018)

VII konferencja: „Kreatorzy książek dla dzieci i młodzieży” (kwiecień 2019)

Nową inicjatywą ODZ, która rozpoczęła się w roku szkolnym 2015/2016 i była wynikiem  licznych analiz własnych oraz zgłaszanych potrzeb środowiska nauczycielskiego jest cykl Konferencji innowacyjnych „Pomoce dydaktyczne wykorzystane praktycznie.” Temat  pierwszej konferencji:  „ W krainie czytania”.  Konferencja ta rozpocznie cykl warsztatów, które transferować będą wielozmysłowe nauczanie oraz będą obejmować zakres od neurodydaktyki, neurobiologii, kognitywistyki do praktyki szkolnej. Proponowane  spotkania  wypełnią lukę w  wyjątkowo poszukiwanych dziś przez nauczycieli miejscach praktycznego wzbogacania własnego warsztatu pracy.

 Wiedza naukowa poparta wieloletnim doświadczeniem metodyków oraz odpowiednio dobranymi pomocami szkolnymi przygotowanymi do wybranych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych będą prezentowane w trakcie spotkania zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli „Publisher-Innowacje” oraz Zakład Pomocy Dydaktycznych „PILCH”. Nauczyciele zdobywając nowoczesną wiedzą coraz częściej są przekonani, że ich miejscem pracy są mózgi ich uczniów, odpowiednio pobudzone, zainteresowane nowymi obszarami różnych dziedzin otaczającego ich świata. Dydaktyka, metodyka szczegółowa wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki w  tym zakresie  zwraca uwagę na to, w jaki sposób przyswaja nowe doświadczenia mózg dziecka. Dzieci najszybciej się uczą gdy mają do dyspozycji oprócz zwerbalizowanej wiedzy, także odpowiednio przygotowane pomoce dydaktyczne, które mogą same dotykać, manipulować nimi i zastanawiać się jak wykorzystać je do określonych zadań stawianych im przez nauczycieli, a często i tworząc kreatywne rozwiązania, które powstają w ich umysłach, na skutek samodzielnych manipulacji określonymi przedmiotami, narzędziami-pomocami dydaktycznymi.  Naukowcy badający mózgi uczniów  zwracają uwagę na ogromne znaczenie praktycznych działań uczniów już w najmłodszym wieku.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom ODZ zaplanował cykliczne spotkania wierząc, że tak jak dotychczas tworzone wydawnictwa edukacyjne, których autorami są często  nauczyciele, tak i pomoce dydaktyczne będą tworzone przy ich współudziale, ku pożytkowi i radości z uczenia się dzieci.

„Ziymio nasza, Ziymio
rodu piastowskigo,
istny cud stworzynio
z łuśmiychu bożego…”
 Jan Chmiel „Ziymio nasza”

 

„Publisher – Innowacje” Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie, Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak  w Pierśćcu oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”

zapraszają

na II Konferencję Regionalną z cyklu:

„Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego”

Termin: 25 listopada 2017 r., tj. w sobota

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Pierśćcu  ul. Jerzego Tomanka 8,  43-430 Skoczów

Program:

8.30 – 9.00  rejestracja uczestników

9.00 – 9.15  otwarcie konferencji, przywitanie gości

9.15 – 10.15  Lidia Lankocz „Folklor cieszyński w tańcach, pieśniach i przyśpiewkach”

10.15 – 10.45  występ szkolnego zespołu regionalnego „Junior” ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu

10.45 – 11.15  przerwa kawowa

11.15 – 12.15  Ewelina Szuścik  „Wykorzystanie gwary cieszyńskiej w praktyce szkolnej”

12.15 – 12.30  dyskusja, podsumowanie konferencji, wnioski

Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o udziale w konferencji.