SZKOLENIE ON-LINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Temat: Projektowanie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem Kahoot, Quizizz, LearningApp.

Rozpoczęcie

23 września 2020 - 18:15

Zakończenie

23 września 2020 - 19:45

Adres

webinar - ClickMeeting   Zobacz mapę

SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA TIK W PRACY NAUCZYCIELA


Temat webinaru: Projektowanie i modyfikowanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem Kahoot, Quizizz, LearningApp.

Adresaci szkolenia on-line: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia chcący podnieść swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu.

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Cele szkolenia: Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wykorzystać bezpłatne platformy do tworzenia quizów (takie jak  Kahoot, Quizizz czy LearningApp) do projektowania i modyfikowania materiałów edukacyjnych, dzięki którym będą mogli na bieżąco weryfikować postępy uczniów lub zrealizować ciekawą lekcję powtórzeniową.

Prowadzenie: Sebastian Polok – doświadczony szkoleniowiec w zakresie nowych technologii i nauczyciel informatyki.

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ClickMeeting

Zaświadczenie uczestnictwa: po każdym szkoleniu on-line, Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Zaświadczenia wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia.


Cena udziału w webinarze w ramach wspomagania nauczycieli: Cena jest zależna od od tego czy placówka/gmina ma podpisaną umowę z PCDN:

  1. udział bezpłatny  – Jeśli placówka/lub Gmina zawarła umowę z PCDN,  udział w szkoleniach on-line z  kategorii ‘wspomaganie nauczycieli’  jest dla nauczyciela tej placówki/gminy bezpłatny.
    UWAGA!  jeśli nie jesteś pewien, czy placówka/gmina  ma podpisaną  umowę z PCDN sprawdź  >>>> TUTAJ LISTA GMIN/PLACÓWEK KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ)
  2. udział płatny  – cena 125 zł /os. (nauczyciele z gmin/placówek, które nie mają podpisanej umowy z PCDN).
    UWAGA! Istnieje możliwość wykupu przez placówkę/gminę w dowolnym momencie trwania roku szkolnego pakietu bezpłatnych szkoleń. Szczegóły >>> TUTAJ

Warunki zapisów na szkolenie on-line: Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją warunków uczestnictwa.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Phone

505 981 381

Email

info@odz.edu.pl