SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat webinaru: Czy wolontariat to tylko punkty do rekrutacji?

Rozpoczęcie

16 listopada 2020 - 16:30

Zakończenie

16 listopada 2020 - 18:00

Adres

webinar   Zobacz mapę

SZKOLENIE Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH


Temat webinaru: Czy wolontariat to tylko punkty do rekrutacji?

Adresaci szkolenia on-line: nauczyciele szkół podstawowych, wychowawcy klas, zajmujący się realizacją doradztwa zawodowego.

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cel szkolenia: Szkolenie ma za zadanie pokazać, że wolontariat dla uczniów to nie tylko szansa na dodatkowe punkty do rekrutacji, ale co najważniejsze szansa na zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania karierą – będących kluczowymi i niezwykle cenionymi przez pracodawców umiejętnościami na współczesnym rynku pracy.

Prowadzenie: Aneta Kubiak – doświadczony szkoleniowiec, nauczyciel i doradca zawodowy.

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ClickMeeting

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.


Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ‘wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń. Szczegóły>>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z  WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl