SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą.

Start

25 października 2021 - 17:00

End

25 października 2021 - 18:30

Address

webinarium na żywo   View map

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO W SYTUACJI
KRYZYSOWEJ WYWOŁANEJ PANDEMIĄ COVID-19


Temat webinaru: Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą

Adresaci szkolenia on-line: nauczyciele wszystkich poziomów nauczania

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cele szkolenia:  Na webinarium uczestnicy dowiedzą się jak udzielać wsparcia uczniom, którzy przejawiają objawy depresji. Jaka je rozpoznać, jak rozmawiać z uczniem, klasą i rodzicami. Jakie zachowania powinny wzbudzić nasz niepokój oraz jak reagować w przypadku kiedy uczeń zaczyna mówić o samobójstwie.

Prowadzenie: Karolina Pilch – Doświadczony psycholog, szkoleniowiec i terapeuta pedagogiczny.

Miejsce: szkolenie on-line na żywo

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 


Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ’wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń.  Szczegóły >>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z  WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

MORE DETAIL

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl