SZKOLENIE ON-LINE Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Temat: Jak animować i organizować współpracę z rodzicami przedszkolaków

Rozpoczęcie

19 października 2020 - 17:00

Zakończenie

19 października 2020 - 18:30

Adres

webinar   Zobacz mapę

Temat webinaru: Jak animować i organizować współpracę z rodzicami przedszkolaków

Adresaci szkolenia on-line: nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy przedszkoli.

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cele szkolenia: Na webinarze uczestnicy dowiedzą się jak w skuteczny sposób przekazywać rodzicom bieżące informacje o problemach i postępach dziecka, jak udzielać wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka. Uczestnicy otrzymają również przydatne wskazówki dotyczące nawiązywania kontaktów z rodzicami i monitorowanie przyjętych zasad.

Prowadzenie: mgr Karolina Pilch – doświadczony psycholog, terapeuta pedagogiczny.

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ClickMeeting

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ‘wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń.

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl