SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat webinaru: Zastosowania gier i zabaw polonistycznych dla stymulowania rozwoju ucznia (nie tylko w sferze językowej).

Rozpoczęcie

29 września 2020 - 16:30

Zakończenie

29 września 2020 - 18:00

Adres

webinar   Zobacz mapę

SZKOLENIE Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO I EDUKACJI REGIONALNE


Temat webinaru: Zastosowania gier i zabaw polonistycznych dla stymulowania rozwoju ucznia (nie tylko w sferze językowej).

Adresaci szkolenia on-line: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele j.polskiego kl.IV-VIII, nauczyciele bibliotekarze.

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cele szkolenia: Na webinarze uczestnicy zapoznają się z grami i zabawami polonistycznymi, które aktywizują uczniów. Pokazana zostanie również zależność pomiędzy edukacją językową, a ogólnym stymulowaniem rozwoju ucznia.

Prowadzenie: Aneta Kubiak – Doświadczony nauczyciel polonista,informatyk, szkoleniowiec i doradca zawodowy. Trener wspomagania szkół.

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ClickMeeting

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.


Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ‘wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń. – Szczegóły  >>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line:  Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z  WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl