SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym

Start

26 października 2021 - 17:30

End

26 października 2021 - 19:00

Address

webinarium na żywo   View map

PRACA Z DZIECKIEM/ UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI


Temat webinaru: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym

Adresaci szkolenia on-line: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeuci, którzy chcą skutecznie poprowadzić tę formę interwencji edukacyjnej.

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cele szkolenia: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne powinny skutecznie prowadzić do poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji poznawczych. W jaki w sposób planować, organizować i prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne aby wspierać, holistycznie wspomagać i stymulować rozwój dziecka?

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną metody i środki dydaktyczne, które można stosować podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz dobór pomocy dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają również propozycje zabaw i ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć

Prowadzenie: Paulina Paleczna-Brzuska, doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeutą. Pasjonatka nowych technologii i praktyk oceniania kształtującego.

Miejsce: szkolenie on-line na żywo

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 


Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ’wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń.  Szczegóły >>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z  WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

MORE DETAIL

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl